6.sınıf isim,sıfat,zamir karışık test soruları

zamir karışık test soruları,6.sınıf sözcük türleri testi,6.sınıf isim,6.sınıf kelime türleri testi,sıfat,6.sınıf türkçe testleri,


KELİME  TÜRLERİ TEST SORULARI

1.Zor” kelimesi  hangisinde isim olarak kullanılmamıştır?
A)Mühim  olan şey zoru başarmaktır.
B)Zor anlar  geçirdiler ama hiç kimseye belli etmediler.
C)Zora dağlar dayanmaz, demiş.
D)Türkçe sorularının bazıları da çok  zordu.
2. “Güzel” kelimesi , aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?
a.Çayları çok   güzeldi.
b.Zor ile güzellik olmaz, demişler.
c.Güzel güzel geldik Tokat ‘a.
 d.Bahçemiz güzel lalelerle doludur.
3.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde zamir yoktur?
a.Birkaç adam , iç kapıda bekliyor.
b.Ötekileri de yukarıya doğru   taşıyalım.
c.Siz ikiniz  benimle beraber geleceksiniz.
d.Hepsi de okumuş  bunların.
4.Aşağıdakilerin hangisinde ‘güzel’  sözcüğü  sıfat olarak kullanılmamıştır?
a)Yarın iyi  bir yazlığa  taşınacağız.
b)Güzel  yüzüne  hasret kaldım ben.
c)Film gerçekten  güzeldi.
d)Sendeki güzel  his   kimsede yok.

5.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde  ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?
A)Ufak tefek  şeyler için endişe duymayın.
B)Vaktiyle bu kasabada   tren falan yoktu.
C)Zaman zaman   kendini kötü  hissedebilir.
D)Suyu içerken  kolu  tir  tir  titriyordu.


6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A)Kaç  gün  oldu görüşmeyeli ?
B)Sen Talip ‘i  niçin  aramadın ?
C)En çok kimi sordun sen orada ?
D)Son  şeylerini  mi  söyledi  size?


7.Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı  adılla  sağlanmamıştır?
A.Bu geçen  de kim?                                                  
B.Ölüm insanı nasıl yakalar?
C.Şurada  kaç tane kişi  var?                                    
D.Bu kaleyi  de  kim yıkmış?

8.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde işaret zamiri vardır?
a.  Size de mi bu olayı anlattı.
b.  O bakkaldan değil,  şu  bakkaldan  al.
c.  Onunla gideli günler  oldu.
d.  Bu tablet  ötekinden daha mı iyi?


9.Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir adılla sağlanmamıştır?
A) Hangi problemi  ele alacaksınız?
B) Şu kitabı hangisine de verecektin?          
C) Bu işin sonu  ona mı   varacak?
D) Son öykülerinden  kaçı  dergide yayımlandı?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı bildiren kelime  ad olarak kullanılmıştır?
A) Bunlardan  ikisi çok zordu.
B) Bize de onar  kitap verdiler.
C) Okulların kapanmasına bir   gün kaldı.
D) Bir gün bir yerlerde de karşılaşırız elbette.


11.  “Kolay” kelimesi  aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır?
a.Şu  kolayları  yapamadın mı?
b.Akşamki maçımız çok kolay bir maç olacak.
c.Bırakıp gitmek    kolay mı?
d.Kolayları hiçbir zaman sen erteleme.
12.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?
A) Hüp diye   çıkarırdı çay içerken.
B) Bahçeden bir hırıltı duyuluyordu tüm gün.
C) Güvercinler  ötüyor pencerenin ucunda.
D) Güneşin ışıltısı da  gözlerimi alıyor.

13.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde "şaşır­ma" anlamı vardır?

A)    Oh,   şimdi rahatladım işte!
B)    Eyvah, şimdi   yandık!
C)    Ya,   Haluk gelmeyecek!
D)    Tüh, treni   kaçırdık!14.Aşağıdaki  tümcelerin  hangisinde “ile” bağlaç olarak kullanılmıştır?
a) Okula servis otobüsü  ile gelip gidiyor.
b) Bu olay seni başarıya götürecek.
c) Bundan kalemle   vereceğiz.
d) En beğenmediğim  dersler cumartesi ile Pazar


15.  Aşağıdaki  tümcelerin hangisinde ‘için’ edatı ‘uğruna’ anlamında kullanılmıştır?

a)  Vatan için her şey  yapılır.
b)  Soruları bulmak  için geleceklermiş.
c)  Ödevi bitmediğinden    yatmış.
d)  Senin için kötü  şeyler söyleniyor16.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde edat yoktur?
a.Yağmur misali  gidiyor  gözlerinden yaşlar.
b.İnsan için için sorgulamalı  “neden” diye.

c.Annesiyle birlikte yapar her ödevi .

d.Hırsızlık  kadar kötü daha olabilir?
17.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?

A) Birkaçı yüksek sonuçlar  aldı.
B) Hiçbiri bize bu derste   yardımcı olmadı.
C) Kendi kendine   konuşuyordu.
D) Senden   yardım etmeni istiyorum.


18.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmektedir?

A) Beni bu  havalar mahvetti.                         
B) Bitkiler için   saksı çok sağlıklıdır.
C) Demir  sıraları bugün  bahçeye çıkarmışlar.                   
D) Eski kırmızı  şalı şimdi omzundaydı.


19)”O”  kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır?

A)Bunları bana o geçen ay söyledi.                                     
B)Bu ondan  çok   çalışıyor.
C))Bu     onu geçti.                           
D)O biraz   fazla  çalışmalı.

20.”Güzel” kelimesi hangi tümcede  isim olarak kullanılmıştır?

A))Güzel bir  raf aldı.                                   
B)Kitabındaki boyamayı  güzelce boyadı.
C)Çalışma kitabını güzel yazılarla  doldurdu.                                 
D)Kapıdaki  çiçek  güzeldi.


21.Aşağıdaki kelimeleri çeşit  bakımından gruplarsak hangisi dışarıda kalır?
A) Kıyafet     
B) Oynamış   
C) Başarılı      
D) Sınıf


22.Aşağıdaki  tümcelerinhangisinde  “bir”  sözcüğü  farklı  görevde    kullanılmıştır?
A) Şuralarda  bir  boş arsa   olacaktı.
B) Bir dolu yağdı  görmelisin.
C) Bir şey    biliyordum, onu  bulamadım.
D) Dersin  yarısında sınıfa  biri  girdi.

  

23.Şiirin  genelyapısında    kötümser  bir  duygu  hissediliyor.”tümcesinde   altı  çizili  sözcüklerin  türü   sırasıyla  aşağıdakilerden  hangisidir?
A) isim, sıfat , isim
B) isim , isim , sıfat
C) isim, sıfat , sıfat
D) sıfat , sıfat, isim


” O kıza  öyle güzel bir ders verdi ki...”
24.Bu cümlede hangi kelime  kelime türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) bir
B) ders
C) güzel
D) O


'Bu kanepeyi   bize getirirken   herkes ona destek oldu .'
25.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi zamir değildir?
A) bu
B) herkes
C) bize
D) ona

26. “Her kızın bir kusuru vardır.” Cümlede geçen “Her” kelimesini çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Belgisiz sıfat                    
b-) İşaret sıfatı
c-) Niteleme sıfatı
d-) Kişi zamiri
CEVAP ANAHTARI
1.b
2.d
3.a
4.c
5.a
6.c
7.c
8.d
9.a
10.a
11.c
12.c
13.c
14.d
15.a
16.b
17.b
18.d
19.c
20.d
21.b
22.d
23.a
24.b
25.a

26.a
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.