8.sınıf gerçek ve mecaz anlam testi ve cevapları


8.SINIF GERÇEK VE MECAZ ANLAM TESTİ VE CEVAP ANAHTARI

1- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “Ateş” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)Bile bile kendini ateşe attı çocuk.                   
B)Oradaki  kağıtları ateşe attı.
C)Ateş yakmak için çakmak arıyor.                    
D)Ormanların  arasında ateş yakmak tehlikelidir.

2- Niçin kondun a bülbül
    Kapımdaki asmaya
    Ben yârimden vazgeçmem
    Götürseler asmaya
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?
A)Eş anlamlı kelimeler       
B)Zıt anlamlı kelimeler       
C)Sesteş kelimeler      
D)Birleşik kelime

3- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yansıma kelime yoktur?
A) Şu  aylarda kediler çokça miyavlar.
B)  Bu sözlerim üzerine sınıfta homurtular başladı.
C) Kasabada  sabahleyin koyunların meleyişleriyle uyandık
D)Nedense   hiç havamda değilim.

4-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A)Bunlar kıymet bilmeyen değerden anlamayan adamlar.
B) Ağlarım zora geldikçe gülüştüklerimiz.
C)Mart  soğuğunu yaşadıkça yazın sıcağını arar oldum.
D)Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

5-“ince” kelimesi aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A-O çok ince bir kişiliğe sahipmiş.
B-Kestiğin dal çok inceymiş.
C-Armağan  alman çok ince bir davranıştı.
D-İnce bir konuşmayla giriş yapmalısın

6- Aşağıdaki tümcelerden hangisinde özelden genele doğru gidilmiştir?
A)Birçok sanat yapıtı içinde, şiir  benim için en iyisidir.
B) Çok savaş kazandık,en önemlisi  Kurtuluş Savaşıydı.
C)Gül  , sevgiliye verilebilecek en güzel çiçektir
D)Paragraftaki en etkileyici tümce sondakiydi.

7- "Hikaye" ile "yazar" arasında anlamca bir ilişki var­dır. "şiir" ile aşağıdakilerin hangisi arasın­da buna benzer bir ilişki kurulabilir?
A) Sanatçı               
B) Şair           
C) Tiyatrocu            
D) Şiir kahramanı

8- I.    Bizim vaktimiz  burada bitti.
     II.     Her an yanında bitebilir bu çocuk.
     III.    Bu yerde  arpa bitmez.
     IV.    Artık bittim, daha fazla çalışamayacağım.
"Bitmek" kelimesi , yukarıdaki tümcede kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1       B) 2              C)3       D)4

9-“ Deyimlerin çoğunda kelimeler gerçek anlamından çıkarak mecaz anlam kazanmışlardır. Bazı deyimler ise anlamlarından çıkmamışlardır.” Aşağıdaki tümcelerde kullanılan hangi deyim anlamından çıkmamıştır?
A)Burada  kalırsam hapı yuttum.                      
B)Çocuğun çenesi düştü yine.
C)Bu sınavın  çoğu gitti azı kaldı                        
D)Bir türlü dikiş tutturamadı işlerinde.

10-Aşağıdaki tümcelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?
A-Bundan çıkmanın  bir yolu yok mu?                
B-Odanın havası iyice ağırlaştı.
C-Gürültüden kafam şişti.                                    
D-Kirazın  dalını kestiler.

11- “ Bu kötü olaya şahit oldum.” Tümcesindeki “şahit” kelimesinin  eş anlamlısı aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?
A-Göç eden kuşları gözlemledim.                  
B-Yaşananlara tanıklık etmek güzeldi.
C-Görmeden alış-veriş yapmayı sevmem.      
D-Senin oturduğun evi bulmak zordu.

12-“ Savaş düşüncesine tahammül edemiyorum.” Tümcesinde altı çizili olan kelimelerin eş anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?
A.      Barış - zihniyet - kanıtlamak
      B.   fikir- ispatlamak- harp
      C.   harp – fikir – katlanmak
      D.  katlanmak – harp -fikir

13- Aşağıdaki tümcelerde altı çizili kelimelerin hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A-Hızlı giden arabalar  süratten dolayı kaza yaptı.
B- İyi günde kötü günde birlikteyiz.
C-Dost başa düşman ayağa bakarmış.
D-Bana sıcak gelen ona soğuk geli..

14-        I. Yüze kadar sayabilir.
             II. Ne kadar iyi  bir yüzün var.
            III. Denizde bol bol yüzdüm.
            IV. Koyunun derisini yüzerlerken bakamam.
             V. Annem nevresime  yüz geçirdi.
            VI. Binanın ön yüzü daha aydınlık.
Yukarıdaki tümcelerdeki “yüz” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A)6                      B)  5                     C)  4                       D)  3

15- Aşağıdaki tümcelerde geçen deyimlerden hangisi anlamıyla birlikte kullanılmıştır?
A-Otuz  yaşını geçti, hâla bir baltaya sap olamadı.
B-Bu kız her zaman dünyayı toz pembe görürdü.
C-Gömleğini  sürekli isteyerek başının etini yedim.
D-Arkadaşımı defterden sildim.

16- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) yeni       
B) dal        
C) kır            
D) saç

17- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "kestirmek" sözcüğü, "anlayamamak" anlamında kullanılmıştır?
A-Sakalımı  kestirmek için geldim.                          
B-Konuşmamı kestiğinde çok kızdım.
C- Ne olduğunu kestiremediğimden korktum.                    
D-Biraz  çaput  kestirip getirir misin?

18-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "acı" sözcüğü, diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A)Babamın   acısı hep içimde yaşayacak.               
B)Bu kadar acı biber yiyemem..
C)Acı bir çığlıkla sıçradım ordan.                   
D)Acı sözlerine dayanamıyorum artık.

19-Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinin yerine kullanılamaz?
A) Çok  şen bir kişiliğe sahipti Neşe.
B)  Eğlenceli bir yaşam sürmek gibisi var mıdır ki?
C) Dayım  hoşgörü sahibi bir adamdı.
D) Ablamın neşeli hâli bir ömre bedel

20- Aşağıdaki tümcelerden hangisinde yansıma kelime kullanılmamıştır?
A) Köpek sabaha kadar havladı.
B) Akşam  sürekli dişlerini gıcırdatıyor..
C) Kuşlar ötüyor pencerenin kenarında.

D) Köydeki  ahırdan çıtırtılar geliyor.8.sınıf türkçe test soruları,20 soruluk gerçek ve mecaz anlam testi,8.sınıf gerçek ve mecaz anlam testi çöz,8.sınıf gerçek ve mecaz anlam testi ve cevapları,

CEVAP ANAHTARI
1-A   
2-C   
3-D    
4-A  
5-B    
6-C   
7-B   
8-  
9-C   
10-C  
11-B  
12-C  
13-B  
14-A  
15-C  
16-A  
17-B  
18-B  
19-C  
20-C   

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.