define adası kitabının soruları ve cevap anahtarı         DEFİNE ADASI KİTABININ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

1.  Aşağıdakilerden hangisi Amiral Benlow Hanı’a gelen Korsan Flint’in özelliklerinden   değildir?
a)    Uzun boylu  ve güneşten iyice esmerleşmiş bir adamdır.
b)   Bir yanağında   beyaz renkte bir kılıç yarası vardır.
c)    Rom, pastırma ve yumurta yemekten hoşlanmayan biridir.
d)   Yaşlı korsan; eski, çılgın denizci şarkılarını söylemekten hoşlanan biridir.

2.  Hanın sahibi   Jim Hawkins ve annesi korsan Flint’in sandığında neler buldular?
a)    Bir yüksük, iplik ve kocaman dkiş iğneleri
b)     cep pusulası ve eğri saplı bir bıçak
c)    Ucu ısırılmış bir parça tütün ve bir çakmak kutusu
d)   Büyük   parça gümüş, ufak tefek süs ve giyim eşyasıyla birlikte çeşitli ülkelere ait para ve define haritası

3.  Define Adası adlı kitapta anlatılan macerayı kimin ağzından dinlemekteyiz?
a)    Jim Hawkins
b)   John Trelawney
c)    Doktor Livesey
d)   Korsan John Silver

4.  Define adasına hareket eden geminin ismi  nedir?
a)    Arrow
b)   Hispaniola
c)    Hands
d)   Silver

5.  Jim Hawkins, kendileriyle Define Adasına gelen gemi personeline  gizli niyetini nasıl anlıyor?
a)    Adaya geldiklerinde   davranışlarından anlıyor.
b)   Gemiye binmeden   aralarında konuşurken duyuyor.
c)    Gemide elma fıçısında uyumak üzereyken   onların konuşmalarını dinleyerek anlıyor.
d)   Yüzlerinden alıyor.

6.  Jim Hawkins’in Define Adası’nda Korsan Silver’den kaçarken imdadına kim yetişiyor?
a)    Adada yaşayan   yabani.
b)   Adaya üç yıl önce korsanlar tarafından cezalandırılmak üzere bırakılmış Ban Gunn.
c)    Geyiğe benzeyen   yaratık.
d)   Jim’i öldürmak isteyen bir korsan.

7.  Kaptan Smallett, Korsan Silver’in barış önerisine  nasıl karşılık vermiştir?
a)    Kaptan Smallett, Korsan Silver ile barışmayı kabul etmiştir.
b)   Kaptan Smallett, Korsan Silver ile hazineyi paylaşma konusunda anlaşmıştır.
c)    Kaptan Smallett, Korsan Silver’in barış teklifini reddederek  Korsan Silver’in teslim olmasını istemiştir.
d)   Kaptan Smallett, Define Adası’nın haritasını Korsan Silver’e vermeyi kabul etmiştir.

8.  Korsan Silver’in barış önerisinin  kabul edilmemesi üzerine neler yaşanmıştır?
a)      Silver, gemiye binerek Define Adasını terk etmiştir.
b)     Silver, harita olmadan defineyi aramaya başlamıştır.
c)      Silver ve adamları Kaptan Smallett ve arkadaşlarına savaş açarak saldırmıştır.
d)     Silver, Kaptan Smallett’i esir almıştır.
9.  Kahramanımız Jim Hawkins’in korsanların eline geçmesiyle Korsan Silver onu isyancılardan neden korumak istemiştir?
a)    Çocuğa  acıdığı için korumuştur.
b)     Silver, mücadeleyi kaybettiğini düşünerek onu koruyacak ve asılmaktan kurtaracak tek kişinin jim olduğunu düşündüğü için Jim’i korumuştur.
c)    İsyancıların başı   Silver olduğu için onun sözü geçerli olmuştur.
d)     Silver, jim’i cesaretinden dolayı korsan olarak yetiştirmek istediği için korumuştur.

10.           Doktor Livesey, hazinenin haritasını ve barınağı neden isyancılara vermeye razı olmuştur?
a)      Livesey, savaşı kaybedip teslim olmak zorunda kaldığı için razı olmuştur.
b)   Ban Gunn hazineyi önceden ele geçirdiği ve bu sırrı doktorla paylaştığı için harita ve barınağın artık işe yaramayacağını düşünerek razı olmuştur.
c)      Livesey, arkadaşları öldürüldükten sonra tek başına mücadele etmekten korktuğu için razı olmuştur.
d)     Livesey , Jim Hawkins’in kendisine ihanet ettiğini düşündüğü için razı olmuştur.

11.           Hikâyenin sonunda Korsan Silver’in başına ne gelmiştir?
a)      Silver, diğer isyancılarala birlikte adada bırakılarak ölüme terk edilmiştir.
b)     Silver, Doktor Livesey tarafından silahla vurularak öldürülmüştür.
c)      Silver, köle olarak yaşamaya devam etmiştir.
d)     Silver, gemideki hazineden üç, dört yüz altın alarak kaçmış ve kayıplara karışmıştır.


CEVAP ANAHTARI
1.     C
2.    D
3.    A
4.    B
5.    C
6.    B
7.    C
8.    C
9.    B
10. B
11.  D

KİTAP ÖZETLERİ,define adası sınav soruları,define adası kitabının soruları ve cevap anahtarı,define adası kitabı yazılı soruları,

                                    DEFİNE ADASI KİTABININ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI


Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.