5.sınıf sözcükte anlam test soruları

5.SINIF SÖZCÜKTE ANLAM TEST SORULARI


5.sınıf türkçe testleri,5.sınıf eş anlamlı ve eş sesli testi,5.sınıf gerçek ve mecaz anlam testi,5.sınıf sözcükte anlam test soruları,1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır.?
A-Ayakkabının burnu delinmiş.    
B-Burnundan ameliyat olmuş.
C-O, burnundan kıl aldırmaz.       
 D-Kayığın burnu suya battı.

    
             “Su akar güldür güldür,
Mendilim dolu güldür,
Yeri göğü yaratan
Bir gün beni de güldür.”
2.Yukarıdaki dörtlükte “güldür” kelimeleri tekrarlanmıştır.Yazılışları aynı, anlamları farklı olan bu tür kelimelere ne ad verilir?
A) Eş anlamlı(Anlamdaş)            B) Eş sesli(Sesteş)         C) Zıt anlamlı     D) Deyim


3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
a)Onunla tartışarak fikirlerini çürüttüm.       
b)Çocukları bilime,sanata gerçek aydınlar ısındırır.
c)Kötü giden işler yavaş yavaş düzeliyordu.  
d)Arkadaşlarımla alay etmen kalbimi kırdı.


4.Başka kültürlerle alış-veriş……………cümle aşağıdakilerden hangisiyle bitirilirse
‘ başka kültürden etkilenmenin önemi’ vurgulanmış olur?
A)Taklide yol açar.             
 B)Kültürümüzün bozulmasına sebep olur.
C)Bir eser için şart değildir. 
 D)Sağlıklı bir olaydır.


                  I. Mağazada benim ölçüme uygun bir elbise yoktu.
      II. Ölçülü davranışlarıyla insanların sevgisini kazanmıştı.
     III. Odanın ölçüsünü almaya gidecekler.
     IV. Orhan Veli şiirlerinde hece ölçüsü kullanmamıştır.
      V. Hiçbir konuda ölçüyü aşmamalı. 
5.Yukarıdaki cümlelerde “ölçü” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
         A)2             B)3             C)4             D)5          I.    Konuyu adamakıllı anlamıştım.
II.   Bu sorunuma kulak tıkayacağını biliyordum.
III. Herkese tepeden bakmak gibi bir huyu vardı.
IV. Dört dörtlük bir yazı olduğu için herkes beğendi.

6.Bu cümlelerde altı çizili sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
a) I. ve III.  b) II. ve IV. c) II. ve III. d) I. ve IV.


7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bağlamak" kelimesi gerçek (sözlük) anlamıyla kullanıl­mıştır?
A)Yeni gelen öğretmen, öğrencileri kendisinebağladı.
B)Bu davranışınız, beni size bağladı.
C)Babam bütün ümitlerini bu mektuba bağladı.        
 D) Mavi çizgili atkısını boynuna bağladı.


8. ‘’Suçlu tüm delilleri yok etmişti.’’altı çizili sözcüğün yerine hangi seçenekteki sözcük kullanılırsa anlam bozulmaz?
a.İşaretleri                                b.Kanıtları        c.Tanıkları                                 d.İzleri9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur?
A)Yüz kişi alanda toplanmıştı.   
 B)Ben onun geldiğini görmedim.
C)Çay içmek için size uğradım.  
 D)Güzel günler göreceğime inanıyorum.10.’’ Bırakalım şimdi bu kasvetli konuları.’’ Cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam hangisidir?
A) sıkıcı    B) eğlenceli     C) bilinmez     D) zevkli      


11.”Üzüntü çekmeden elde edilen şeylerin değeri bilinmez.” Cümlesindeki altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangisi getirelebilir.?
 A) Eziyet-Ayrıntı                                         
B) Sıkıntı – Özelliği
C) Zahmet- Kıymeti                                    
C) Acı- Kadri


12.“gölge” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde “saydam olamayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle oluşan karanlık” anlamında kullanılmıştır.
A-Onun gölgesinde yaşamaktan kurtulamadı.    
B-Başucu lambası yandığından gölgeler azdı.
CPencereden baktığımda sanki bir gölge geçti. 
D-Ressam gölge oyunları yapmayı seviyor.13-Aşağıdakilerden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir?
A) yakın – uzak       
B) almak – vermek
 C) küçük – ufak       
D) uzun – kısa              
        


14.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi(eş seslisi) yoktur?
       A) çay    B) saz    C) bal    D) yüz                       
CEVAP ANAHTARI
1.b
2.b
3.c
4.d
5.c
6.d
7.d    
8.b
9.d
10.a
11.c
12.c
13.c
14.cShare:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.