8.sınıf cümlenin ögeleri test sorularıcümlenin ögeleri testi ve cevapları,8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf cümlenin ögeleri test soruları,cümlenin ögeleri test çöz,8.SINIF CÜMLENİN ÖGELERİ TEST SORULARI
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin ayrımında yanlışlık yapılmıştır?
a)Ankara’nın her tarafında \ bir mucize \ vardır.
b)Eski arkadaşlarım \ seni \ okulda \ aramışlar.
c)İnsanlığı \ yüceltecek olan \ bilgidir.
d)Soruyu nasıl çözdüğümü \ anımsamıyorum.


2.Aşağıdaki   cümlelerin  hangisi    özne  ve  yüklemden  oluşmaktadır?
a)     Şuayip   babasını  çok  özlemişti.
b)    Bu kötü  tavrınla  kendine   zarar  verirsin.
c)     Bu  kötü  sözler  onu  üzdü.
d)    Sınıfını  geçemeyen  talebe  ağladı                                                 


3.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmuştur?
a)İlim, insanların geleceğini etkiler.
b)İnsanın en tehlikelisi, en çok yalan söyleyenidir.
c)Bilgisiz  insandan her kötülük beklenir.
d)Milleti  aydınlatmalı; ama ona gerçekleri öğretmeliyiz.4. “Günümüzde mektup yazmak  yok denecek kadar azaldı.” Cümlesindeki altı çizilmiş sözcük grubunun cümledeki görevi nedir?

A.   Dolaylı Tümleç
B.   Belirtili Nesne
C.   Özne
D.   Zarf Tümleci


5.Hangi cümle sadece yüklemden oluşmuştur.?
A) Bu adam  bana dost değil.
B) Senelerdir  beni bırakmayan yalnızlığın koynundayım.
C) Hayallerime sığındım durdum.
D) Gündüzün  kulağına fısıldayın beni.6.Beni orada  arayan kimmiş? Sorusuna verilecek karşılık, cümlenin hangi ögesi olur?
a.Özne 
B) Yüklem 
C) Zarf tümleci 
d) Belirtili nesne

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi belirtisiz isim tamlamasıdır?
A)Okulun müdür  yardımcısı sayısı ikiye katlandı.
B)Eski zamanları  düşününce, bir hüzün sarıyor etrafımı.
C)Okul girişi  hatırlattı bana geç kaldığımı.
D)Güçlü  insanlarla çalışmak, insana kuvvet veriyor.

8.Yolun kenarında oturmuş bacanağını  bekliyordu’’ cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
        A-gizli özne-o       
        B-gerçek özne-sen
        C-gizli özne-ben   
        D-gerçek özne-oturmuş


9.Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne-yüklem-dolaylı tümleç sıralamasına uygun  dizilmişt
 a-Şu uçan martılara  baksana.
b-Selam dahi vermeden bahçenin önünden geçti.
c-Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
d-Yeni aldığı telefona çok sevindi.


10.''Bu zamanlar  sokaklar kıvıl kıvıl  kaynıyor.'' Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden   hangisinde doğru  olarak verilmiştir?
A)Zarf tümleci- Özne - Yüklem
B)Dolaylı tümleç- Nesne- Zarf tümleci- Yüklem
C) Zarf tümleci- Özne- Zarf tümleci- Yüklem
D) Zarf tümleci- Dolaylı tümleç- zarf tümleci- Yüklem
Cevap anahtarı
1.c
2.d
3.b
4.c
5.b
6.a
7.c
8.a
9.c
10.c


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.