cumhuriyet ile ilgili kompozisyon

CUMHURİYET  İLE İLGİLİ  KOMPOZİSYON

Cumhuriyet ,  vatandaşların,   devlet politikasını yönlendirmede  aynı  hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.  Bu  yönetimde kişi özgürlükleri çok büyük bir önem taşır. Bu yönetim biçiminde kişiler  yerleşme ve seyahat özgürlüğü , yaşama özgürlüğü , iletişim özgürlüğü gibi haklara sahiptir. Cumhuriyet yönetiminin en önemli niteliklerinden  birisi de insanların her alanda aynı  haklara sahip olmasıdır. Aynı anda  da egemenlik milletin kendi  elindedir. Kendini yönetecek yöneticileri  yine halkın kendisi seçer. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak bilinmesine   rağmen,  sivil toplum kuruluşları  vb.  kurum ve kuruluşlar da  demokrasi ile idare edilebilir.
    Cumhuriyet  yönetimi aynı zamanda  eşitlik ve adalet ile çok yakından ilişkilidir. Devleti yönetmede  asıl  söz sahibinin ne bir şahıs  ne bir grup    insan olmaması gerektiğini, tam tersine  tüm vatandaşların  yönetimde söz sahibi olması gerektiğini söyler . Demokrasi  ile aynı amaca hizmet ettiğinden  birbirlerini tamamlarlar. Bu nedenledir  ki Cumhuriyetçi yönetim biçimlerinde  demokratik anlayışlar gözetilir. Halkı temsil edecek yöneticiler  , halk tarafından halkın içinden seçimle seçilir. Bu kişiler  devleti önceden belirli bir süre boyunca yönetir. Demokrasi ve cumhuriyetin olmazsa olmaz  unsurlarından birisi de insan haklarına saygıdır. Cumhuriyet yönetiminde her kişi  bir diğer kişinin hakkına saygı duyar. Tüm bu sebeplerden  dolayı insan yaşayışına  en uygun yönetim biçimi cumhuriyettir.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.