ölümsüz ece kitabının özeti ölümsüz ece kitabıyla ilgili sorular

 ÖLÜMSÜZ ECE KİTABININ ÖZETİ, ÖLÜMSÜZ ECE KİTABIYLA İLGİLİ SORULAR, ÖLÜMSÜZ ECE KİTABINDAKİ KİŞİLER

http://www.ilkokulonline.net/ Binlerce kaynak için bu linke bakabilirsiniz.
Ece, çok eski vakitlerde  yaşamış ve halkı tarafından çok sevilen bir kralın en küçük kızıdır. Toplumunu her alanda geliştirmeye çalışan kral, ölümsüz olmayı ve gelecekte insanların hangi noktaya geleceğini görmek ister. Fakat  bilim adamlarının krala ölümsüzlük bahşedebilmeleri için kralı öldürmeleri gerekmektedir. Bu duruma isyan eden halkın tepkisi üzerine Ece ayağa kalkar ve babası için bunu yapabileceğini söyler. Ve geri sayım başlar. Ece, 3000 yıl boyunca farklı kültürlerde tekrar tekrar doğacak ve her defasında 17 yaşında ölecektir. 3000 yılın sonunda babasının mezarını bulmalı, babasının ruhuyla buluşmalı ve babasına 3000 yıl boyunca insanlığın geçirdiği değişimleri anlatmalıdır. Ancak zaman tükenmektedir.


Ölümsüz Ece Kitabı 25 Soru


S.1)Ölümsüz Ece olayı nerede ortaya çıkmıştır?
A)Kanada B)İstanbul C)Anadolu D)İsveç

S.2)Ölümsüz Ece Bayan Kazıbilimciyle nasıl tanışmıştır?
A)Çeşmenin başında kuzu çobanı olarak
B)Ona yemek getirdiği sırada
C)Köprüde yaralandığı zaman
D)Bayan Kazıbilimci yolunu kaybedince 

S.3)Aşağıdakilerden hangisi “Ece” kelimesinin anlamıdır?
A) arkadaş-sırdaş B)önemli,değerli kişi 
C)sevgili,eş D)abla,kraliçe

S.4)Köylüler Ece’yi nasıl nitelendirmektedirler?
A)yardımsever B)deli C)inatçı D)fakir

S.5)Bayan Kazıbilimci Ece’nin doğruyu söylediğine ne zaman inandı?
A)Fotoğrafta Ece’nin gözlerinden çıkan ışıltıyı gördüğü zaman
B)Ece ona babasından kalan mührü gösterdiğinde
C)Ece’nin sihir yapıp ortadan kaybolmasıyla
D)Ece’nin babası olayı Bayan Kazıbilimciye anlattığı zaman

S.6)Bayan Kazıbilimci’nin bulduğu kadın başı yontusu kime aittir?
A)Mısır kralının karısına 
B)Cezalandırılıp ibret için öldürülen suçlu bir kraliçeye
C)Ece’nin annesine 
D) Ece’ye


S.7) Ece,ne kadar zamandır yaşadığını iddia etmektedir?
A) 200 yıl B)2000 yıl C)3000 yıl D)300 yıl

S.8)Aşağıdakilerden hangisi Ece’ye Akdenizli biliciler tarafından gönderilen doğum hediyesidir?
A)tılsımlı pazıbent B)atalardan kalma andaç C)tılsımlı bilezik D)görkemli bir taç

S.9)Ece’ye gönderilen hediyede ne yazmaktaydı?
A)İnsanlık,insanlar birbirlerini sevdiği sürece var olacaktır.
B)En büyük güç sevgidir.
C)Düşmanını iyi seç,senin en iyi dostun o olacaktır.
D)Zalime düşman,mazluma dost ol.

S.10) Kral Gudin,bilicilerden hangi istekte bulunmuştur?
A)Dünyanın hakimi olmak
B)Yunanistan’ın en güçlü kralı olmak
C)Uzun bir süre ölümsüz kalarak geleceği öğrenmek
D)Erkek çocuk sahibi olmak

S.11)Akdenizli biliciler, Ece’nin doğal yaşam sürecinin
kaç yaşında sona ereceğini söylemişlerdir?
A)19 B)18 C)17 D)16

S.12)Bayan Kazıbilimci Ece’yi nereden 
kurtararak evlat edinmiştir?
A) hapishaneden B)Çocuk Esirgeme Kurumundan
C) Çiftlikten D)akıl hastanesinden

S.13)Aşağıdakilerden hangisi Ece’nin yaşadığı yerlerden biri değildir?
A)İngiltere B)Yunanistan 
C)Mısır D)Afrika 

S.14)Ece,hangi bilginin Güneş Tutulmasını önceden 
haber verebildiğini dile getirmiştir?
A)Aristotales B)Tales C)Heredot D)Demoktrit

S.15)Ece’nin yaşadığı hangi ülkede anne ve babaya erkek çocuğun değil de kız çocuğun bakmakla görevli olduğu anlatılmaktadır?
A)İngiltere B)Yunanistan C)Mısır D)Afrika 

S.16)Büyük İskender,hangi ünlü bilim adamının öğencisidir?
A)Heredot B)Tales C)Demokrit D)Aristoteles

S.17)Aşağıdakilerden hangisi Ece’nin ölümsüzlükten 
kurtulmasını sağlayacak aşamalardan değildir?
A)Kendi gömütünü açtıracak.
B)Mumyasındaki Lapis yüzüğü sağ elinin işaret parmağına takacak.
C)Yüzüğün üzerindeki tılsımlı yazıları okuyacak.
D)Yüzüğü yakacak.

S.18) Ece’nin en sevdiği ve gömütü ararken yediği 
tek yemeğin adı nedir?
A)Süt güveci B)Tarhana çorbası 
C)Yaprak sarma D)Serlama çorbası

S.19)Bilicilerin,Ece’ye yardımcı olarak tayin ettikleri kişi kimdir?
A)Bilgin Arşiment B)Ece’nin annesi
B)Ece’nin babası D)Bayan Kazıbilimci

S.20)Aşağıdaki ülkelerden hangisi “Altın ülkesi” olarak adlandırılmıştır?
A)Amerika B)Libya A)Hindistan D)Çin

S.21)Türk soyunun dişi bir kurttan türediğini anlatan Türk destanı hangisidir?
A)Göç Destanı B)Manas Destanı
C)Alp Er Tunga Destanı D)Ergenekon Destanı

S.22)Ece’nin Orta Asya’da Türklerle ilgili edindiği bilgilerden hangisi yanlıştır.
A)Çinliler Türk akınlarını önlemek için ünlü Çin Seddi’ni yapmıştır.
B)Oğuz Kağan,Türkleri bir araya getirip Türk ulusu oluşturmuş,adına destan düzülmüştür.
C)Dede Korkut,tüm düşmanlara korku salan yiğit bir komutandır.
D)Türk erkeklerinin üç tane onur simgesi vardı:at,eş,silah. 

S.23)Aşağıdakilerden hangisi sadece erkeklerin yaptığı bir iş değildir?
A)Kımız yapma B)Hayvan gütme
C)Yün ya da kıl kırpma D)Ata binme

S.24) Türklerde çocuklar, kaç yaşından itibaren eğitilmektedirler?
A)5 B)12 C)15 D)10 

S.25)Türklerde çocukların koruyucusu olarak inanılan tanrı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gök Tanrı B)Umay
C)Yer Tanrısı D)Su Tanrısı 
Share:

7 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.