içinde hem sıfat hem de zamir olan metin

    içinde hem sıfat hem de zamir olan düşünce yazısı,KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ,içinde hem sıfat hem de zamir olan deneme,içinde hem sıfat hem de zamir olan metin,

 İÇİNDE SIFAT VE ZAMİR OLAN METİN ,DÜŞÜNCE YAZISI , DENEME
Aşağıda sıfat ve zamir olan kelimler hemen yanında yay ayraç içerisinde verilmiştir.

      Kültür en basit(niteleme sıfatı)  tanımıyla bir (belirsizlik sıfatı)millete ait olan maddi ve manevi ögelerin bütünüdür. Yani bir ulusun  kendisinin(dönüşlülük zamiri) oluşturduğu her şey (belirsizlik zamiri) o (işaret sıfatı) milletin kültür dünyasına  girer. Türkçe zengin(niteleme sıfatı)   geçmişi  itibariyle hem kültürün oluşturucusu hem   bu(işaret sıfatı)  oluşturduğu kültürün taşıyıcısı durumundadır. Peki Türkçe bizim (kişi zamiri) kültürümüzün oluşmasında  nasıl(soru sıfatı)  bir (belirsizlik sıfatı) rol oynamıştır  ? İlk önce  bu (işaret sıfatı) soruya cevap arayalım. Hepimiz(belirsizlik zamiri)  biliyoruz ki atasözleri , deyimler , şiirler , öyküler , masallar  hepsi (belirsizlik zamiri dil aracılığı ile oluşur. Aynı zamanda bu (işaret sıfatı) oluşturulan kültür ögelerini  gelecek kuşaklara  taşıyan da aynı zamanda dildir. Böylece dilimiz  milli kültürün oluşmasında çok önemli bir (belirsizlik sıfatı) rol  sahibidir. Aynı zamanda nasıl ki aynı dili konuşmayan kişiler  aynı (niteleme sıfatı)  duyguları paylaşamaz ise ortak (niteleme sıfatı)  dilimiz   sayesinde insanlarımızın hisleri de  ortak(niteleme sıfatı)  bir noktada  toplanmıştır. Böylelikle insanlarımız ortak (niteleme sıfatı)  kültür değerleri  oluşturmuştur.

   Bugün şu (işaret sıfatı) anda yurdun çeşitli(niteleme sıfatı)   yörelerinde türküler söyleniyorsa ve bu (işaret sıfatı) söylenen türküler herkeste(belirsizlik zamiri)   aynı duyguları uyandırıyorsa bu(işaret zamiri) dil sayesindedir. Dilin kültürün oluşumunda böyle bir rolü vardır.  Zaten bir(belirsizlik sıfatı) kültürün oluşması ve onun da gelecek nesiller tarafından benimsenmesinin tek yolu dildir. Bunun  başka bir(belirsizlik sıfatı)  şekilde olması ihtimal dahilinde bile değildir. Hal böyle olunca dile de ayrı bir önem vermek gerekmektedir. Çünkü işlevsel olmayan bir(belirsizlik sıfatı)  dil herhangi bir (belirsizlik sıfatı) kültür oluşturamayacağı gibi bu kültürü de gelecek nesillere aktarması düşünülemez. Buradan çıkan sonuç da etkili bir(belirsizlik sıfatı)  kültüre sahip olabilmek için iyi bir(belirsizlik sıfatı)  dil olması gerekmektedir. Dilimiz zengin yapısı itibari ile bu(işaret sıfatı)  ihtiyaçların her birini(belirsizlik zamiri)  karşılayacak konumdadır. Atatürk ‘ün dediği gibi yeter ki bu (işaret sıfatı) dil bilinçle işlensin.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.