atatürkün milli tarihimize verdiği önemi anlatan özdeyişler nelerdir

ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZE VERDİĞİ ÖNEMİ ANLATAN ÖZDEYİŞLERİ


ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 1:
Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir. Bu düşünce bizi elbette altı yedi yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden, Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine eşit olan Türk Devletlerine kavuşturur.
ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 2:

Evvelâ millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.
ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 3:

Ben fani bir insanım, bir gün öleceğim, büyüklüğüne ve üstün kabiliyetlerine inandığım Türk Milleti’nin gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum. Onun için bu toplantılarda kendimden geçiyor, her şeyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni affedin
ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 4:
Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da, Türk tarihini, doğru temeller üstüne kurmak, öz Türk diline, değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta olduğumuzu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı neticeler vereceğine şimdiden inanabilirsiniz
ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 5:

Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şûmullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizim için birer borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 6:

Türkler On beş Asır evvel Asya’nın göbeğinde muazzam devletler teşkil etmiş ve insanlığın her türlü kabiliyetlerine belirti olmuş birer unsurdur. Sefirlerini Çin’e gönderen ve Bizans’ın sefirlerini kabul eden bir Türk devleti, ecdadımız olan Türk Milletinin teşkil eylediği bir devlet idi.
ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 7:

Eğer bir millet büyükse kendini tanımakla daha büyük olur.

ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 8:

Türk Milleti bin yıldan fazla bir zamandır bu topraklarda yaşama hakkına sahiptir. Bu, eskiye ait kalıntılarla tespit edilmiştir. Osmanlı Devletine gelince, bu devlet yedi asırdır yaşamaktadır ve muhteşem tarihi ve mazisiyle öğünebilir. Biz kudreti ve haşmeti bütün dünyada, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında tanınan bir milletiz. Cengâverlerimiz ve ticaret gemilerimiz okyanusları aşmışlar ve bayrağımızı Hindistan’a kadar götürmüşlerdir. Kabiliyetlerimiz, bir zamanlar sahip olduğumuz ve bütün dünyaca bilinen hakimiyetimizle ispat edilmiştir

ATATÜRK ‘ÜN MİLLİ TARİHİMİZLE İLGİLİ ÖZDEYİŞİ 9:


Türklerin tüm dünyaya geri bir millet olarak tanıtan görüş bizim de içimize girmiştir. Evvelâ, millete, tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.