dilin önemiyle ilgili kompozisyon

 DİLİN ÖNEMİYLE İLGİLİ KOMPOZİSYON

                       Dil , insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Yani dilin en önemli özelliği iletişim konusunda en önemli öge olmasıdır. Dil bir ulusun  tarih sahnesine çıktığı andan itibaren varlığını göstermeye başlar. Milletin  içinde bulunduğu durum,  ulusun  karşılaştığı kültür ve medeniyetler, toplumun yaşayış biçimi  ve ihtiyaçları dilin gelişimini etkiler. Dil var olduğu milletin  içindeki insanlar ile bir bütündür onları çeşitli yönlerden etkiler ve onlardan etkilenir. Dil, bir ulusun  var oluş göstergesidir. Dilini kaybetmeye başlamış olması o ulusun  yok olmaya başladığını gösterir. İnsanlar   hem toplum içerisinde birbirleriyle hem de başka toplumlarla devamlı  etkileşim halinde olmuşlardır. Bu sebeple  dil karşılaştığı tüm medeniyetlerin  izlerini taşır. Dil aynı zamanda yaşayan bir varlıktır. Her dil doğar, gelişir, değişikliğe uğrar ve bazı sözcükleri  yok olarak kullanılmamaya başlar. Hatta yer yüzünde  toplumların yok olmasıyla  bitmeye  başlayan diller de vardır. Dilin varlığı ve gelişimi o dile ait olan edebiyatı da direkt  etkiler. Zengin bir dil yapısına sahip olan milletlerin  edebiyatları da zengindir. O dilde yazılan yapıtlar  zevkle okunur ve geleceğe kalır. Çağımızda  ne yazık ki dile gerektiği kadar değer  verilmemektedir. Özellikle gençler arasında dil yozlaşmaya   başlamıştır. Gençler Türkçe sözcükler  yerine yabancı kelimeleri kullanmayı yetenek  bilmeye başlamışlardır. Bu da dilimizin güzelliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Sözcüklerin  kısaltılarak yazılması ve okunması da dilimizi  olumsuz etkileyen unsurlardandır. Toplumun varlığı açısında büyük değer  taşıyan dilimize gereken önemi  vermeli onu her zaman doğru ve güzel kullanmalıyız. Ancak böyle olduğu zaman dil bize özelliklerini tam olarak verir.


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.