vakıflar hangi alanlarda hizmet vermiştir

VAKIFLAR TARİH BOYUNCA HANGİ ALANLARDA HİZMET VERMİŞTİR?
a.Şİfahane: sağlık   alanında hizmet vermiştir.
b.
Medreseler: Eğitim   alanında hizmet vermiştir.
c.
İmaret :  . Halka yemek dağıtmıştır.
d.
Cami : Dini hizmetler alanında hizmet vermiştir.
e.
Han,Kervansaray :  konaklama  , Ticaret hizmetleri, vb.   alanlarda hizmet vermiştir.
f.
Darülaceze : Bakıma muhtaç kişilerin  bakıldığı yer

Vakıfların hizmetleri nelerdir ?
 a.Dini  vecibeler  bu yerlerde yapılmıştır.
b.Sağlık alanında  hizmetleri vermiştir. Vakıf sahipleri bu alanda yapmışlardır.
c. Eğitim ve öğretim   alanında hizmet vermiştir.
d.Aş evi hizmetleri
e.Sosyal hizmetler
f.Sanat ve kültür hizmetleri
g.Para yardımı
h. Milli savunma hizmetleri
ı.İktisadi hizmetler
i.Ulaştırma hizmeti
j.Spor hizmetleri


Vakıf : 
a.Halka sunulan hizmetin  devamı için insanların  kendi istekleriyle bağışladıkları para veya  araziye  vakıf denir.
b.Kurulan bu vakıflar sonucunda   milletin  önemli ihtiyaçları karşılanmıştır.

c.Osmanlı ‘ da vakıf kurumları  ilk olarak Orhan Bey    kurulmuştur.

d.Kişiler vakıfa verecekleri mal veya taşınmazı  senet niteliği taşıyan vakfiye adında bir belgeyle bağış yapmaktaydı.

e.Günümüzde de vakıfların hizmetleri  sürmektedir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.