cümlenin ögeleri 20 soruluk test

8.SINIF CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ VE CEVAPLARI
 1.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yüklem söz grubundan  oluşmaktadır?
A)Ahmet Bey şimdi çayını yudumluyor.
B)O kişilerle  görüşme diye seni daha kaç kere uyaracağım?
C) Ahmet  yıllardır bizim arazinin at bakıcısıdır.
D) Bize ne haliniz varsa görün diyorlar.

2. Yalnız  özne ve yüklemden oluşan tümce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Size yapılan   haksızlığa asla boyun eğmemelisiniz.
B) Çocukların üstünde giyecek hiçbir şey yoktu.
C) Köyümüzdeki evler  alevler içindeydi.
D) Kır atıma binmeyeli üç yıl olmuştu.

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisi özne/nesne/yüklem şeklinde sıralanmıştır?
A) Biraz sonra eşyalarını alıp burada gitti.
B) Dünya onun gibi bir adam  görmedi.
C) Onunla son kez görüş de gel.
D) Bir koku  onu ormanın derinliklerine sürüklüyordu.

4. “Doyamadım ben oğluma.” tümcesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Gideceğiz buralardan adamlar  gelmeden.
B) Dokunmayın siz onun kitaplarına.
C) Bırakmam ben bu yerleri.
D) Ayrıldık köyümüzden bir gece vakti.

5. “Yaşanan sıkıntılar  yazar hikayeni.” tümcesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)nesne-özne-yüklem
B)dolaylı tümleç-özne-yüklem
C)özne-yüklem-nesne
D)zarf tamlayıcısı-yüklem-özne

6. “Sizin için ne kadar değerli  olduklarını bilmez miyim?” tümcesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A) Bunu yaşamadan bunu  anlayamayacaksınız.
B) Yarın ne olacağını biliyor musunuz?
C) Bundan sonra elimden gelen her durumu  yapacağım.
D) Halil  Efendi Konağı yıllardır kullanılmıyor.

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?
A) Evde  boş yer olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
B) Paçavralar içindeki yoksul beni yaralar.
C) Kışın bere  kullanmayı ihmal etmedi.
D) Son yılların en soğuk havaları geliyormuş.

8. “İçiniz rahat olsun küçük bey !” tümcesindeki ögelerin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde aynıdır?
A) Ne gece ne de toprak o bir çift kara göz kadar kara değil.
B) Düşünce kırılacakmış gibi duruyordu.
C) O yılan bulanacak Mehmet !
D) Cavit Bey de gelecek misafirliğe.

9. “Sizi buraya dek  yorduğumuz için üzgünüz.” tümcesindeki vurgulu öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) özne
B) nesne
C) dolaylı tümleç
D) zarf tamlayıcısı

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisi sadece nesne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) Sizin iddialarınızın  birini kabul etmiyorum.
B) Bölgedeki gelişmeler de ele alındı.
C) Yanınızda bulunan adamlara  selam söyleyin.
D) Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
A) Edebiyat  dünyası için önemli bir makaleydi.
B) Yolların ancak yüzde elli biri ulaşıma açıldı.
C) Yollardaki buzlanma olasılığına  karşı trafik ağır ilerliyor.
D) Yeri geldiği zaman biz de eleştiriyoruz.

12. Aşağıdaki tümcelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
A) Tuzlama çalışmaları/son hız /devam ediyor.
B)Gece yollara çıkanları/nasıl bir İstanbul/karşıladı?
C) Gece/sokaklarda/araba  değil yayalar/vardı.
D) Yer altı kaynaklarını/en iyi besleyen/kardır.

13. “İş arkadaşım Sivas ’a gitmiş” tümcesinin ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ankara’ya daha etkili bir kar yağışı bekleniyor.
B) Kara saplanan arabayı  köylüler traktörle kurtardı.
C) Zorlu mücadele havadan görüntülendi.
D) Otuz  yolcu havalandırma boşluğundan dışarı çıkarak kurtuldu.

14. “Kedi ile  köpekler bu havada ne yapıyorlar?” tümcesinde “ne” kelimesi aşağıdaki
ögelerden hangisidir?
A) özne
B) nesne
C) dolaylı tümleç
D) zarf tamlayıcısı

15. “Pencereden bakarken belki gelirsin sen.” tümcesindeki altı çizili kelime grubu aşağıdaki ögelerden hangisidir?
A) özne
B) zarf tamlayıcısı
C) nesne
D) dolaylı tümleç

16. “Dün akşamki toplantıya  niçin gelmediniz?” tümcesindeki altı çizili kelime aşağıdaki ögelerden hangisidir?
A) zarf tamlayıcısı
B) nesne
C) dolaylı tümleç
D) özne

17. “Pencerenden bir gül at bana.” tümcesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) nesne-özne-yüklem-dolaylı tümleç
B)özne-nesne-yüklem-zarf tamlayıcısı
C)dolaylı tümleç-nesne-yüklem-dolaylı tümleç
D) dolaylı tümleç-özne-yüklem-dolaylı tümleç

18. “Bu günlerde , toplu ulaşım araçlarını kullanmayı ihmal etmemeliyiz.” tümcesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)zarf tamlayıcısı-nesne-yüklem
B)dolaylı tümleç-özne-yüklem
C)zarf tamlayıcısı-nesne-özne-yüklem
D)dolaylı tümleç-nesne-özne-yüklem

19. “Sokakta böyle beş dakika durabilir misiniz?” tümcesindeki vurgulu öge aşağıdakilerden hangisidir?
A)özne
B)nesne
C)dolaylı tümleç
D)zarf tamlayıcısı

20. “Vatan , böyle bir şeyi niye yapsın ki?” tümcesindeki altı çizili kelime tümcenin hangi ögesidir?
A) zarf tamlayıcısı
B) özne
C)dolaylı tümleç
D) nesne

Cevaplar:
1-C,
2-C,
3-B,
4-B,
 5-C,
6-B,
7-A,
8-C, 9-D,
10-A,
11-D,
12-D,
13-D,
14-B,
15-B,
16-A,
 17-C,
18-A,
19-D,
20-A


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.