8.sınıf fiilimsi 20 soruluk test ve cevapları

8.SINIF FİİLİMSİ 20 SORULUK TEST VE CEVAP ANAHTARI
8.sınıf fiilimsi 20 soruluk test ve cevapları,fiilimsi testi indir,8.sınıf fiilimsi testi çöz,8.sınıf türkçe test soruları,


1.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?
A)     Onu görünce  mesut  oldum.
B)      Mutlaka çok çalışıp kazanmıştır.
C)      Hepimizi bakışı ile büyüledi.
D)     Akar sularda su  kirliliğinden etkileniyor.

2. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil   kullanılmamıştır?
A)     Oraya  gitmeyi çok istiyorum.
B)      Şiir okuyuşunu beğenmedim.
C)      Size gelmek,   konuşmak istedim.
D)     Taşların  üzerine oturup denizi seyretti.

3.Aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil  yoktur?
A)     Adam  koşa koşa okula itti.
B)      İpi çekince balık kaçtı.
C)      Bizi dışarıda  bırakıp geri döndü.
D)     Onunla görülecek işim  var.

4.Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A)     Aydının  yüzü güldükçe gülümser beşeriyet.
B)      Elini kapıya  değdirir değdirmez kapı açılıverdi.
C)      Kalbim tatlı bir şeyle  çarptı
D)     Tanıdık insanlarla  yolculuk sıkıntılı olmaz.

5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat-fiil  kullanılmıştır?
A)     Defterini  evden alıp okulun yolunu tuttu.
B)      Eşek  günlerce acılardan inleyip durdu.
C)      Aydın ‘ın  ödevini yapmadan uyuduğuna hiç tanık olmadım.
D)      Ekmeği elinde gelen annemin , hemen yoluna çıktım.

6.”Edebiyatçının  hevesi yaşamı  boyunca karşı konulamayacak bir yoğunlukta sürmelidir.” Tümcesindeki sıfat-fiil hangisidir?
A)  Hevesi                               
B) Sürmelidir
C) Yoğunlukta                         
D) Konulamayacak

7.”Yokluk  bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi.” tümcesinde altı çizili kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıfat-fiil                            
B) Çekimli fiil
C) Zarf-fiil                              
D) İsim-fiil

8. Sıfat-fiil  yapan  eklerden biri de “-maz”ekidir.
Aşağıdaki tümcelerde, altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?
A)     Ali ‘nin  bilinmez güçleri varmış.
B)      Senin tükenmez  enerjini  bana ver.
C)      Bu toplantılar çekilmez onsuz
D)     Onun atalarından  kalan sayılmaz serveti varmış.

9.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A)     Yapacak  bir şey kalmadı.
B)      Geldiğinizi bilmiyorduk.
C)      Her lafıma  itiraz ediyor.
D)     Beni aranası gerekiyordu.

10.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi vardır?
A)     Damlaya damlaya göl olur.
B)      Her evin tenceresi kaplı kaynar.
C)      Bir ağaçta gül de biter diken de.
D)     Kışın yaşa, yazın taşa oturulmaz.

11.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
A)     Ankara ‘ya  gidince beni soracaksın.
B)      Gitmek istemiyorum kardeşim.
C)      Anlayışlı  olmak iyidir.
D)     Minareyi çalan kılıfını hazırlar.


12. “Yaşamın  ne olduğunu anlayıp farkına varılmadan geçen   günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyordu.”tümcesinde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) hasretiyle                     
 B) anlayıp
C) varılmadan                     
D)geçen

13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır?
A)     Yapmak  mı zor kalmak mı zor?
B)      Yetişkinlere daha rahat anlatıyoruz.
C)      Ağlamasını  istemeyiz değil mi?
D)     Yürüyüşünden tanıdım onu.

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır?
A)     Geçmiş zamanlardan  söz ediyor.
B)      Görecek günlerimiz varmış.
C)      Kullanılmış kıyafeti  eve sokmam.
D)     Gelecek de bir gün gelecek.


15.Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?
A)     Türemiş kelimelerdir.
B)      İsim, sıfat ya da zarf olabilirler.
C)      Fiil kök veya gövdelerinden türer.
D)     İsim çekim eklerini almazlar.

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A)     Yüzünü  yıka, sofraya otur.
B)      Seni gördükçe çocukluğumu hatırlıyorum.
C)      Çok ağlayan  biriydi komşumuz.
D)     Küçüklerine iyi davranması gerekiyor.
17.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zarf -fiil vardır?
A)     Bana karşı olunca  sinirlendim.
B)      Yananı  Allah görür, dedi.
C)      Çalışmasına  hayran oldum.
D)     Görecek günlerimiz var çocuklar.

18.”Akacak kan damarda durmaz.”  fiilimsiyle aynı türden olan fiilimsi ,aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)     Ödevlerini bitirmeden oradan  kalkma.
B)      Konuyu önce anlayıp sonra da anlatmalısın.
C)      Bebek , süt verilince ağlamayı kesti.

D)     Yakacak   bulmakta güçlük çekiyordu.

19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde fiilimsi vardır?
A)     Orada  pek çok tanıdık kimseyle karşılaştık.
B)      Biraz konuştuk, sonra ayrıldık.
C)      Ali ‘yi  uzaktan gördük,ama yetişemedik.
D)     Okuldan çıktık,  eve geldik.

20. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde isim- fiil yoktur?
A)     Çalışmadan  sonra dinlenmek gerekir.
B)      Yoğun bir şekilde başlayan yağmur henüz dinmedi.
C)      Mesut ve mutlu yaşamak onun  hakkıdır.
D)     Belirli sürelerde kitap okumayı çok seviyorum


Cevaplar

C
D
D
C
D
D
A
C
C
A
11-D
A
B
D
D
A
A
D
A
B


Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.