6.sınıf yapısına göre kelimeler testi ve cevapları

 6.SINIF YAPISINA GÖRE KELİMELER TESTİ VE CEVAP ANAHTARI
6.sınıf yapısına göre kelimeler testi ve cevapları,yapısına göre sözcük testi çöz,6.sınıf yapısına göre sözcükler testi,6.sınıf türkçe testleri,
1) Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir?
A) Pencere                            
B) dalgıçlar                        
C) içli                        
D) duygular


2) Aşağıdaki sözcüklerden  hangisinin aldığı yapım eki sayısı diğerlerinden farklıdır?
A) vatandaş                        
B) gözlükçülük                   
C) imkansızlık                    
D) korkusuzluk

3) Aşağıdaki sözcüklerden  hangisi basit kelimedir?
A) aklı                                    
 B) yedişer                           
C) sözlük                     
 D) beş

4) Aşağıdaki sözcüklerden  hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A)  öğrenci                      
B) kömürlük                             
C) sabahçı                   
D) gözlükler

 5) "Saygılarımla"  sözcüğünün  kökü aşağıda­kilerden hangisidir?
A) saygı                               
B) say                        
C) saygılar                 
 D) saygılarım

6) "Gençlik yıllarımı hiçbir vakit  unutamıyo­rum." cümlesinde türemiş kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) unutamıyorum                  
B) hiçbir                       
C) yıllarını                       
D) gençlik

7) Aşağıdaki sözcüklerinin  hangisi çekim eki almıştır?
A) göz-lük-çü               
B) su-suz-luk                  
 C) bil-gi-li                       
D) vatan-daş-ın

8) "-ler, -lar" eki hangi tümcede  "gil" anla­mında kullanılmıştır?
A) Gözler yalan söylemez.                                 
B) Burada günler çok hızlı geçer.
C) Yarın Zeynepleri de çağırırız.                 
 D) Hamdi Beyler Çokoprens almaya gittiler.

9) Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?
A) sandık                 
B) balık                              
C) çardak                 
D) durak

10) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi çoğul eki almıştır?
A) Rüyalarda buluşuruz.                           
B) Niçin ağlatırlar bunu ?
C) Dostlar etrafımı çevirdiler.                
D) Anlatırlar bir gün sana da.

11) " vatandaş – seneler  - hanımeli" kelimeleri yapı bakımından türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Basit - türemiş – birleşik                          
B)  Birleşik - türemiş - basit
C) Türemiş - birleşik - basit                         
D) Türemiş - basit - birleşik

12) "Güzelliklerimiz’’    kelimesindeki  hangi ek yapım ekidir?
A) miz                  
 B) lik            
C) ler                  
D) im

13) "Duraklarımızda"  sözcüğündeki  eklerden hangisi yapım ekidir?
A) -ak                                      
B) -lar                             
C) -ımız                                    
D) -da

14) Aşağıdaki sözcüklerin  hangisinde, hem yapım hem de çekim eki vardır?
A) ağaçlıkta                      
B) elimde                   
C) vatanımın             
D) dişlerin

 15) Yapısıyla diğerlerinden farklı olan sözcük hangisidir?
A)  erkeğin                           
B)  bilgin                        
C) dişçi                              
D) gözlükçü

CEVAP ANAHTARI
1.A
2.B
3.A
4.D
5.B
6.D
7.D
8.C
9.D
10.A
11.D
12.B
13.A
14.A
15.AShare:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.