gururlu peri kitabının soru ve cevapları


                   GURURLU PERİ KİTABININ SORU VE CEVAPLARI
1-Öğretmen Salim’in kitaptaki  lakabı nedir?
a)Sıfırcı Salim         b)Acımasız Salim
c)Keçi Salim           d)Deve Salim

2-Öğretmen Salim kaçıncı sınıfları okutuyor?
a)dördüncü   b)üçüncü 
c)ikinci            d)birinci

3-Peri   ne satıyor?
a)kibrit- çengelli iğne
b)kibrit – çakmak
c)iğne –iplik
d)Çengelli iğne-çakmak

4-Peri’nin gerçek ismi  nedir?
a)Gülfidan           b)Ayşe
c)Huriser              d)Fidan

5-Peri’nin annesinin hastalığı hangisidir?
a)Kanser    b)Verem   c)Siroz   d)Astım

6-Salim Öğretmen sınıfta çocuklara bir oyun oynatıyor.Oynattığı oyun hangisidir?
a)Körebe oynuyorlar.
b)Büyüklerin taklidini yapıyor.
c)Hayvanları canlandırıyorlar.
d)Gece –gündüz oynuyorlar.

7-Salim, evden kaçan Peri’nin bulunması için kaç   para ödülü koyuyor?
a)1200 lira                 b)800 lira
c)700 lira                   d)600 lira

8-  Öğretmen çocuklardan nasıl bir ödev hazırlamalarını istiyor?
a)Hayvanlar dünyasının kurallarını yazmalarını
b)insanlar   geçerli olan yasanın ne olduğunu yazmalarını
c)Yarıyıl tatilinde neler yaptıklarını yazmalarını
d)Arkadaşlığın önemini anlatan yazı yazmalarını

9-Peri’nin yolunu kim  kesiyor?
a)Niyazi- Ömer-Sato         b)İbo- Sato-Niyazi
c)İbo-Sato-Recep              d)Sato-Recep-Ali


10-Allayıp pullamışlar kazı
      Çalım atarmış bazı bazı
      Süsünü alınca üstünden
      Olmuş gene hizmetçi kızı
Yukarıdaki dörtlüğü çocuklar kim için seslendiriyor ?
a)Ayşe                     b)Ahmet Türkü    c)Gülfidan              d)Fidan

11-İbo ve arkadaşları Peri’nin önünü ne vakit  kesiyorlar?
a)Annesine ilaç götürürken
b)Okula gider iken
c)evden çıkar çıkmaz
d)annesinin yanından gelirken

12-Peri çocuklardan kurtulmak için isini  yapıyor?
a)Onlarla dövüşüyor.
b)Yardım çağırıyor.
c)Eve kaçıyor.
d)Dereye atlıyor.

13-İbo ve arkadaşları Peri’nin çantasını alıp ne yapıyorlar?
a)Dereye atıyorlar.
b)Çöp kovasına atıyorlar.
c)Çerçi  Süleyman’a satıyorlar.
d)Karakola götürüyorlar.

14-Peri’nin çantası hangi  renkti?
a) kırmızı   b)yeşil    c) Sarı    d)siyah

15-Peri’yi kurtaran kimdir?
a)Nevzat              b)Ahmet Türkü
c)Niyazi                d)Ömer

16-Niyazi niçin  Peri’ye doğru koşuyor?
a)annesinin ölüm haberini vermek için
b)onu çocuklardan   kurtarmak için
c)Onu okula götürmek için
d)Onun atlamasına engel olmak için

17-Gururlu Peri’nin yazarı kimdir?
a)Ömer Seyfettin            b)Mehmet Seyda
c)Şevket Rado                d)Ahmet Yılmaz Boyunağa


Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.