7.sınıf açıklama öyküleme betimleme tartışma test soruları

7 . SINIF ÖYKÜLEME, BETİMLEME , AÇIKLAMA , TARTIŞMA  İLE İLGİLİ TEST SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Hikayelerinde  de romanlarında olduğu gibi, kişiler   ön planda tutulmuştur.Yazar öykülerinin kahramanlarında   iç dünyasını anlatmış, hem romanlarında hem hikayelerinde  kişinin ruhsal durumunu    koymuştur.Düşünceye
  yer veren bu yazar,  hikayelerinde  kendi yaşadığı acıları, aşkları ve özleyişleri anlattı.
1. Yukarıdaki paragrafta  kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu   hangisidir?
A) Betimleme-tanımlama           
B) Tartışma-örnekleme
C) Açıklama-tanımlama             
D) Açıklama-karşılaştırma

Gene bir “eski”  dir   gidiyor. Yeniye  çok kötü bakıyorlar; manası  yokmuş, güzel değilmiş,   çalışmaktan kaçınan kişilerin   ne yaptıklarını bilmeden ortaya attıkları çeşitli şeylermiş. Geçmişin büyük yapıtlarını  inceleyip de onlardan örnek almalıymışız. Halbuki  asıl “yeni” zordur, yeninin manası   ,güzelliğini anlamak  zordur.
2.Bu paragrafta  aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Açıklayıcı Anlatım
B) Betimleyici Anlatım
C) Örnekleyici Anlatım
D) Tartışmacı Anlatım


3. Zeynep   ve ben bir süre,     yürüdük. Sonra, ne yapacağını bilmeyen insanlara  özgü   iç sıkıntısı ile yolun ortasında durup kuşların  uçuşunu seyrettik. Onu  çıkardım,   çay doldurdum. Bir bardak da ona  uzattım. Hiç konuşmadan beraberce çaylarımızı içtik.
Paragrafın  anlatımında hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır?

A) Betimleme
B) Karşılaştırma
C) Örneklendirme
D) Öyküleme4. Kıskançlığın temelinde   öz güven eksikliği veyetersizlik   vardır. Kendini dışlanmış hissetmek kıskançlığı çok  etkiler . İleri derecede kıskançlık ise, çok tehlikeli   hastalıktır. Böyle  kişi , çevresindeki herkese ve her olaya değişik  bakar. Herkesin kendisine düşman olduğu düşüncesine  kapılır.
Bu paragrafta  aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Tartışmacı Anlatım
B) Öyküleyici Anlatım
C) Açıklayıcı Anlatım
D) Betimleyici Anlatım

5. Koyu mavi   ceketin cebindeki kıpırtıyı fark edince aniden  duraksadı; küçücük bir şıngırtıydı. Cep    içinden incecik, gümüş bir bileklik düşüverdi avucuna: Zeynep  ’in zinciri! Orada unutulmuş! Sevgiyle baktı ona ; ne hoş sürpriz, ne güzel bir merhabaydı!
Bu paragrafta  aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangilerinden yararlanılmıştır?

A) Betimleme – benzetme
B) Açıklama – örneklendirme
C) Öyküleme – betimleme
D) Betimleme – tanımlama

6. Türbedeki çinilerin  bulunduğu   yaldızlı, nakışlı, çinili salondan sonra, görevlilerin izniyle alt kattaki yere  girdim. Arkadaki bakımsız avludan birkaç merdiven  indikten sonra alçak   kapıdan girdiğimiz kasvetli oda gerektiği
gibi, yalnız  tek bir   ampulle aydınlatılmıştı.   Timur’un kemikleri çok
yanımdaydı  lakin  mezar taşına bile el sürmedim .
Bu paragrafın  anlatımında, aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Karşılaştırmalı Anlatım
B) Betimleyici Anlatım
C) Tartışmacı Anlatım
D) Açıklayıcı Anlatım

7. Gezmek  için gittiğimiz bölgede farklı   türlerde birçok ağaç vardı. Kabukları dökülmüş, çok yaşlı bir de çınar    vardı orada. Kurumuş, gölgesini kaybetmiş    ağaçtı. Gövdesi delik deşikti. Boğum boğum kökleri ile  kayalığın yüzüne   yapışmış,   kayalığı baskı altına almıştı.
Yukarıdaki parçada  hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
A) Betimleme
B) Örneklendirme
C) Tartışma
D) Açıklama

8.Ölümsüzlük isteği ne denli  da kötü bir istek. İnsan   elini neye sürse ya ömrünü kısaltıyor, veya  yok ediyor  . Petrol birikimi kaç   yılda oldu  ? Ben de bilmiyorum. Birkaç milyon   olmalı. Peki, kaç zamanda  tüketeceğiz? Bana tek bir şey söyleyin ki, insanın sayesinde ömrü uzamış olsun.
Paragrafta , aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Öyküleme
B) Örneklendirme
C) Karşılaştırma
D) Betimleme

9. İşten çıkalı  yirmi  beş gün olmuştu. On beş gündür yeni   iş arıyordum. Nihayet bir kitapçıda, sayfası üç  liraya bir iş  buldum. O kadar sevindim ki. Her forma kır  iki lira  getirecekti.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmıştır?
A) Betimleme
B) Öyküleme
C) Örneklendirme
D) Karşılaştırma

10. Çağımızın birçok yazarının  en büyük tasası  teknoloji ile insan karşıtlığını dengeleme isteğidir. Faydalı deyip endüstri ve bilime yapılan yatırımları, sanata yapılan yatırımlardan   değerli  görürsek şu sonuçla karşı karşıya kalabiliriz: Burada kazanan belki endüstri  olur lakin  insan insanlığını kaybeder.
Bu paragrafta  aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur?
A) Betimleme
B) Tanımlama
C) Öyküleme
D) Karşılaştırma

11. Eskiden dünya çok   aydınlık  ve güzel görünüyordu  . O zamanlar yaptığım
müzikler   karamsardı. Şimdi   dünya karamsar. Herhalde aydınlığa ihtiyaç duyuyorum ve bu sebeple  insanlara neşe
vermeye çalışan müzikler yapıyorum.
Yukarıdaki parçada  hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A) Öyküleme
B) Tanımlama
C) Karşılaştırma
D) Betimleme

12. Ben   tabağıma bakıyorum. Somurtmuş duruyorum. Halamın  omzuna dayamışım başımı. O da kestirmeme izin vermediğim saçlarımı okşuyor.   Herkes anlıyor neyi beklediğimi. Kimse oralı olmuyor. Güya  şımartılmayacağım.
Bu paragrafın  anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleyici Anlatım
B) Açıklayıcı Anlatım
C) Karşılaştırmalı  Anlatım
D) Örnekleyici Anlatım

13. Kasaba poyrazı ,     az tutan bir limanda kurulmuştu. Bütün kent , deniz kenarına yığılmış evleriyle   sokaklardan ibaretti.Kasabanın   ana yolu doğruca gelir,   dayanırdı. Tüm    bakkallar, berberler bu ana yolun üzerindeydi. Limanın tam karşısında küçük  bir alan  vardı.
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Betimleme
B) Tanımlama
C) Öyküleme
D) Karşılaştırma

14. Toprakta    kan izleri görülüyordu. Aygır   bir kişneme bıraktı. Ön
  ayağı   eşindi. Sonra durgunlaştı, başı   düştü. Diğer atlar şaşkınlıkları geçince pörsüyüverdiler. Hepsi aniden  saygı duruşuna geçmişti sanki.
Bu paragrafın  anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme
B) Tanımlama
C) Açıklama
D) Karşılaştırma

15. Günümüzde  her gün olumlu veya  olumsuz heyecan yaratan şeyler  oluyor. Bu açıdan  gerçek sanatçılar asrın  nabzını elinde tutanlardır. Bunlar çok fazla yok  aslında. Russe’ın da dediği gibi 18. Asırdaki  elli  bilim ve sanat adamını öldürmüş olsaydık,   şimdi 200 yıl geride olacaktı.
Bu paragrafın  anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleme
B) Tanık gösterme
C) Tanımlama
D) Betimleme

16. Erasmus der ki, “Hayvan, hayvan olarak doğar; ama insan insan olarak doğmaz. İnsan oluşur.” İnsan dünyaya geldiğinde  başkasının yardımına muhtaçtır. Ve yirmi  milyon yıllık birikimini yavrularına, kendisinden sonraki kuşaklara
aktarır. Hiçbir hayvan   birikimlerine dayanarak davranmaz; insan, yavrularına   birikimlerini aktarabilen tek varlıktır.
Bu parçada  aşağıdakilerin hangisindeverilen anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır?

A) Örneklendirme – betimleme
B) Betimleme – açıklama
C) Tanık gösterme – tanımlama
D) Karşılaştırma - tanık gösterme

17. “Nitelikli” okur ile “niteliksiz” okur arasındaki fark şu : Birincide , kitap satın alma bir devamlılık ve süreklilik gösterir; ikincisinin kitap satın alışında böyle bir devamlılık ve süreklilik yoktur. Bazen  kitap satın alır “niteliksiz” okur; aldığı kitapları, kendi beğenisi değil, reklam kampanyaları belirler.
Bu paragrafta , aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

A) Benzetme
B) Tanımlama
C) Örneklendirme
D) Karşılaştırma

18. Edebiyat  dergilerimizin durumu ümit verici değil, okurlara   yazık oluyor. Dergilerde   hayalini  açacak, heyecan uyandıracak şeylere  rastlanmıyor. Bu iş   gayret  ister. Bilim dergilerinin durumu   daha iyi, sanat dergilerine oranla   iyi  çabalar,   önemli girişimler olduğunu görüyorum.
Bu paragrafın  anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

A) Öyküleme
B) Karşılaştırma
C) Betimleme
D) Örneklendirme

19. Kasabayı  akşamüstü sis basmıştı. Sis Haliç yoluyla gelmiş;   mavnalar, köprüler, sonra kuleler, mağazalar kaybolmuştu. Liman düdük sesleri
içindeydi. Vapurlar   acı bağırmıştı. Sonrbir sessizlik. Işıklar   yayılıverdiler.
Bu paragrafta  aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Betimleyici Anlatım
B) Öyküleyici Anlatım
C) Açıklamalı Anlatım
D) Tartışmacı  Anlatım

20. Gerçeği fenerle  kendi dışında arayan insan  değildir şair... Gerçeği içinin radarındaki yansımalarda bulan, bulduklarını dil aracılığıyla okurları ile  paylaşan insandır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

A) Örneklendirme
B) Tanımlama
C) Tanık gösterme
D) Betimleme

CEVAP ANAHTARI
1.D
2.D
3.D
4.C
5.C
6.B
7.A
8.B
9.B
10.D
11.C
12.A
13.A
14.A
15.B
16.C
17.D
18.B
19.A
20.B

7.sınıf türkçe testleri,7.sınıf tartışma açıklama betimleme öyküleme testi ve cevap anahtarı,7.sınıf açıklama öyküleme betimleme tartışma test soruları,


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.