Değirmenimden Mektuplar Kitap Sınavı ve Cevapları


Değirmenimden Mektuplar Kitap Sınavı ve Cevapları


Değirmenimden Mektuplar yazılı soruları,Değirmenimden Mektuplar sınavı ve cevapları,Değirmenimden Mektuplar kitap soruları,KİTAP SORULARI,

 1. Aşağıdaki değirmeni satan ve alan  hangisi doğrudur?


a) Peder Gaucher- Mösyö Seguin
b) Corneill Usta- Mamette
c) Gaspard Mitifio- Alphonse Daudet
d) Tistet- Baş Papaz

2. Kitapta olaylar aşağıdaki ülkelerin hangisinde geçmektedir?

a) Paris
b) Fransa
c) İspanya
d) Portekiz

3. Aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?


a) Değirmenin adı Jemmapes’tir.
b) Değirmende tavşanlar yaşamaktadır.
c) Değirmenin etrafı oldukça sakindir.
d) Değirmen Paris’tedir.

4. Yazarın yaşadığı yerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Değirmen eskiden çok ölüymüş.
b) Değirmencilik zanaatı eskiden canlıymış.
c) Tüm çiftlik sahipleri buğday öğütmeye bu değirmene gelirlermiş.
d) Köyün etrafındaki tüm yamaçlar değirmenlerle kaplıymış.


5. Değirmenlerin kapanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


a) Köyde salgın hastalık çıkması
b) Kuraklık olması
c) İş adamlarının un fabrikaları kurması
d) İş adamlarının buharla çalışan değirmenler kurması

6. Aşağıdakilerden hangisi Corneill Usta’nın fikri değildir?


a) Unla uğraşmaktan nefret ederdi.
b) Buhar değirmenleri onu deli etmişti.
c) Yel değirmenlerini övmek için çok çaba sarf etmişti.
d) Yeni değirmenlerin unu halkı zehirleyecekti.

7. I. Corneill Usta yeni değirmenlere rağmen harıl harıl çalışmaktadır.
II. Aslında kimse  buğday götürmemektedir.
III. Kendisi bu durumu ihracat yaptığı biçiminde açıklamaktadır.
IV. Her zaman neşeli ve maddi durumu iyidir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi/hangileri doğrudur?


a) Yalnız I 
b) Yalnız IV 
c) I, II, III 
d) I, II

8. Corneill Usta’nın değirmeniyle alakalı sır aşağıdakilerden hangisidir?

a) Değirmende bir sandık dolusu altın gizlidir.
b) Değirmen taşı döndüğünde oda bomboştur, buğday , un yoktur.
c) Değirmende bazı suçlular saklanmaktadır.
d) Usta burada  bir icat denemektedir.

9. Corneill Usta’nın değirmeniyle ilgili yalan söylemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) İşlerinin sona ermesi
b) Değirmenin şerefini korumaya çalışması
c) Köylülere kendini acındırmaya çalışması
d) Başka şehre gitmek istemesi

10. Jan ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Otuz yaşındadır.
b) Yalancı ve hırsızdır.
c) Arlesli bir kıza aşıktır. Bu kız yüzünden intihar etmiştir.
d) Arlesli kız da intihar etmiştir.

Cevap Anahtarı : 

1 a,    2b,    3d,    4a,    5d,    6a,    7c,
8b,     9b,   10c

bbbbbbbbb
Share:

Ütopyaya Yolculuk Kitabının Özeti

Ütopyaya Yolculuk Kitabının Özeti

Ütopyaya Yolculuk kısa özet,Ütopyaya Yolculuk uzun özeti,Ütopyaya Yolculuk konusu,Ütopyaya Yolculuk ana düşüncesi,KİTAP ÖZETLERİ,
           Mavi, babasının uzay araştırmaları merkezine yaptığı yolculuk sırasında daha önce hiç görmediği bir makine ile karşılaşır.Merakına yenik düşer ve dikkatsizliğinden dolayı bu makineyi çalıştırarak yanlışlıkla paralel evrene gider. Ne olup bittiğini anlayamadan kendisini değişik bir dünyada bulan Mavi bu farklı ortama adapte olmakta ilk saatlerde zorluk çeker. Çünkü onun geldiği dünyada doğa onlara çoktan küsmüş, doğada uzun süreli hiçbir canlı barınamaz hale gelmiştir. Onun geldiği yerde insanların temiz hava ihtiyaçlarına cevap vermek için oksijen parkı adı verilen içerisinde botanik bahçe ve alışveriş merkezleri bulunan yapılar türemiştir. Bunun sebebi  insanların doğaya karşı   bencilce tutumudur.

Mavi yanlışlıkla geldiği bu yerde Kitap isimli bir kızla tanışır. Mavi'ye tekrar evine dönmesi için yardımcı olur. Kitap isimli kız Mavi'ye geldiği dünyayı anlattıkça Mavi kendi dünyasındaki olumsuzlukların farkına varır. Bu dünyada insanlar doğaya, hayvanlara ve başkalarına karşı son derece duyarlı ve saygılıdır
Mavi'nin kendi dünyasında  rahat bir yaşamı vardır. Sorumluluk duygusu nedir bilmeyen Mavi'nin varlıklı bir ailesi vardır. Yaşadığı dünyada Mavi'nin babasının dokuz tane oksijen parkı ve Derin Uzay Araştırma Merkezi vardır.

Kitap, Mavi'yi okulum dediği ağaç evine götürür. Burada çocuklar eğitimlerini kendi ağaç evlerinde kendi kendilerine tamamlarlar. Kitap kendi yaptığı bu ağaç evine düzenli olarak her gün gelmektedir. Burada araştırmalar yapıp, projeler üretmektedir. Burada çocukların bir ay boyunca yaptığı çalışmalar daha sonra Bilgeler Şehri'nden gelen bilgeler tarafından ziyaret edilerek değerlendirilir. Yapılan çalışmalara göre kollarındaki çips adındaki bilekliklere puan yüklenir. Çipsler telefon, bilgisayar, para kartı gibi pek çok teknolojik donanıma sahip bir bilekliktir. Fakat burada zorunlu haller dışında teknolojinin kullanımı pek yaygın değildir. Mavi bu durumun farkına varmaz ve mütevazi bir yaşam süren bu insanları ilkel bir topluluk olarak görür.

Mavi'nin durumunu çözmek için Kitap ile beraber bilgelerden yardım alma kararı alırlar. Kitap'ın bilge ziyareti Mavi gelmeden bir gün önce geçmiştir. Bu durumda bir ay beklemeleri gerekmektedir. Mavi bilgelere danışmak için bir ay beklemek istemez. Bunun üzerine Bilgeler Şehri'ne gitmeye karar verirler.

Bulundukları Botanik Şehir'i  yürüyerek geçecekler ve bisiklet istasyonuna ulaşacaklardır. Bisikletle Tasarım Şehri'ne gidecek, oradan Eğlence Şehri'ne ulaşmak için zepline binerek sarp dağları aşacaklardır. Sonrasında deniz yolculuğu ile Bilgeler Şehri'ne varacaklardır.

Yolculuk sırasında Mavi, içinde bulunduğu dünyanın kendi dünyasından farklı ve birbirine zıt olduğunu fark eder. Bu dünyada kötülük yoktur. İnsanlar bencil olmalarını engellemek için ayna kullanmamaktadır ama oldukça göz alıcıdırlar. Fabrikalar geçmişte yapılan bir devrimle kapatıldığı için insanlar kendi giysilerini  üretmektedir. Devrimin sebebi çok olan şeylerin değer kaybına uğramasıdır. Kitap'ın kendisi için tasarladığı elbiseler oldukça sade ve az miktardadır. Elbiselerine gözü gibi bakar ve zarar gelmesini istemez. Mavi'nin ise kendi dünyasında daha giymeden küçülen pek çok giyissisi vardır, hem de en pahalı markalardan.

 Eğlence Şehri'ne vardıklarında Mavi farkında olmadan bir çevre suçu işler. O esnada çekilmiş fotoğrafını kendisine göstermeye çalışan görevlileri yanlış anlar ve kaçmaya başlar. Bu sırada Kitap'ı da kaybeder. Kendi başına giderken birkaç çocuğun oyununa gelir ve kendisini Hayvan Şehri'nde bulur. Burada küçümsediği hayvanlardan  ders  alır. Kitap Mavi'yi bulur ve Bilgeler Şehri'ne doğru yola çıkarlar.
Bilgeler Şehri gizli geçitlerle gidilen bir su altı şehridir. Mavi bu gizliliğin sebebini anlayamaz. Kitap, bilgelerin, sanatçıların, yazarların toplumun can direği olduğunu, düzenin bu şehir sayesinde sağlandığını anlatır. Onlara bir zarar gelmemesi gerektiğini cehaletin  büyük tehlike olduğunu söyler.

Sonunda Mavi'yi paralel dünyaya getiren cihaz bilgeler tarafından çözülür. Mavi yine kendi dünyasına döner. Mavi'nin artık bir amacı vardır. Kendi dünyasına bilgeliği getirebilmek ...
bbbbbbbbb
Share:

Ütopyaya Yolculuk 15 Test Sorusu ve Cevapları


Ütopyaya Yolculuk 15 Test Sorusu ve Cevapları

 1- Mavi, zeplinle yaptığı seyahat esnasında  nasıl bir hata yapmıştır?


A) Zeplinde zıplayarak aracın dengesini bozmuştur.
B) Yediği yiyeceğin ambalajını aşağı atmıştır.
C) Zeplinin düşmesine sebep olmuştur.
D) Kaçak yolcu olarak binmiştir.

2- Mavi, tarlada  koşarken yere düştüğünde hangi canlılarla karşılaşır?


A) Karınca
B) Akrep
C) Solucan
D) Köstebek

3- Kitap’ın yaşadığı yere geldiğinde Mavi’nin başı niçin döner?


A) Temiz havaya ve bol oksijene alışkın olmadığı için.
B) Sürekli bir hastalığı olduğu için.
C) Kitap, kafasına baltayla vurduğu için.
D) Çok fazla yemek yediği için.

4- Kitap’ın “okulum” dediği yer hangisidir?

A) Mağara
B) Kütüphane
C) Ağaç Ev
D) Kulübe

5- Kitap’ın okulum dediği yere ayda bir uğrayan kişiler hangileridir ?

A) Çocukların aileleri
B) Çete liderleri
C) Bilgeler
D) Hayvan arkadaşları
6- Aşağıdakilerden hangisi romanda geçen bir kent değildir?

A) Bilgeler Şehri
B) Hayvan Şehri
C) Mobilya Şehri
D) Tasarım Şehri


7- Kitap’ın yaşadığı yerde neden ayna kullanılmaz?


A) Henüz ayna üretmeyi bilmezler.
B) Ayna fiyatları çok yüksektir.
C) Oradaki insanlar çok çirkinlerdir.
D) Kendi görüntüleri ile uğraşarak bencilleşmek istemezler.


8- Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) Mavi’nin dış görünüşü Kitap’ın ülkesindeki insanlardan çok farklıdır.
B) Mavi’nin karnı sürekli acıkmaktadır.
C) Mavi’nin babasının  uzay araştırma merkezi vardır.
D) Mavi çok akıllı ve çalışkan bir çocuktur.


9- Mavi’nin normalin üzerinde bir kiloya sahip olmasında aşağıdakilerden hangisi sebep değildir?


A) Spor yapmaması
B) Çok fazla yemek yemesi
C) Ayran içmesi
D) Bilgisayar başında abur cubur yiyerek çok fazla zaman geçirmesi


10- Mavi,  kuşu görünce nasıl bir tepki verir?

A) Doğada bir kuşun serbestçe dolaşabilmesine şaşırır.
B) Kuşu yakalamak ister.
C) Kuşu sapanla avlamak ister.
D) Kuşun sesinden rahatsız olur.

11- Aşağıdakilerden hangisi Kitap’ı tanımlar?

A) Bencil , alışveriş düşkünü bir kızdır.
B) Çok zayıf ve düşüncesiz bir kızdır.
C) Duyarlı, akıllı ve iyimser bir kızdır.
D) Biraz kilolu ve alçak gönüllü bir kızdır.


12- Kitap ve Mavi Tasarım Şehri’ne hangi araç ile  giderler?


A) Bisiklet
B) Otobüs
C) Zeplin
D) Kayık

13- Mavi, Hayvan Şehri’nde düştüğü çukurdan hangi hayvanın yardımı ile çıkar?


A) Kedi
B) Kuzu
C) Kaplan
D) Kuş

14- Kitap’ın ormandayken bahsettiği “ormanın asıl sahipleri” hangileridir ?


A) Bekçi
B) Silahlı adamlar
C) Ormanda yaşayan hayvanlar
D) Ormanın tapusuna sahip kimseler

15- Aşağıdakilerden hangisi Mavi’nin Tasarım Şehri’nden  aldığı eşyadır?


A) Saat
B) Ayakkabı
C) Gitar
D) Tişört


Ütopyaya Yolculuk testi ve cevapları,Ütopyaya Yolculuk kitabının yazılı soruları,Ütopyaya Yolculuk kitabının sınav soruları,KİTAP SORULARI,


Cevap Anahtarı :

1- C      2- A     3- C     4- B      5- C
6- B      7- C     8- D     9- D     10- C
11- A   12- C   13- A   14- B    15- C
bbbbbbbbb
Share:

Ülkemin Efsaneleri Kitabının Yazılı Soruları

Ülkemin Efsaneleri Kitabının Yazılı Soruları

Aşağıda kitaba ait sorular ve cevaplarına yer verilmiştir.
Ülkemin Efsaneleri sınavı,Ülkemin Efsaneleri kitap yazılısı,Ülkemin Efsaneleri yazılı sınav test ve cevapları,KİTAP SORULARI,
1. Allı Gelin Efsanesi nerede geçmektedir?


A- Yeşilırmak
B- Kızılırmak
C- Seyhan Irmağı
D- Ceyhan Irmağı

CEVAP:C


2- Bursa’nın güzelliğine hayran olan peygamber kimdir?

A- İsmail
B- Nuh
C- Muhammed
D- Süleyman

CEVAP: D

3- Sarıkız’ı ailesi neden dağa bırakır?

A- Çok yaramazdır.
B- Başkasının çocuğudur.
C- Çocuk dağda yaşamak ister.
D- Masalda öyle geçer.

CEVAP:A

4- Aspendos efsanesinde Kral’ın kızını verme şartı nedir?

A- En çok parayı getirene
B- Şartlarını yerine getirene
C- Güzel bir eser ortaya koyana
D- Kızı kimi isterse.

CEVAP:C

5- Kızılırmak efsanesinde nehirden geçerken ne olur?


A-Karşılarına aksakallı bir dede çıkar.
B- Tam üstündeyken sel gelir.
C- Karşıdan gelen grupla kavga ederler.
D- Gelin evlenmekten vazgeçer.

CEVAP:C

6- Kral Midas’ın kızının yaralarını kim iyileştirir?

A- Gazlı Göl
B- Sarayın şifacısı
C- Köyün kadınları
D- Yediği meyveler

CEVAP: A


7. Aşağıdakilerden hangisi efsaneyle masalın ortak özelliğidir?

A- Olağan üstü olaylara yer verilmesi
B- Mutlu sonla bitmesi
C- Gerçekte olmuş olarak kabul edilmesi
D- Tekerlemelerle başlaması

CEVAP:A

8. Ağrı Dağı Efsanesi’nde hangi peygamberin adı geçmektedir?

A- Hz. Lut
B- Hz. İsa
C- Hz. Nuh
D- Hz. Muhammed (SAV)

CEVAP:C


9. Kitapta yer alan efsanelerin ortak özelliği nedir?

A- Akdeniz söylenceleri olması
B- Yer adlarının Türkçedeki çağrışımlarından yola çıkılarak yazılmış olmaları
C- Kahramanlarının genellikle tanrı ve tanrıçalardan oluşması
D- Sanat sanat içindir anlayışıyla yazılmış olması

CEVAP:B


10. Lokman hekim ölümsüzlük ilacını nerede bulmuştur?

A- Gazlı Göl
B- Misi köy
C- Misis
D- Kozan

CEVAP:C


bbbbbbbbb
Share:

Suna'nın Serçeleri Kitap Sınavı

 Suna'nın Serçeleri Kitap Sınavı

Keyifle okuyacağınız bir kitaptır.

Suna'nın Serçeleri yazılı soruları,Suna'nın Serçeleri sınav soruları,Suna'nın Serçeleri testi,Suna'nın Serçeleri değerlendirme sınavı,KİTAP SORULARI,

1- Eserin başkahramanı Suna,nasıl bir kişiliğe sahiptir?


A) Uslu, saygılı, sevecen  çocuktur.
B) Yaramaz, savruk biraz da kaba ama dürüst bir çocuktur.
C) Yalancı, söz dinlemeyen  çocuktur.
D) Çalışkan, dik kafalı, kendini beğenen bir kızdır.

2- Suna, Zeynep Hanım’ın bahçesine kaçan topu almaya çalışırken hangisi olmuştur?


A) Zeynep Hanım,topu ekmek bıçağı ile lokma lokma doğramıştır.
B) Suna’ya  kamyon çarpmıştır. 
C) Suna,  kireç kuyusuna düşmüştür.
D) Suna, topu patlamış halde bulmuştur.

3- Suna, kireç kuyusuna düşüp yaralanmasaydı o sene kaçıncı sınıfa gidecekti?

A) 5. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 6. 

4- Suna, bir sabah penceresinin önünde hangisini gördü?

A) Sevimli bir muhabbet kuşu.
B) Tüyleri upuzun  köpek.
C) Yağmurdan ıslanmış minik  kedi.
D) Donmak üzere olan  serçe.

5- Suna, serçelerine ad koymak ve onları birbirinden ayırmak için hangi  yönteme başvurdu?

A) Serçelerin ayaklarına değişik renkte iplikler bağlayarak bu sorunu çözdü.
B) Serçelerin başındaki renklere göre ad verdi.
C) Boy farklarına göre isim verdi.
D) Tüylerini farklı renkte boyayarak ad verdi.

6- Aşağıdakilerden hangisi Suna’nın serçelerine verdiği adlardan biri değildir?


A) Açgözlü
B) Savruk
C) Şımarık
D) Bilgiç

7- Serçe Karakanat, bahar olunca arkadaşları ile nasıl bir karar almıştır?


A) Suna ile önümüzdeki kış görüşeceklerdir.
B) Suna iyileşinceye kadar her hafta bir serçe gelip ona güzel bir öykü anlatacaktır.
C) Suna’yı yuvalarına davet edeceklerdir.
D) Bir serçe, Suna’nın evinde kafeste yaşayacaktır.

8- Ali le Ömer’in öyküsünde nasıl bir kaza oluyor ?

A) Bir nehre düşüp sürüklenmeye başlıyorlar.
B) Issız bir ormanda tek başına kalıyorlar.
C) Bir gölde bataklığa saplanıyorlar.
D) Donmuş bir nehirde kayarken nehir çatlar ve bir buz parçasının üstünde kalakalırlar.

9- Beya Serçe’nin Suna’ya anlattığı hikayenin adı nedir?


A) Kendini Beğenmiş Salyangoz
B) Somurtkan Kedi
C) Hileci Tilki
D) Altın Yumurtlayan Tavuk

10- Acımasız Orhan öyküsündeki Orhan, boğaları kızdırmak için hangisini yapmıştır?

A) Kırmızı bir kazak giyip boğanın karşısına çıktı.
B) Bir av tazısının üstüne kırmızı çiçekli bir sofra örtüsü örttü.
C) İki boğayı birbirine kışkırttı. 
D) Boğaların gözüne kırmızı gözlük taktı.

11- Yeşim, evde canı sıkılınca hangisini yapıyor?

A) Saçlarını kesiyor.
B) Bebeğine elbise dikiyor.
C) Evi temizliyor.
D) Ninesinden masal dinliyor

12- Ali ile Gül kardeşler, kapılarının önünde buldukları yavru kediye hangi adı verdiler?


A) Minnoş
B) Arap
C) Zeytin
D) Badem

13- Maviş Kız hangi davranışından pişmanlık duydu?

A) Annesini üzdüğü için pişmanlık yaşadı.
B) Kardeşinin oyuncağını kırdığı için pişmanlık yaşadı.
C) Sakat turist kızı, kendisi  sakatmış numarası yaparak kandırdığı için çok pişmanlık duydu.
D) Arkadaşlarına yalan söylediği için acı çekti.

14- Mehmet, arkadaşı Yaşar’ın neyini kıskanıyor?

A) Radyosunu
B) Televizyonunu
C) Topunu
D) Arabasını

15- Sarı Serçe’nin anlattığı Kara Sıpa’nın hikayesinden çıkarılabilecek ders nedir?

A) Büyüklerimize karşı  aygılı olmalıyız.
B) Kıskançlık kötü bir huydur.
C) Beterin beteri vardır.  
D) Hiçbir zaman yalan söylememeliyiz.
bbbbbbbbb
Share:

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Kitabının Test Soruları


Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Kitabının Test Soruları

1- Eserde  Roman kahramanının hastalığı nedir?


A) Akciğer kanseri

B) Verem

C) Bağırsak kanseri

D) Dizde iltihaplanma

E) Ülser


CEVAP: D


2.Kitap  hangi mekanda başlıyor?


A) Çocuğun evindeki eşyaların tasviriyle

B) Sokaktaki ahşap evler arasında

C) Hastane koridorunda

D) Konağın bahçesinde

E) Çocuğun annesinin odasında


CEVAP: C
3-Eserde  köşkten ayrılıp evine dönmek istemesinin nedeni nedir?


A) Annesini özlemesi

B) Hastalığının iyileşmesi

C) Vücudun tedaviye cevap vermemesi ve iyileşme ümidinin kalmaması

D) Nüzhet ile annesinin kendi hakkında konuştuklarını duyması

E) Evini özlemesi


CEVAP: D


 


4-Eserde Paşa İstanbul’un hangi semtinde oturuyor?


 


A) Üsküdar

B) Erenköy

C) Fatih

D) Kadıköy

E) Maltepe


CEVAP: B


5- Kitapta hasta çocuğa “Hamlet” piyesinin mezarlık sahnesini hatırlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yoldan geçerken bir cenaze görmesi

B) Gidilen bir piyesten bahsedilmesi

C) Gece, yatağında yapayalnız kalması

D) Bir kadavra odasına girmesi

E) Yattığı odanın penceresinin mezarlığa bakması


CEVAP: D


6- Eserde Nüzhet’in gitmek istediği ve Dr.Ragıp’ın onu götürmeye söz verdiği şehir neresidir?


A) Londra

B) Paris

C) Berlin

D) Roma

E) Atina


CEVAP: C
7-Romanda Kahramana suçların en ağırı gibi gelen şey nedir?


A) Yalan söylemek

B) Aşık olmak

C) Sakat olmak

D) Yetim olmak

E) Yatalak olmak


CEVAP: A


8-Eserde  Kahraman, hastalığını kaç sene çekiyor?


A) 3 

B) 4 

C) 5

D) 6

E) 7


CEVAP: E
 

9- Kitap  hangi tür romana örnek kabul edilir?


A) Psikolojik

B) Sosyolojik

C) Tarihi

D) Biyografik

E) Egzotik


CEVAP: A


10- Eserde  Paşa, emekli olduktan sonra evde ne beslemeye başlıyor?


A) Bülbül

B) Kedi

C) Balık

D) Saka kuşu

E) Güvercin


CEVAP: Dbbbbbbbbb
Share: