8.sınıf cümlenin ögeleri test soruları
cümle ögeleri zor test çöz,8.sınıf türkçe test soruları,cümlenin öğeleri test çöz,8.sınıf cümlenin ögeleri test soruları,cümlenin ögeleriyle ilgili test indir,

TEST SORULARI

1.  ”Hiçkimse  yorgun argın eve dönmüyordu.”cümlesi yükleme sorulan hangi soruları cevaplandırmaktadır?
           A. Kim, nasıl, nereye?
           B. Niçin, nasıl, nerede?
           C.Ne kadar, ne, niçin?
           D. Ne, nasıl, ne kadar?2-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  yüklem isim tamlamasıdır?

A)  Eğlenerek  yanıma gelen çocuk, onun kardeşiydi.
B)   Sevincinden hoplaya zıplaya yanıma geldi.
C)   Yerinden kalkıp onu selamlayan kişi sen miydin?
D)  Unuttuklarımız, bizi mutlaka hatırlar.
3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir?

A)  Bir sürü  kitap  karıştırdım.
B)   Eskiden çok kar yağardı.
C)   Son yıllarda Japonya’da  büyük depremler oluştu.
D)  Nasrettin Hoca nüktedan bir insandı.
4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sayısı en fazladır?
                   
              A) Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz.
              B) Dallarda kuşlar birbirine bakarak ötüşüyor..
              C) Yarın dışarıya çıkarken haberleşelim.
              D) Bir tek sana güvenmiştim.


5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birden fazla kelimeden oluşmuştur?

A) Arkadaşlar, derste kulak kesilmiş.
B) Öğretmen hafifçe gülmeye başladı.
C) Bekliyor sonunda ne çıkacağını.
             D) Öykü bittiğinde herkes çok duygulandı..


6.Aşağıdakilerin hangisinde “kitap” sözcüğü sözde özne olarak kullanılmıştır?

         A) Kitap, en iyi arkadaştır.   
B) Kitap, ruhların dostudur. 
C) Kitap, sessizce okunur.              
D) Kitap, ülkemizin kültür kaynağıdır.


7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

a)     Bütün öğrenciler / yarın / soruları / çözsün.
b)    Gece geç saatlerde / dışarı / çıktık.
c)     Ağır ağır çıkacaksın / bu merdivenlerden.
d)    Gönül / bu çantayı / Kadıköy’den / almış.
8.“Samimiyetsizlik  başlayınca, dostluk kaybolur.” cümlesindeki öge dizilişinin bir benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Çok bilen, çok şeye dikkat eder.
B) Cesaret bütün silahlardan üstündür.
C) Güneş battığı vakit küçük yıldızlar parlar.
D) Veren el, alan elden üstündür.


9.  "Babasının sözünü dinlemiyordu." cümlesinde altı çizili söz grubu cümlenin hangi öğesini oluşturur?

A) Özne                                           B) Yüklem
C) Nesne                                          D) Tümleç


10.Hangi cümlede yüklem tek kelimeden oluşmuştur?

a) Bahçede çalışan komşumuza yardım edelim.
b) İnsanları fikirlerinden dolayı hor görmeyin.
c) Sabahtan beri içimde bir eziklik hissediyorum.
d) Dayıma sabah erkenden telefon ettim.Cevap anahtarı
1.a
2.a
3.a
4.b
5.a
6.c
7.c
8.c
9.c
10.c


Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.