7.sınıf durum zarfı zaman zarfı miktar zarfı yer yön zarfı soru zarfı testi

7.SINIF DURUM ZARFI, MİKTAR ZARFI, YER YÖN ZARFI, ZAMAN ZARFI, SORU ZARFI TEST SORULARI

1. Aşağıdakilerin hangisinde zarf yoktur?
A) Bu resimler geçmişte  kalan tatlı anları anlatıyor.
B) Gülünce gözlerinin içi gülüyor.
C) Önce beni dinle, bir bak kendine .
D) Bir gün sen de amacına  erersin.

 2. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde altı çizili sözcük  zarf değildir?
A) Oradakileri , bize gizlice anlattı.
B) Kısaca özetledi konuyu.
C) Uzunca bir yerden  gelmişler.
D) Buradan sessizce uzaklaştılar.


3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zaman zarfı   kullanılmıştır?
A) Yavaş  adımlarla buradan uzaklaştı.
B) Üç  yıl önce İstanbul'da birlikte çalışıyorduk.
C) Olanları ağlayarak   anlatı­yordu.
D) Yazıları oraya  özenle yerleştirdi.

 4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tümcenin anlamını "durum zarfı " bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?
A) Aşırı soğuklar sebebiyle  okullar iki gün tatil edildi.
B) Her akşam buraya geldiğini bilmiyordum.
C) Bu kent  gündüzleri nefes alamıyor.
D) Bir araç yavaşça  olay yerinden uzaklaştı.

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmamıştır?
A) Neden  gelmediğini sana söyledi mi?
B) Yarın Adapazarı'na nasıl gideceğiz?
C) Bu kadar meyveyi  kime aldın?
D) Nereye gideceğini biliyor musun?

 6. "Sahil kentleri  kışın çok sakin olur." tümcesinde­ki "kışın" sözcüğünün görevce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Kışın üç  hafta tatil yapmayı düşünüyorum.
B) Kışın gelmesini hiç istemiyorum.
C) Kışın, tabiat  beyaz örtüsüne bürünür.
D) Tatil kasabalarında  kışın işler durur.

7. 1- Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin,
2- Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin,
3- Mademki son şarkının kırık bir güftesiydin,
4- Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp gittin?
Numaralanmış mısraların hangisinde zarf yoktur?
A) 1              
 B) 2               
 C) 3                   
D) 4

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir?
A) Kısa  boylu olanlar bir adım ileri çıktı.
B) Üst kattakilerin hepsi aşağı indi.
C) Tüm dostlarım , yukarı mahallede oturu­yor.
D) Kışın  titreyen çocuğu içeri aldılar.

9. 1-  Seninle bir yağmur iplik iplik başlıyor
2-  Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden
3-  Kuşlar  konuyor omuzlarıma
4-  Gözlerin Sivas  oluyor birden
Numaralanmış dizelerden hangilerinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?
A) 1 - 2                              
B) 2 - 3
C) 2 - 4                              
D) 1 - 4

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "sıcak" söz­cüğü zarf olarak kullanılmıştır?
A) Şu an  sıcak bir çaya hayır demem.
B) Bir ay  öncesine kadar havalar çok sıcaktı.
C) Arkadaşlarım beni oldukça sıcak karşıladı.
D) Sıcak havalarda   çıkmayı hiç sevmiyo­rum.

11. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde farklı bir zarf bulunur? 
A) Öyleyse hemen uyu  ve dinlen. 
B) Sabah erkenden kalktılar yola çıktılar. 
C) Üç beş lira  birikince köyümüze gideriz. 
D) Çocuğunu  öperek uyandırdı.

 12.Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde farklı bir zarf bulunmaktadır? 
A) Onlardan  biri çalışarak zengin olmuştu. 
B) Günler aylar yalvarışlarla geçti. 
C) Onu  camdan aşağı fırlattı. 
D) Elindeki işi dikkatlice yapıyordu. 

13.Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde zarf yoktur? 
A) Onun işi  bitirişini   herkes sevinerek karşıladı. 
B) Yaşlı  adam  titriyordu. 
C) Çok çalışarak   umudunuzu yitirmeyin 
D) Rahat rahat uyuyun , dinlenin, dinçleşin. 

14. Aşağıdaki tümcelerde bulunan ikilemelerden hangisi zarf değildir? 
A) Biz o   günler için harıl harıl çalıştık. 
B) Yavaş yavaş solduracaksın bahçedeki çiçekleri . 
C) Rabia  kara kara düşünerek kafayı yiyecek. 
D) 
Hızlı  hızlı arabalar önümüzden geçti  . 15. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde bir zarf yoktur? 
A) Onu  biraz önce bitirdim. 
B) Dün gece  imambayıldı yemeği yaptık. 
C) Geçen sene  aldığım çiçek boyumca oldu. 
D) “Eski Dostlar Kahvehanesi”nde   gördüm. 16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yer yön zarfı kullanılmıştır? 
A) İleri fikre  her zaman ihtiyacımız var.
 
B) Televizyonun sesi aşağı  kattan duyuluyor.
 
C) İçerisi bir hayli kalabalık görünüyor.
 
D) Yemeği  o kızgınlıkla aşağı döküverdi.
 

17. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde yer  - yön zarfı yoktur?
 
A) O saati  biraz yukarı yerleştirin.
 
B) Araba geriye dönüp   durağa bıraktı.
 
C) Sabah   dağdan aşağı inildi.
 
D) Pek de güzel olurdu   öte konulsaydı.

18.“Yeni” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde eylemi  nitelemiştir?
a) Sana yeni masal  kitapları almalıyız.   
b) Artık  yeniyi kabullenmeliyiz.
c) Yeni yerler   görmek insana mutluluk verir.   
d) Panelimiz  daha yeni başladı.
|
19.   Aşağıdakilerin tümcelerin hangisinde zarf yoktur?
A) Öğrenciler,  TEOG’ a çok iyi hazırlandılar. 
B) Gönüllü adamlar ,  bir adım ileri çıktılar.
C) Sivas’a bir yıl sonra gideceğiz.                
D) Abimler , size  gelecekmiş.

20.Aşağıdakilerin hangisinde bir zarf yine bir zarfı etkilemiştir?
a.Konuşmasına hızlı girdi.
b.Çok güzel geldi buralar bana.
c.Çok güzel elbise aldı.
d.Vatanını çok seviyor.

CEVAP ANAHTARI
1.A
2.C
3.B
4.D
5.C
6.B
7.C
8.C
9.D
10.C
11.D
12.C
13.B
14.D
15.D
16.D
17.B
18.D
19.D

20.B

7.sınıf türkçe testleri,7.sınıf durum zarfı zaman zarfı miktar zarfı yer yön zarfı soru zarfı testi,7.sınıf zarf çeşitleri testi,7.sınıf türkçe zarflar test soruları,
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.