liderin önemiyle ilgili kompozisyon deneme

LİDER OLMAKLA  İLGİLİ KOMPOZİSYON , DENEME
         
Tüm toplumlarda  liderin önemi çok büyüktür. Lidersiz kalan milletlerin  nasıl dağılıp yok olduklarını   iyi biliriz. Çünkü lider önderlik ettiği millete  doğru yolu gösterir. Onu ,  gelebilecek çeşitli tehlikelerden, kötülüklerden  korur. Tarihin ilk zamanlarından   bu yana toplumları yönetenler liderlerdir. Lidersiz olan topluluklarda düzensizlik olur , birlik sağlanamaz. Toplumda yaşayan herkes  kendi çıkarın düşünür. Hal böyle olunca da  o ülke  içinden yetişmiş iyi , bilgili liderlere ihtiyaç  duyulur. Bir liderin mensubu olduğu toplumuna yön vermesi, onu ortak güzel  değerler etrafında birleştirmesi için zeki, bilgili , akılcı, gerçekçi, özverili olması lazımdır. Bu özellikleri  taşıyan liderlerdir ki toplumları iç ve dıştan gelecek  tehlikelerden koruyabilirler. Her  toplumun  bir lidere ihtiyacı  olduğu  bir gerçektir. Ancak bu lider, şahsi  menfaatleri  peşinde  koşarsa toplumunu felakete sürükleyebilir.. Yakın zamanda  bunun çok canlı misalleri  vardır. Çobansız olan sürü nasıl kendini kurtların saldırısından koruyamazsa , liderini yitiren ya da kötü liderleri olan uluslar  da, başka toplumların siyasal , ekonomik hakimiyetinden  kendini kurtaramaz. Toplumları ileriye taşıyacak  liderlerin, o toplumun gereksinimlerine   bilimsel, akılcı, idealist   çare bulmaları  gerekir. Yalnız böyle olduğu zaman gerçek bir liderlik özelliği  kazanır. Liderler aynı anda  bulunduğu asrın  koşullarına uygun olarak bilimsel  gelişmeleri de takip etmesi gerekir. Misal  olarak Atatürk cephedeyken bile kitabı elinden bırakmamıştır. Atatürk ‘ü  zafere götüren yönü de budur.

   Özetlemek  gerekirse lider , içinde bulunduğu toplumun veya grubun  her şeyidir. Lider ne kadar bilgili ve donanımlı ise  grup da o kadar başarılı olur. Lider , hedeflerini  ne kadar yüksek tutarsa içinde bulunduğu topluluk  da amaçlarına ulaşmak için o kadar çalışır.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.