dede korkut hikayeleri kitabının soru ve cevapları


DEDE KORKUT HİKAYELERİ KİTABININ YAZILI SORULARI

KİTAP ÖZETLERİ,dede korkut soru ve cevabı,dede korkut hikayeleri yazılı soruları,dede korkut hikayeleri kitabının soru ve cevapları,

1. Dirse Han’ın oğlu “Boğaç Han”ın adını  kim vermiştir ve Boğaç Han bu ismi nasıl hak etmiştir?
A) Babası-Büyük   boğayı devirerek.
B) Beyler-Boğa gibi  güçlü olduğu için.
C) Aile büyükleri-Rüyasında boğa gördüğü için.
D) Dede Korkut- Meydanda yumrukla bir boğayı devirdiği için.

2. Dede Korkut hikayeleri hangi zamanda yaşanmıştır.
A) Milattan önce senelerde .
B) Peygamberimizin yaşadığı döneme yakın
C) Zamanı belli değildir.
D) Osmanlı   zamanında.

3. Dirse Han   çocuk sahibi olmak için ne yapmıştır?
A) Fakirlere yardım ederek onları doyurmuş  .
B) Dede Korkut’tan yardım istemiştir.
C) Namaz kılarak   dua etmiştir.
D) Uzun yolcuklara çıkmıştır.

4. Dirse Han namertlerin sözüyle oğluna ne yapmıştır?
A) Oğlunu idam ettirmiştir.
B) Oğlunu   kovmuştur.
C) Geyik avlarken oğlunu oku ile vurmuştur.
D) Annesi ve  oğlunu öldürmüştür.

5. Oğuz Türklerinde doğan çocuklar nasıl isim alırlar ve isimlerini kim verir?
A) Babası-hemen
B) Aile büyükleri-Bir kahramanlık yaptığında.
C) Beylerden büyükler -Doğar doğmaz
D) Dede Korkut- Bir kahramanlık yaptığında.

6. “Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek” öyküsünde  Bamsı Beyrek’in beşik kertmesi kimdir?
A)Bay Bican Bey’in kızı
B)Oğuz beylerinden birini kızı
C)Dirse Han’ın kızı.
D)Dış beyliklerden bir kız

7. Bay Büre Bey çocuğu doğduktan sonra aşağıdakilerden hangisini ilk   yapmıştır?
A) Kurban  kesip fakirleri doyurmuştur.
B) İstanbul’a tüccarlar göndererek oğlu için armağan  getirtmiştir.
C) Fakirleri giydirmiştir.
D) O günü bayram ilan etmiştir.

8. Deli Dumrul niçin bir köprü üzerinde durup her geçenden para alırmış?
A)Zengin olmak için.
B)İnsanlara kötülük yapmak için
C)Kendisinden daha yiğit biri olup olmadığını bilmek için
D)Köprü kendisinin olduğu için.

9. Allah Teala Deli Dumrul’un canını niçin  ve nasıl bağışlamıştır?
A)Deli Dumrul’un özrünü kabul ederek.
B)Azrail’den korkmadığını söylediği için
C)Azrail’i bir kuş gibi  camdan dışarıya kaçırdığı için
D)Allah’ın varlığını tanıdığı için ..

10. Boğaç Han hikayesinde Boğaç Han yaralandıktan sonra yanına kim gelmiştir ve ne demiştir?
A)Hz. Hızır gelmiştir ,  bu yaradan ölüm yoktur demiştir.
B)Hz. Azrail gelmiştir ,  canını alacağını söylemiştir.
C)Babası gelmiş ve öleceğini söylemiştir.
D)Kötü niyetli beyler gelip Boğaç ‘ ı öldürmüştür.

CEVAP ANAHTARI:
 D-B-A-C-D-A-B-C-D-A


Share:

6 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.