5.sınıf eş anlam zıt anlam eş sesli sözcükler test soruları


 5.sınıf eş anlam zıt anlam eş sesli sözcükler test soruları,5.sınıf eş anlam zıt anlam testi,5.sınıf kelimede anlam testi,
5.SINIF EŞ ANLAM ZIT ANLAM EŞ SESLİ SÖZCÜKLER TEST SORULARI
                                                              
1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
a) Söz gümüşse, sükût altındır,                                 b) Çok mal aldı, ama az satabildi.
c) Önce çalışıp sonra gezmeye çıkalım.                    d) Bu uzun yolu kısa sürede alamayız.

2. “Bakmak”   aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
a) Vitrindeki paltoya uzun uzun baktı.                      b) Ayrılırken, son kez ardına baktı.
c) Tatile çıktığımızda kedimize amcam  baktı.         d) Öğretmen, yeni gelen öğrenciye sevgiyle baktı.

3. Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli   sözcükler kullanılmamıştır?
a) Kendi elimle ellere verdim onu.               b) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
c) Yol kenarındaki otları yol.                         d) Al ve sulu elmalar aldım.

4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “gün”   “gündüz” anlamında kullanılmıştır?

a) Sınav, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
b) Lise yıllarım ne güzeldi, ne unutulmaz günlerdi onlar!
c) Annemin bu haftaki gününde çok konuk vardı.
d) Günlerin uzamasıyla işten aydınlıkta çıkmaya başladık.

5. “Çiçeklerine özenle bakıyordu.” tümcesinde altı çizili sözcüğün zıt   anlamlısı, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
a) Dolabını gelişigüzel yerleştirdi.                b) Odasını üstünkörü topluyor.
c) Bu şeyi  isteyerek yapmıyor.                                 d) Ödevlerini baştan savma yapıyorsun.

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyim farklı anlamda kullanılmıştır?
a) Akşam olmadan yola çıktık.
b) Köylüler gün doğmadan yola düşerler.
c) Ona  sormadan yola koyulması bizi şaşırttı.
d) İşe girmek için müdürün evini yol etti.

7. “0, kendini herkesten yüksek gören birisidir.” tümcesinde attı çizili sözün yerine, aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlamda değişme olmaz?
a) büyük                      b) mutlu                     c) gösterişli                           d) kibirli

8. “Çocuk çağrılınca hemen geldi.” tümcesine altı çizili sözcüğün kattığı anlam,
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a) Balina zaman zaman suyun yüzüne                                  b) Seyahatten döner dönmez işine gitti.
c) Özlem , bilir bilmez her söze karıştı.                                d) Nihayet bu şehre yerleşmeye karar.

9. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcüktür? 
a) al                b) boş                          c) bey                                     d) buz

10. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış eş anlamlısı yanlış verilmiştir?
a) hatıra -anı b) öfke – kuşku           c) hediye – armağan d) yabancı – el

11. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi farklıdır?
a) fayda – yarar                     b) vazife - görev                    c) vatan - halk                        d) ant - yemin

12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler yoktur?
a) Aç, tokun halinden anlar mı?                               
b) Uzun boylular arkada, kısa boylular önde otursun.
c) Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.      
d) Günler hızla akıp geçiyor.


13. l. duymak - işitmek
     Il. darılmak - yollamak
    IlI. kızmak - öfkelenmek
    IV. göndermek - küsmek
Yukarıdakilerin tümünün eş anlamlı sözcükler olması için, hangilerinin son sözcükleri yer değiştirilmelidir?
a) I ile Il          b) Il ile IV        c) Il ile III         d) III ile IV

14. Aşağıdaki altı çizilmiş sözcüklerin hangisinin eş seslisi yoktur?
a) İpek, beyaz bir pantolon giymiş.               b) Piknikte bir çay kıyısına oturduk.
c) Yanımıza kara bir köpek geldi.                  d) Her taraf pembe gül doluydu.

15. “Esir” sözcüğünün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?
a) tutsak                                 b) Özgür                                 c) zavallı                     d) serbest

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sözcükler, anlam ilişkisi bakımından diğer üçünden farklıdır?
a) küçük-büyük                       b) faydalı - yararlı                  c) tatlı - acı                 d) doğru – yanlış

17. Aşağıdakilerin hangisinde “delil” sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır?
a) Avukat kanıtları toplamış.                         b) Bu Öneriyi kabul etmedi.
c) Her teklifi geri çeviriyor.                           d) Ona her olanağı verdiler.

18. Aşağıdaki sözcükler karşıt (zıt) anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Karşıt anlamlısı olmayan hangisidir?
     barış - pis - savaş - bilgili - görgülü - temiz - cahil
a) barış                       b) temiz                      c) bilgili                      d) görgülü

19. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin “eş seslisi” (sesteş) yoktur?
a) Bu yaz tatilinde Erdek’e gideceğiz.                       b) Tatilde bol bol yüz.
c) Ben bu yıl evde dinleneceğim.                              d) Onunla dost olmak çok zor.

20. “Acıyı tatlıya, umutsuzluğu umuda, ölümünü yaşamaya, tembelliği çalışkanlığa çeviren büyü var bu sözde.”
Yukarıdaki tümcede, karşıt anlamlısı verilmeyen sözcük hangi seçenekte verilmiştir?
a) acı               b) tembellik                c) ölüm                       d) umut

21- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eşanlamlısı yanlış verilmiştir ?
A) yoksul - fakir                                  B) zaman – vakit   C) büyük – iri                               D) ses - gürültü

22- Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır ?
A) karanlık – aydınlık                         B) hız – sürat     C) kolay – zor                                  D) ucuz – pahalı

23- Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır ?
A) zarar – kar                         B) ağır –  hafif    C) yakın – uzak                               D) yıl – sene

24- Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A) uzun – kısa                         B) yaşlı – genç     C) yetenek – kabiliyet       D) alçak – yüksek

25-Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur ?
A) yeşil                B) konuk      C) ıslak   D) siyah


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.