eğitim ve öğretimin kişisel gelişimi, öz güveni ve başarıyı olumlu yönde etkilediğini belirten kısa bir yazı yazınız

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN, KİŞİSEL GELİŞİMİ, ÖZ GÜVENİ VE BAŞARIYI OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ BELİRTEN BİR YAZI YAZINIZ.
 Eğitim, kişinin hayatını devam ettirebilmesi için kendisine gerekli olan bilgileri edinmesidir. Eğitimin en mühim özelliği yaşam boyu devam eden bir süreç olmasıdır.
Eğitim, öğretimden farklıdır. Belli bir mekanı veya zamanı yoktur. Doğumdan ölüme kadar devam eder. Kişinin karakteristik ve ahlaki özellikleri eğitim adı verilen bu süreçte oluşur. Eğitimde en kritik süreç doğum ile başlayan ve ilk gençlik yıllarına kadar devam eden süreçtir. Çünkü kişinin en kolay öğrendiği yaşlar bu dönemler arasındaki yaşlardır. Eğitim aile içinde başlar ve hayatın her alanında devam eder. Gereken bilgiler hayatta karşımıza çıkan mantık ile kavrama, deneme yanılma ya da gözlem yoluyla öğrenilir. Kısaca eğitim sürecinde elde ettiğimiz bilgiler istemsizce öğrendiğimiz ama muhakkak bilmemiz gereken pratik bilgilerdir.
Eğitim, kişinin hayata tutunmasında ona yardımcı olabilecek tüm bilgileri içeren bir süreçtir. Bu nedenle eğitime gereken önem verilmelidir. Özellikle çocuklara kendilerini eğitebilmeleri konusunda destek olunmalıdır. Eğitim insanı cahillikten kurtararak başarıya götüren yoldur. Uzun bir serüven gibi görülmesine rağmen parlak geleceğe ulaşmamızda ihtiyaç duyarız. İnsan hayatını değiştiren değerlere sahip olduğudur. Okul hayatı ile eğitim başlayarak hayata atılana kadar bu devam eder.
Eğitimli insanlar toplumda söz sahibi olurlar. Çevreleri tarafından saygı duyularak onlara değer gösterilir. Hemen fark edilerek onların sözleri çok daha önemli görülmektedir. Eğitimsiz insanlar toplumda eğitimliler kadar iyi karşılanmazlar. Bir çok fırsatı kaçırdıkları gibi iş hayatları da oldukça zorludur. Eğitim alan insanların parlak gelecekleri olduğu görülerek çalışma potansiyelinin de yüksekliği vardır. Vatandaşların eğitimli olması devletin makamlarında söz sahibi olduğunu da gösterir. Doğru eğitim geliştirerek öğretim sunarken yanlış eğitimler insanların sahip olduklarını kaybetmelerine yönelik olur. Kişinin eğitim hayatı haylice önemli olduğu unutulmamalıdır.Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.