düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerle ilgili test sorularıDÜŞÜNCENİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN İFADELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Ama, fakat, lakin, ne var ki, oysa vb.  bağlaçlar karşıt yargılı   cümleleri birbirine bağlar. Bu sebeple  bu bağlaçların kullanıldığı cümlelerde cümlelerden teki  olumlu ise diğer olumsuz olur.

1.Çok istedi fakat konsere gelemedi.

2.Çok güzeldi ama kısa sürdü.

3.Binanın içi dışı harika lakin asansörü yok.

4.Ben seni çok düşünüyorum oysa senin beni aklına getirdiğin yok.


1.   Yıllarca  çalışıp dinmiş fakat ev alacak kadar para biriktirememişti.

Bu cümlede altı çizili sözün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Genel bir durumu ifade etmek için
B)    Düşünceyi desteklemek, açıklamak için
C)    Okuyucunun dikkatini çekmek için
D)    Düşüncenin yönünü değişeceğini belirtmek için

2.   Yeni yayınları beğendim ama okuyacağım bir roman bulamadım.

     “Ama” sözüyle bağlanmış olan bu iki tümce  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)   Biri diğerinin şartıdır.
B)    Birbiriyle anlamca çelişkilidir.
C)    Aralarında neden sonuç ilişkisi vardır.
D)    Birinci cümle öznel, ikinci cümle nesneldir.


3.   Bu ulusa  çok şey öğrettim (---) onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

     Cümlede boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   Bunun sonucunda
B)    Bu nedenle
C)    Çünkü
D)    Ama
4.   Kişi  kendi milletinin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya uluslarının  huzur ve refahını düşünmelidir. (---) dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğu için çalışmaktır.

     Bu parçadaki boşluğa   hangisi getirilmelidir?

A)   Fakat
B)    Çünkü
C)    Ama
D)    Ancak


Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.