tbmm ve mebusan meclisi arasında görev ve yetki üyelerin seçimi arasındaki farklar

TBMM VE OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ ARASINDAKİ FARKLAR

ÜYELERİN SEÇİMİ AÇISINDAN FARKLAR:
 Osmanlı Mebusan Meclisinde üyeler iki farklı biçimde  seçilirdi. Birincisi   sadece erkeklerin seçtiği vekiller diğeri ise padişahın   atadığı vekillerdi . Ancak TBMM ‘ deki milletvekillerini doğrudan doğruya halk seçer yani kadın erkek ayrımı olmadan tüm vatandaşlar seçimlerde  oy kullanır.

GÖREV VE YETKİLERİ BAKIMINDAN FARKLILIKLAR:
OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ GÖREV VE YETKİLERİ:
- Mebuslar İstedikleri zaman yasa önerebilirler. Ancak bu yasaları kabul  ya da reddetme tamamen padişahın isteğine bağlıdır.Padişah istemediği yasayı görüşmeye aldırmaz.
-Padişah , kendi istediği zaman oturumu sonlandırabilir.
-Mebuslar tarafından önerilen yasa tekliflerinin  mecliste görüşülmesi veya görüşülmemesi   padişahın isteğine bağlıdır.
-Meclis üyeleri arasında gayr –i Müslüman ve Türk olmayanlar için de ayrı bir yer  belirlenmiştir.
-Padişah istediği zaman bu meclisi kapatma hakkına sahipti.

TBMM GÖREV VE YETKİLERİ:
1.      Kanunları koyar , değiştirir veya kaldırır.
2.      Silahlı kuvvetleri görevlendirme yetkisi.
3.      Genel ve özel af ilanı.
4.      Anayasayı değiştirme hakkı
5.      Bakanlar Kurulu ve Bakanları denetlemek. Bu denetlemeyi çeşitli yollardan yapar.
6.      Para basılmasına izin vermek.
7.      Milletler arası anlaşmaları onaylamak , uygun bulmak veya bulmamak.
8.      Hükümeti çeşitli yollardan denetlemek.

9.      Cumhurbaşkanını seçme hakkı da yine TBMM ‘ ye aittir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.