vali ve kaymakamın benzerlik ve farklılığı nedir

KAYMAKAMI VE VALİNİN    BENZERLİK VE FARKLILIKLARI NELERDİR?

1.En önce  kaymakam ilçedeki genel gidişattan  sorumlu iken vali ildeki genel gidişattan  sorumludur.
2.Kaymakam genel itibari ile  hükümetin yerel yönetimde sorumlusu iken vali , görev olarak  hem devleti hem de hükümeti temsil eder.
3.Görev olarak kaymakam   valiye bağlıdır. Yani vali kaymakamdan daha üst konumdadır.
4.Kaymakam yabancı çeşitli ülke konsoloslarıyla , devlet adamlarıyla çeşitli  ilişkiler  kuramazken valiler konsoloslar , yabancı devlet adamları  vb. yetkililer ile çeşitli kademede  ilişkiler yürütebilmektedir.
5.Devlet memuru atayabilme yönüyle  valiler kaymakamdan daha geniş hakka  sahiptir.
6.Her iki makam da  yasalara  tabi iken valinin iş yapma hakkı  kaymakamla karşılaştırıldığı zaman kaymakama göre daha  fazladır.
7.Valiler iş ve eylemleri  yaparken askeri birliklerden yardım alabilirken kaymakama bu konuda  herhangi bir hak  verilmemiştir.
8.Kaymakamlar ilçeyi    ilgilendiren genel emirler çıkaramaz fakat  valinin bu alanda yetkileri daha geniştir.
9.Valilik yasada  belirtildiği kadarıyla   özel bir memurluk iken kaymakamlık özel bir devlet memurluğudur.
10. Bir kaymakam olabilmek için kamu yönetimi , hukuk vb.  üniversitenin ilgili alanlarını okumak gerekirken vali olmak için böyle bir şey  yoktur. İçişleri Bakanlığı bu göreve  bu görevi yapabileceğine inandığı kişileri çeşitli düzeylerden  atayabilir.
11.Makam   bakımından vali kaymakamdan   üstte yer alır.

VALİ VE KAYMAKAMIN GÖREVLERİNİN BENZERLİKLERİ
1.Her iki makam da İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
2.Her iki makam da hükümeti temsil eder.
3.Bu kişiler bulunduğu yerlerdeki en üst kişilerdir.
4.Bulunduğu bölgedeki  devlet memurlarını teftiş  yetkileri vardır.
5.Görev aldıkları yerin genel düzeninden  sorumludur.


6.Her iki görev de bakana karşı sorumludur.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.