5.sınıf atasözü ve deyimle ilgili 20 test sorusu

5.SINIF ATASÖZÜ VE DEYİMLERLE İLGİLİ TEST SORULARI
1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam bakımından  diğerlerinden farklıdır?
a- ) Keskin sirke küpüne zarar.   
b- ) Körle yatan şaşı kalkar.
c- ) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar.
d- ) Üzüm üzüme baka baka kararır.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlam  bakımından diğerlerinden farklıdır?
a- ) Yalnız taş duvar olmaz.     
b- ) Taş düştüğü yerde ağırdır.
c- ) Birlikten kuvvet doğar.     
d- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.


3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili kelimeler  arasında karşıt  anlamlılık yoktur?
a- ) Az söyle çok dinle.    
b- ) Eğri oturalım, doğru konuşalım.
c- ) Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
d- ) Gelen gideni aratır.

4. Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde deyim yoktur?
a- ) O gün okula  ayaklarını sürüyerek gitmişti.
b- ) Bu telefonu  elden çıkardı.
c- ) O gece deliksiz bir uykuya dalmıştı.
d- ) Kentlerde  birçok okulun bahçesi vardır.

5. ’’İşte, bir taşla iki kuş vurmak diye buna derler.’’ Tümcesinde  nasıl bir düşünce belirtilmektedir?
a- ) Kuşların taşla vurulabileceği
b- ) Kuşların tuzak ile  zor tutulduğu
c- ) İki işin birden başarıldığı
d- ) İşi başarmanın güçlüğü

6. ’’Güreşte boyunun ölçüsünü aldı.’’   ile ne anlatılmaktadır?
a- ) Güreş, herkesin yapacağı bir spor değildir.
b- ) Güreşte, az  olduğunu anladı.
c- ) Güreş, boy ölçme sporudur
d- ) Güreşte, boyunu değil kilosunu da tarttı.


7. ’’Göze girmek’’ deyiminin anlamını en iyi belirten şık  hangisidir?
a- ) Her işte iyi netice  elde etmek
b- ) Davranışları ile sevgi   kazanmak
c- ) Yaptığı işlerde devamlı  başarı elde etmek
d- ) Yapılan çalışmalarda dikkatli davranmak

8. Bir malı bir kimseye çok pahalı satmak anlamındaki deyim hangisidir?
a- ) Kazık çakmak      
b- ) Kazık atmak
c- ) Kazık yemek        
d- ) Kaz kafalı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “göz” sözcüğü  ile yapılmış bir deyim vardır?
a- ) Sivas , göz alıcı güzelliklere sahiptir.
b- ) İğnenin gözünü zor  buldum.
c- ) Gözleri bağlı ebe, saklananları arıyordu.
d- ) Çalışma masamın üç  gözü var.


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
a- ) Şiirleri  bir kitapta topladım.
b- ) Bağırıp mahalleyi ayağa kaldırdılar.
c- ) Söyleneni can kulağı ile dinledim.
d- ) Olacaklar   içime doğmuştu.

11. Aşağıdaki cümlelerde hangisinde deyim  kullanılmıştır?
a- ) Masalı bıraktı, şimdi hikaye yazıyor.
b- ) Ona karşı diş biliyor
c- ) Dik yokuştan yukarı tırmanarak çıktık.
d- ) Çocukluk anılarını uzun uzun anlattı.

12. ’’kitapları-kendilerine-edilen-öğrencilerin-okumaları-yararlıdır-tavsiye’’ kelimelerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sondan ikinci kelime hangisi olmalıdır?
a- ) Kitapları                
 b- ) Okumaları  
c- ) Kendilerine             
d- ) Yararlıdır

13. ’’........................okulda ders verirler.’’ cümlesinde boş bırakılan alana  ,aşağıdaki sözcüklerden  hangisi getirilmelidir?
a- ) Öğretmeni               
b- ) Öğretmenler   
c- ) Öğretmenimiz           
d- ) Öğretmeniniz

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim  vardır?
a- ) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum.
b- ) Nur topu gibi bir torunları oldu.
c- ) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar.
d- ) Dişini tırnağına takıp  sabahlara kadar çalıştı.

15. Aşağıdaki sözcüklerle, anlam ilişkisi bakımından, üçlü bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır?
a- ) Yorgun                 
b- ) Dargın    
c- ) Küskün                  
d- ) Kırgın
16. Hangi tümcede  küçümseme söz konusudur?
a- ) Yalnızca sen değil, ben de biliyorum.
b- ) Sen sanatı öğren de yapmazsan yapma.
c- ) Malzemeyi  aradık da bulamadık.
d- ) Para kazanacakmış da ev geçindirecekmiş.

17. Hangi tümcede  deyim vardır?
a- ) Harun, çok denizde kaldığı için üşümüş.
b- ) Onulmaz bir yaradır ümitsizlik.
c- ) Gözleri kan çanağına  döndü adamın .
d- ) Halil Bey, sevilen mahallemizin kişilerindendir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
a- )O,  anahtarı unuttum mu, diye düşündüm.
b- ) Yaptığı işten  kâr ettiğini mi söyledi.
c- ) Bunun  nasıl biteceğini bilemeyiz
d- ) Çalışmaya başladı mı dünyayı unutur.

19. Aşağıdaki hangi cümlede deyim yoktur?
a- ) İşin  sonucu, arkadaşım için yıkım oldu.
b- ) Akıllı uslu olmak, başarılı olmaya yetmez.
c- ) Mutlu olmak için   güzel işler yapmalıyız.
d- ) Her şeyi bir kalemde silip atamayız.

20. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
a- ) Az veren candan, çok veren maldan.
b- ) Her inişin bir yokuşu vardır.
c- ) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
d- ) Zeynep  deli dolu bir çocuktu.


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.