momo kitabının yazılı soruları momo test soruları


momo kitabının yazılı soruları momo test soruları,momo kitabı değerlendirme soruları,momo kitabıyla ilgili test
MOMO KİTABININ YAZILI SORULARI TEST SORULARI
SORULARIN DOĞRU CEVAPLARI KOYU YAZILMIŞTIR

MOMO KİTABININ SORULARINI İŞARETLEMELİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN BU LİNKE BAKIN

1-)Eski zamanlardaki şehirlerin özellikleri sayılırken aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  
a.)Kocaman  ve görkemli oluşları
b.)Her evin avlusunda havuz bulunması
c.)Geniş caddeler yanında daracık, dolambaçlı sokakların bulunması
d.)Altın yaldızlı mermer heykellerle süslü tapınakların olması

2-)Eski zamanlardaki şehirlerde insanlar günün önemli olaylarını dinlemek için nerelerde toplanırlarmış?  
a.)Evlerinde
b.)Tiyatrolarda
c.)Geniş alanlarda
d.)Parklarda

3-)Eski zamanlardaki şehirlerde bulunan tiyatrolar aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?  
a.)Bayram yerine             b.)Festivale          c.)Sirklere           d.)Panayıra

4-)Eski zamanlardaki şehirlerde bulunan tiyatrolara yukarıdan bakıldığında görülen şekiller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a.)Çember gibi                b.)Yumurta biçimli          c.)Yarım daire                 d.)Kare

5-)Eski zaman şehirlerinde yaşayanlar zengin veya fakir olsun istedikleri şey nedir? (s.12)
a.)Karınlarını doyurmak                                b.)Alış veriş yapmak
c.)Tiyatro seyretmek                               d.)Savaşa gitmek


6-)Eski zaman şehirlerindeki tiyatroların taşlarını aşındıranlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.12)
a.)Yağmur              b.)Rüzgâr              c.)Aşırı sıcaklık ve soğukluk               d.)Deprem

7-)Momo’nun başından geçenler nasıl bir şehirte yaşanmıştır? (s.13)
a.)Eski zamanlardan kalma ama insanların hâlâ yaşadığı
b.)Yeni kurulmuş modern bir şehirte
c.)Bir köyde
d.)Bir ortaçağ kasabasında

8-)Momo’nun başından geçenlerin odak noktasındaki amfitiyatro nerede bulunuyormuş?  
a.)Şehir meydanında                 b.)Çam ormanı arasında c.)Roma’da    d.)İstanbul’da

9-)Eski amfitiyatronun bugünkü kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?  
a.)Kitap severler için bir okuma yeri               b.)Keçilerin otlak yeri
c.)Aşıkların buluşma yeri                             d.)Çocukların top oynama yeri

10-)Momo’nun betimlemesi yapılırken aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?  
a.)Ufak tefek cılız bir yapısı vardır.                     b.)Simsiyah kıvırcık saçları vardır.
c.)Küçücük bir burnu vardır.                     d.)Simsiyah kocaman gözleri vardır.

11-)Momo’ya odasına yoksul insanlar tarafından yapılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur
a.)Yaşlı marangozun bir masa ve iki sandalye yapması
b.)Taş ustasının ocak yapması
c.)Kadınların bir demir karyolayla az yıpranmış yatak yorgan getirmesi
d.)Mimarın odasına bir pencere açması

12-)Momo’nun dostları arasında yaygınlaşıp kalıplaşan söz aşağıdakilerden hangisidir?  
a.)  “Git bir Momo’ya uğra.”                              b.)“Git Momo’nunhatrını sor.”
c. ) “Git Momo’nun yanına.”                                              d.) “Git Momo’nun gönlünü al.”

13-)İnsanların Momo’nun  yanına uğramayı çok istemesinin ve onu çok sevmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
a.)İnsanlara şarkı söylemesi               b.)Dinlemesi
c.)Onları iyileştirmesi                        d.)Dans etmesi

14-)Nicola kimdir
a.)Duvarcı ustası                    b.)Marangoz
c.)Çiftçi                                   d.)Terzi

15-)Nino kimdir?  
a.)Duvarcı ustası                      b.)Meyhaneci
c.)Marangoz                             d.)Terzi

16-)Nino nasıl betimlenmiştir?  
a.)Cılız yapılı ve bezgin tavırlı biri olarak.
b.)Şişman ve neşeli biri olarak.
c.)Cılız yapılı ve mutlu biri olarak
d.)Uzun boylu ve bezgin biri olarak.

17-)Nicola ve Nino neden Momo’nun yanına geliyorlar?  
a.)Onu  özledikleri için.                      b.)Momo’ya meyve getirmek için.
c.)Küsler, barışmak için.                           D.)Momo’yu soymak için

18-)Nicola, Nino’yu meyhanede kavgalaştıklarında nereye atmıştır?
a.)Meyhane masasının üstüne.             b.)Meyhanenin arkasındaki bulaşık çukuruna
c.)Meyhanenin  penceresinden dışarı.  d.)Meyhane avlusuna

19-)Nicola ve Nino arasındaki kavgayı başlatan nedir?
a.)Nino’nunNicola’ya küfür etmesi.                b.)Nicola’nınNino’ya küfür etmesi
c.)Nicola’nınNino’ya tokat atması                  d.)Nino’nunNicola’ya tokat atması

20-)Nino’nun dükkânında kimin tablosu vardır?  
a.)Azize Veronica  b.)Aziz Antonius  c.)Aziz Sebastian  d)Aziz Frencesco

21-)Nino’nun dükkânındaki tabloyu almak isteyen Nicola karşılığında ne verdi? (s.25)
a.)Radyo               b.)Para                  c.)Sandık               d.)Kösteki saat

22-)Küçük çocuk, Momo’ya kanaryasını neden getirmiştir?  
a.)Renginin parlaklığını göstermek için.                  b.)Ne kadar güzel öttüğünü göstermek için
c.)Kanaryası ötmeyi kestiği için.                        d.)Kanaryayı Momo’ya hediye etmek için.

23-)Momo ne zaman güzel rüyalar görürmüş?  
a.)Taş basamaklara oturup sessizliği dinlediği akşamlar
b.)İnsanların sorunlarını çözdüğü günün akşamı
c.)Nino ve Nicola’nın sorununu halledince
d.)Kanaryasını getiren çocuk gittikten sonra


24-)Momo’yu ziyarete gelen çocukların onu beklerken oynamaya karar verdikleri oyunda aşağıdaki rollerden hangisi yoktur?  
a.)Kaptan              b.)Hamal              c.)Dümenci            d.)Doğa bilimci

25-)Çocuklar fırtına oyununda gemilerine ne adını takmışlardı?  
a.)Arof                 b.)Arog                 c.)Argo                 d.)Artes

26-)Çocukların oynadığı oyunda hayali olarak bela gördükleri şeyin adı nedir? (s.30)
a.)Bitmeyen Tayfun                 b.)Belalı Deniz       c.)Canavar Dalga    d.)Uyanık Adam

27-)Çocukların fırtına oyunundaki gemilerinin rengi neydi?  
a.)Sarı                            b.)Yeşil                 c.)Beyaz                d.)Mavi

28-)Çocukların fırtına oyununda kaptanın adı nedir?  
a.)Goril                 b.)Gordon             c.)Kordon              d.)Gerdun

29-)Çocukların fırtına oyununda başdümencinin adı nedir?  
a.)Don Menlu                   b.)Don Melu                c.)Don Mertu                  d.)Don Mertun

30-)Çocukların fırtına oyununda araştırma grubunun şefinin adı nedir?  
a.)Profesör Eisensteinb.)Profesör Newton 
c.)Profesör Tesla   d.)Profesör Avecenna

31-)Çocukların fırtına oyununda araştırma grubundaki asistan kızların adı hangi şıkta doğru verilmiştir?  
a.)Mauri-Manru               b.)Maurin-Sara    c.)Maurin-Marta    d.)Mauri-Sara

32-)Çocukların oynadığı fırtına oyununda yerli kızın adı nedir?  
a.)Monosan            b.)Pokahontas                 c.)Şesu                 d.)Momosan

33-)Çocukların fırtına oyununda kaptan ve yerli kız hangi lehçeyle konuşur?  
a.)Hola                  b.)Horta               c.)Hula                 d.)Huna

34-)Çocukların fırtına oyununda araştırmanın amacı nedir?  
a.)Gezgin tayfunun sebebini bulup başka gemilere yol açmaktı.
b.)Belalı deniz canavarını öldürmekti.
c.)Momo’nun anne ve babasını bulmaktı.
d.)Yaklaşan fırtınayı durdurmaktı.

35-)Çocuklar fırtına oyununda camdan ada görünce yerinden kalkmayan kimdir?  
a.)Kaptan              b.)Dümenci başı              c.)Hamal      d.)Yerli kız

36-)Çocukların fırtına oyununda yerli kız camdan gemi görüldüğü söylendiğinde neden yerinden kalkmıyor?  
a.)Merak etmiyor.           b.)Geleneklerine göre merakını dışa vurması yasaktır.
c.)Ayakları sakat.            c.)Geleneklerine göre ayağa kalması yasaktır.

37-)Çocukların fırtına oyununda gördükleri camdan gemi nasıldır?  
a.)Dikdörtgen                 b.)Kare                 c.)Çember            d.)Koni

38-)Çocukların fırtına oyununda dalgıç kızlardan ikisinin başına ne geliyor?  
a.)Bir ahtapot tarafından yakalanıyorlar.      b.)Bir yengeç tarafından ısırılıyorlar.
c.)Suyun derinliklerinde vurgun yiyorlar.       d.)Bir denizanası tarafından yakalanıyorlar.

39-)Çocukların fırtına oyununda dalgıçların şeflerinin adı nedir? (s.32)
a.)Francis              b.)Franco             c.)Francesko                   d.)Ferdinand

40-)Çocukların fırtına oyununda dalgıçların şefine ne derlermiş?  
a.)Ahtapot            b.)Akrep               c.)Yengeç              d.)Yunus

41-)Çocukların fırtına oyununda dalgıç kızları kurtarmak için kaptan ve baş dümenci nasıl bir karar alıyorlar?  
a.)Deniz anasını ikiye bölmek           b.)Yeni dalgıçlar göndermek
c.)Tabancayla deniz anasını vurmak              d.)Yaklaşan hortum yüzünden oradan uzaklaşmak

42-)Çocukların fırtına oyununda gemileri hangi maddeden yapılmıştır? (s.34)
a.)Tahta                b.)Pirinç                c.)Tunç                  d.)Çelik

43-)Çocukların oyununda “Gezgin Tayfun” u durduracak olan nedir?  
a.)Ona ateş açmak                    b.)Karşısında şarkı söylemek
c.)Onunla dostça konuşmak                 d.)Tayfuna sırt çevirmek

44-)Momo’nun en sevdiği dostlarının isimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?  
a.)Beppo-Girolama         b.)Beppo-Ceppo     c.)Beppo-Rasse      d.)Rasse-Masse

45-)Momo’nun dostlarından yaşlı olanın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (s.40)
a.)Nermo     b.)Germo     c.)Beppo               d.)Girolama

46-)Momo’nun dostu Beppo’nun betimlemesinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?  
a.)Boyu Momo’dan biraz uzundur.                  b.)Hafifçe kamburu vardır.
c.)Bir tutam beyaz saçı vardır.           d.)Gözlüklüdür.

47-)Beppo neden sorulan sorulara cevap vermek için çokça beklermiş?  
a.)İnsanların sevinecekleri cevaplar  vermek için
b.)Dünyadaki bütün anlaşmazlıkların kasıtlı ya da kasıtsız aceleye getirilmiş yanlış sözlerden kaynaklandığını düşündüğü için
c.)Karşısındaki insanların beklediği cevabın ne olduğunu düşünerek uygun cevabı vermek için
d.)Canı susmak istediği için

48-)Beppo’nun görevi nedir?  
a.)Çöpçülük           b.)Kapıcılık            c.)Öğretmenlik      d.)Hurdacılık

49-)Beppo günlük görevini bitirdikten sonra ne yaparmış?  
a.)Dinlenirmiş.              b.)Momo’nun yanına gidermiş.
c.)Uyurmuş.                    d.)Kaymakamı ziyaret edermiş.

50-)Momo’nun genç dostunun adı nedir?  
a.)Girolama           b.)Beppo               c.)Diroz                d.)Biros

51-)Momo’nun genç arkadaşının betimlemesinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? (s.43)
a.)Neşelidir.          b.)Konuşkandır.      c.)Gözlüklüdür.     d.)Dalgın bakışlıdır.

52-)Momo’nun genç dostunu etrafındaki insanlar ne diye çağırırlarmış?  
a.)Gigi                  b.)Gigi                  c.)Gidi                   d.)Giro

53-)Momo’nun genç dostunun fırsat düştükçe yaptığı işlerden birine hangi şıkta yer verilmiştir?  
a.)Çöpçülük            b.)Tiyatroculuk      c.)Turist rehberliği       d.)Öğretmenlik

54-)Momo’nun turistlere anlattıkları konusunda onu uyaranlara o hangi  grubun yaptıklarını örnek vererek cevap verirdi?
a.)Şairler             b.)Öğretmenler     c.)Tiyatrocular      d.)Politikacılar

55-)Aşağıdakilerden hangisi Gigi’nin fırsat buldukça yaptığı işler arasında yoktur?  
a.)Nikah şahitliği   b.)Hademelik                 c.)Park bekçiliği    d.)Cenaze levazımatçılığı

56-)Gigi’nin zengin olduğunda yapacağını düşündüğü hayalleri arasında hangisi yoktur? (s.46)
a.)Güzel bir evde oturmak                           b.)Altın yaldızlı tabaklarda yemek yemek
c.)Çok lüks bir araba almak             d.)Kuştüyü yastıklarda yatmak

57-)Kasabaya karanlık getiren kişiler romanda nasıl anılmıştır?  
a.)Beyaz adamlar   b.)Siyah adamlar    c.)Duman adamlar d.)Demir adamlar

58-)Gigi’nin turistlere anlattığı öyküdeki imparatoriçe Strapazia’ya gönderilen balığın cinsi nedir?  
a.)Yunus                b.)Balina               c.)Hamsi                d.)İstavrit

59-)Gigi’nin turistlere anlattığı öyküdeki balığın yaşaması için konduğu yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.52)
a.)Kap          b.)Küvet                c.)Havuz                d.)Deniz

60-)Gigi’nin anlattığı öykünün ana fikri nedir? (s.52)
a.)Her şeye inanmak insanın başına kötü işler getirebilir.
b.)Bize söylenen her şeye inanmamız gerekir.
c.)Bize söylenenler mutlaka doğrudur, araştırma yapmaya gerek yoktur.
d.)Bize ne söyleniyorsa onu farklı biçimde yorumlamalıyız.

61-)Gigi, Amerika’dan gelen turistlere anlattığı öyküde yıkıntıları ne diye açıklamıştır? (.s54)
a.)Çılgın kralın yaptırdığı dünya küresinin oturtulacağı yer
b.)Mimarinin en harika örneği
c.)Balinanın akvaryumu
d.)Gazaba uğrayan bir topluluğun yaşam alanı

62-)Gigi’nin Amerika’dan gelen turistlere anlattığı öyküde yeni bir dünya yapılmasını isteyen çılgın kralın adı nedir? (s.54)
a.)İmparator Neron                                    b.)MaksimusKommunus
c.)MarksentiusKommunus                            d.)MarkusKommunus

63-)Momo, Gigi’den istediği masalın adının ne olmasını istiyor? (s.55)
a.)Sihirli Aynanın Masalı                            b.)Sihirli Bebekler
c.)Sihirli Şapkanın Esrarı                            d.)Sihirli Kelebekler

64-)Gigi’ninMomo’ya anlattığı masalda Momo’nun olduğu karakter nedir? (s.56)
a.)Prens              b.)Prenses            c.)Kraliçe              d.)Kral

65-)Gigi’nin anlattığı masaldaki ayna hangi metalden yapılmıştır? (s.56)
a.)Demir               b.)Altın              c.)Gümüş               d.)Tahta

66-)Gigi’ninMomo’ya anlattığı masaldaki ayna nerelerin üstünde dolaşırmış? (s.56)
a.)Şehirler            b.)Tarlalar            c.)Denizler            d.)Bulutlar üstünde

67-)Aynayı yukarıda görenler onu neye benzetirlermiş? (s.56)
a.)Güneşe              b.)Aya               c.)Buluta               d.)Yağmura

68-)Aynadaki prenses Momo, ölümsüz olmaktan nasıl ölümlü olmaya dönüştü? (s.56)
a.)Sihir bozuldu.                                          b.)Aynaya baktığı için
c.)Arkadaşıyla kavgalaştığı için                    d.)Ayna kırıldığı için

69-)Gigi’nin anlattığı öyküdeki prensin yaşadığı ülkenin adı nedir? (s.57)
a.)Dün Ülkesi                  b.)Bugün Ülkesi     c.)Şimdi Ülkesi      d.)Yarın Ülkesi

70-)Gigi’nin anlattığı öyküdeki prensin bakanları hangi gelenekten söz ediyorlar? (s.57)
a.)Sünnet olmak              b.)Evlenmek          c.)Savaşa gitmek   d.)Ata binmek

71-)Gigi’ninMomo’ya anlattığı masaldaki kötü perinin kanı ne renktir? (s.58)
a.)Mavi                  b.)Kırmızı             c.)Yeşil                 d.)Siyah

72-)Gigi’ninMomo’ya anlattığı masaldaki prensin tahtı neden imal edilmiştir? (s.58)
a.)Elmastan           b.)Yakuttan           c.)İnciden             d.)Altından

73-)Gigi’nin masalındaki kötü perinin prense büyü yaptıktan sonra ondan istediği nedir? (s.58)
a.)Ülkesinden gitmesi                                  b.)Kendisiyle Bugün Ülkesi’ne taşınması
c.)Ülkesini kardeşiyle paylaşması                 d.)Gökte dolaşan hayal aynasına bakmaması

74-)Gigi’nin anlattığı masaldaki kötü peri, prens sözünü tutmazsa ona ne yapması gerektiğini söylüyor? (s.58)
a.)Bugün Ülkesi’ne gitmesini             b.)Kendini kuyuya atmasını
c.)Prensesi bulmasını                                   d.)Kendisini zindana kapatmasını


75-)Gigi’nin anlattığı masalda prens, hayal aynasında Momo’yu ne zaman görüyor? (s.59)
a.)Kötü periyle yemek yerken                      b.)Kötü periyle dama oynarken
c.)Kötü periyle kırda dolaşırken                            d.)Balkondan denizi seyrederken

76-)Gigi’nin masalında prensin kalbindeki düğümü çözen kimdir? (s.60)
a.)Kötü peri           b.)Kral                  c.)Prenses Momo            d.)Yaşlı çiftçi

77-)Günlük yaşam içinde insanların çoğunun bilmediği sır nedir? (s.65)
a.)Zaman              b.)Sağlık      c.)Zenginlik           d.)Gençlik

78-)Duman adamlar ne üzerine planlar kuruyorlardı? (s.66)
a.)İnsanların zamanları                     b.)İnsanların sağlıkları
c.)İnsanların gençlikleri                     d.)İnsanların zenginlikleri

79-)Bay Fusi’nin mesleği nedir? (s.66)
a.)Terzi                b.)Berber             c.)Kasap               d.)Avukat

80-)Bay Fusi’nindükkanına gelen “Duman Adam” nereden geldiğini söylemiştir? (s.68)
a.)Zaman Tasarruf Şirketi                        b.)Kaybolan Fırsatlar Şirketi
c.)Zamanın Kayboluşu Şirketi             d.)Karşılıklı İş Yapalım Şirketi

81-)Bay Fusi mesleğini sevmesine rağmen bazen hayatının sadece belirli unsurlar arasında geçtiğini düşünür. Aşağıdakilerden hangisi Bay Fusi’nin düşündükleri arasında yer almaz? (s.69)
a.)Makas şıkırtısı  b.)Sabun köpüğü    c.)Gevezelik          d.)Satranç oynamak


82-)Bay Fusi, Duman Adam’ın “Kaç yaşına kadar yaşamayı tahmin ediyorsunuz?” sorusuna nasıl cevap vermiştir? (s.69)
a.)Yetmiş dokuz     b.)Yetmiş, seksen          c.)Doksan     d.)Bunu Allah bilir, ben bilemem

83-)Bay Fusi, Duman Adam onu ziyaret ettiğinde kaç yaşındaydı? (s.70)
a.)Yirmi                 b.)Otuz                 c.)Kırk                  d.)Kırk iki

84-)Bay Fusi kiminle birlikte yaşamaktadır? (s.71)
a.)Eşi ve çocuklarıyla                          b.)Bekar arkadaşlarıyla
c.)Annesiyle                                      d.)Annesi ve babasıyla

85-)Bay Fusi evde hangi hayvanı beslemektedir? (s.71)
a.)Kedi                  b.)Köpek               c.)Balık                 d.)Kuş

86-)Bay Fusi’nin sosyal yaşamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? (s.71)
a.)Sinemaya gitmek                            b.)Tiyatroya gitmek
c.)Şan dersi almak                    d.)Derneğe uğramak

87-)Bay Fusi’nin her gün uğrayıp çiçek götürdüğü kişi kimdir? (s.72)
a.)Bayan Daria     b.)Annesi              c.)Momo                d.)Eşi

88-)Bayan Daria’nın engeli nedir? (s.72)
a.)Gözü görmüyor.                     b.)Ayakları kötürümdür.
c.)Zihinsel engelli                     d.)Kulakları duymuyor.89-)Duman Adam’ın zamandan tasarruf etmek için Bay Fusi’ye önerdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.76)
a.)Bir müşteriye yarım saat yerine on beş dakika ayırmak
b.)Annesini huzur evine yatırmak
c.)Evdeki kuşu evden çıkarmak
d.)Berber dükkanını kapatmak

90-)Bay Fusi, Duman Adam gitmesine rağmen neden kendini iyi hissetmedi? (s.78)
a.)Duman Adam’ın sigarasından yayılan duman hâlâ dükkândaydı.
b.)Duman Adam’ın saçından bir tel düşmüştü ve o Bay Fusi’yi olumsuz etkiliyordu.
c.)Hava çok sıcaktı ve o yüzden terliyordu.
d.)Yaptığı anlaşmadan pişman olduğu için.

91-)Bay Fusi, Duman Adam’ın ziyaretinden sonra dükkânına hangi levhayı astı? (s.79)
a.)Müşteri velinimetimizdir.                                  b.)Kazanılmış zaman iki misli artar.
c.)Zamanı önemse zamanın artsın.                          d.)Sağlık bulunmaz bir nimettir.

92-)Aşağıdakilerden hangisi zaman tasarrufuyla ilgili reklam panolarına asılan sloganlardan değildir? (s.80)
a.)Zamanı tasarruf et yeni zamanlar kazan.
b.)Zaman tasarrufu her zaman işe yarar.
c.)Gelecek, zaman tasarrufuna bağlıdır.
d.)Yaşamını uzat, zamandan tasarruf et.

93-)Aşağıdakilerden hangisinde zaman tasarrufu yapanların özelliklerinden birine yer verilmemiştir? (s.80)
a.)Yüzlerinin asık olması            b.)Yorgun olmaları
c.)Keyifsiz olmaları                            d.)Fakir olmaları

94-)Momo’nun garip bulduğu oyuncaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.86)
a.)Gözlerinde ışıklar yanarak dolaşan küçük robot bebek
b.)Kendi ekseni etrafında dönüp duran uzaktan kumandalı tank
c.)Uzaktan kumandalı tren
d.)Uzay roketi

95-)Modern oyuncaklar çocuklardaki hangi yetiyi yok ediyordu? (s.86)
a.)Hayal kurma              b.)Düşünme
c.)Yazma                         d.)Okuma

96-)Zengin çocukların Gigi’ye hayatlarıyla ilgili anlattıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.88)
a)Otomobilleri olduğunu ve büyüyünce kendilerinin de otomobilleri olacağını
b.)Parka gitmeyi çok sevdiklerini ve aileleriyle bunu sık sık yaptıklarını
c.)Her gün sinemaya giderek anne ve babasını rahat bıraktıklarını
d.)Bir sürü masal plaklarının olduğunu ve bunları dinlediklerini

97-)Çocukların ebeveynlerinin onlara vakit ayırmaması onlarda hangi duyguyu uyandırmıştır? (s.90)
a.)Terkedilmişlik                     b.)Unutulmuşluk
c.)Hatırlanmama                       d.)Umursanmama

98-)Duman adamların etkisinde kalan halk Momo ve arkadaşlarını nasıl tanımlıyorlar? (s.90)
a.)Akıllı       b.)Sevimli    c.)Serseri   d.)Hırsız


99-)Duvarcı ustası Nicola, Momo onu ziyarete geldiğinde binaların yapımıyla ilgili nasıl bir itirafta bulunur? (s.93)
a.)Bina harcının içine bolca kum konduğunu böylece binaların çürük olduğunu
b.)Binalar için verilen paradan çaldığını
c.)Binaların kumlarını kendi işinde kullandığını
d.)Patronundan habersiz bina demirlerinden alıp kendi kulübesinde kullandığını

100-)Duvarcı Nicola’yı bütün hileleri görmesine rağmen ilgilendiren nedir? (s.94)
a.)Sağlığı              b.)Mutluluğu          c.)Dostları            d.)Aldığı para

101-)Momo, meyhaneci Nino ve eşi Liliana’yı ziyarete gittiğinde ne görmüştür? (s.95)
a.)Çocuklarıyla oynadıklarını                         b.)Televizyon seyrettiklerini
c.)Ağız kavgası ettiklerini                         d.)Yemek yaptıklarını

102-)Meyhaneci Nino ve eşiLilianaMomo’nun ziyaretinin sebebini ne zannediyorlar? (s.95)
a.)Onlardan para istemek                                      b.)Onlardan yemek istemek
c.)Neden kendisini ziyaret etmediklerini sormak   d.)Bebeklerine bakmak

103-)Momo, meyhaneci Nino ve eşi Liliana’yı ziyaret ettiğinde çiftin bebekleri ne yapıyordu? (s.95)
a.)Sepetinde gülüyordu.            b.)Sepetinden anne ve babasına bakıyordu.
c.)Sepetinde ağlıyordu.           d.)Yemek yiyordu.

104-)Meyhaneci ve eşinin ağız kavgası etmelerinin nedeni nedir? (s.96)
a.)İkisi de çalıştıkları için bebeğe kimin bakacağına karar verememek
b.)Nino’nun eşinin israf ederek alış veriş yapması
c.)Meyhaneye gelen iki ihtiyarın Nino tarafından kovulması
d.)Liliana’nın annesinin Nino tarafından istenmemesi

105-)Meyhaneci Nino’nun eşi Liliana’nın amcasının adı nedir? (s.96)
a.)Hektor              b.)Ettore             c.)Etote                d.)Epope

106-)Momo ayrılırken Nino ona ne verdi? (s.98)
a.)Bir kese kağıdı dolusu elma ve portakal
b.)Bir kase erik
c.)Bir tane karpuz
d.)Bir kese kağıdı domates

107-)Momo’nun ziyaret ettiği herkes yarın olunca ne yapacaklarını söyleyip de yerine getirmiyorlardı ama Nino ve karısı bunu yaptı. Bu neydi? (s.98)
a.)İşlerine daha sıkı sıkı sarılmak                b.)Momo’yu ziyaret etmek
c.)Aileleriyle daha fazla ilgilenmek               d.)Fakirlere yardım etmek

108-)Nino ve karısı, Momo’yu ziyaret ettiklerinde hangi sevinçli haberi verdiler? (s.98)
a.)Fakirlere yardımı arttırdıklarını     b.)Yeni bir ev aldıklarını
c.)Çocuklarının okula başladığını d.)Ettore amca ve diğer yaşlılardan özür dilediklerini

109-)Eski dostlarını ziyaretten sonra “duman adamlar”ın işini bozmuş olan Momo tiyatronun taş merdivenlerinde ne buldu?
a.)Bir not     b.)Bir oyuncak bebek            c.)Oyuncak araba   d.)Bir kese altın

110-)Momo’nun merdivenlerde bulduğu oyuncağa dokununca adının ne olduğunu söyledi?(s.99)
a.)Cicikız              b.)Zillikız    c.)Bibikız                 d.)Akıllıkız


111-)Momo, elinde tuttuğu oyuncak ondan farklı şeyler isteyince ona bazı şeyler gösterdi. Aşağıdakilerden hangisi Momo’nun gösterdikleri arasında yoktur? (s.100)
a.)Kırmızı ekose etek   b.)Kuş tüyü  c.)Güzel bir taş     d.)Renkli cam parçası

112-)Momo’yu ziyarete gelen Duman Adam canın sıkılmaması için ne yapılması gerektiğini söylüyor? (s.104)
a.)Yeni bilgiler öğrenirse          b.)Değişik yerler gezerse
c.)Arkadaşlarıyla oynarsa          d.)Hep yeni şeyler alırsa

113-)Momo’ya getirilen bebeğin erkek olanının adı nedir?
a.)Zubioğlan          b.)Bubioğlan                   c.)Cubioğlan           d.)Dubioğlan

114-)Momo’nun yanına gelen Duman Adam, Momo onun verdiklerinden memnun olmayınca ona yaşamda esas olanın ne olduğunu söyledi? (s.107)
a.)İnsanların yükselmeleri, bir yerlere gelmeleri
b.)Sağlıklı ve mutlu olmaları
c.)Okulda başarılı olmaları
d.)Aileleriyle huzurla yaşamaları

115-)Momo, Duman Adam’ı şaşırtan hangi soruyu soruyor? (s.109)
a.)Senin annen yok mu?                       b.)Sizin şirketiniz Zaman Tasarruf Şirketi mi?
c.)Bu insanları siz mi değiştiriyorsunuz?       d.)Sizi hiç seven olmadı mı?
                  
116-)Gigi’nin gördüğü rüyada aşağıdakilerden hangisi yoktur? (s.116)
a.)Şehirin kurtarıcısı olarak üne kavuşmaları
b.)Şehir kurtarıcıları adına fener alayı düzenlenmesi
c.)Hepsi adına şölen yemeği düzenlenmesi
d.)Hepsine altın madalya takıp başına defne yaprağından taç koymaları

117-)Radyosu olan ve Momo’nun yanına ilk defa radyosunu getirmeden gelen çocuk aşağıdakilerden hangisidir? (s.117)
a.)Claudio             b.)Franco              c.)Paolo                 d.)Massimo

118-)Zaman Hırsızları Çetesini durdurmak için insanlar toplandığında onlara hitap eden aşağıdakilerden hangisidir? (s.117)
a.)Momo                b.)Gigi                         c.)Nino                  d.)Beppo

119-)Zaman Hırsızları Çetesine karşı birleşenler arasında gözlüklü olan kimdir?(s.120)
a.)Momo                b.)Franco                        c.)Mario                d.)Paolo

120-)Çocuklar, Zaman Hırsızları Çetesiyle ilgili bilgileri paylaşmak için halkla hangi gün buluşacaklardı? (s.122)
a.)Cuma                 b.)Cumartesi                            c.)Pazar               d.)Pazartesi

121-)Momo’nun Zaman Hırsızları Çetesine karşı halkı uyarmak için yazdığı şiir kaç dizedir? (s.124)
a.)Yirmi                 b.)Yirmi sekiz                c.)Yirmi dokuz       d.)Otuz iki

122-)Beppo’nunMomo’nun yanına gidip gelirken kullandığı aracı aşağıdakilerden hangisidir? (s.127)
a.)Taksi                b.)Motosiklet                 c.)Bisiklet                      d.)Kaykay

123-)Zaman Tasarrufu Şirketi çalışanları mahkemeyi nerede kurmuşlardı? (s.129)
a.)Mahkemede       b.)Çöplükte          c.)Amfi tiyatroda            d.)Şirkette

124-)Duman adamlar doğal düşmanları olarak kimleri görmektedirler? (s.131)
a.)Zenginleri                   b.)Fakirleri           c.)Çocukları                    d.)Büyükleri

125-)Zaman Tasarrufu Şirketinde çalışan ve suçlu görülen sanığa verilen ceza nedir? (s.134)
a.)Kendisine verilen bütün zamanın geri alınması
b.)Başka bir şirkete sürgüne gönderilmesi
c.)Kendisinden şirketi uğrattığı zarar karşılığında para alınması
d.)Hapse atılması

126)Momo, gece vakti otururken gördüğü hayvanın adı nedir? (s.134)
a.)Kurbağa            b.)Çekirge            c.)Sinek              d.)Kaplumbağa

127-)Momo, gece vakti harabenin merdivenlerinde otururken birden bire beliren hayvanın üzerinde hangi yazı yazıyordu? (s.135)
a.)Beni takip et.    b.)Beni izle.         c.)Bana güven                  d.)Beni gör.

128-)Momo’nun yanına gelip de Momo’nun kaçırıldığını sanan Beppo durumu kime anlatmak ister? (s.140)
a.)Polisler              b.)Franco              c.)Nino                  d.)Gigi

129-)Momo ve kaplumbağa zaman ötesine geçtikleri zaman görülen anıt nasıldır? (s.146)
a.)Dikdörtgen                 b.)Küp               c.)Koni                  d.)Çember

130-)Momo ve kaplumbağa duman adamlardan kaçarken daracık bir sokağa vardılar. Bu sokağın adı nedir? (s.148)
a.)Hiçbir Zaman Sokağı                    b.)Her Zaman Sokağı     
c.)Yarın Sokağı                                  d.)Bütün Zamanlar Sokağı131-)Momo ve kaplumbağa sokağa girdiklerinde Momo yürümekte zorlanınca kaplumbağa Momo’ya ne yapmasını önerdi (s.148)
a.)Evine geri dönmesini                                b.)Geri geri yürümesini
c.)Üstündeki ağırlık paltoyu çıkarmasını                d.)Nefesini tutmasını

132-)Momo, yürümekte zorlanınca kaplumbağanın dediğini yapınca başına ne geldi? (s.149)
a.)Uykusu geldi.                       
b.)Aynı zamanda zıplamaya başladı.
c.)Düşünceleri ve nefes alış verişi geriye doğru gitmeye başladı.
d.)Zıplamaya başladı.

133-)Momo, yeşil kapılı eve geldiğinde kapı üzerindeki levhada ne okudu? (s.149)
a.)Her Yerde Evi                    b.)Hiçbir Yerde Evi
c.)Buradaki Ev                          d.)Oradaki Ev

134-)Momo, yeşil kapılı evden içeri girdiğinde koridorda neler gördü? (s.149)
a.)Tablolar          b.)Heykeller                  c.)Saatler             d.)Halılar

135-)SecundusMinutius Hora sırasıyla ne anlama gelmektedir? (s.150)
a.)Saniye dakika saat                     b.)Salise saniye dakika   
c.)Dakika saat saniye                                  d.)Saat dakika saniye

136-)Momo, evin içerisindeki kapının küçük tokmağını çevirince içeriden ne sesleri gelmeye başladı? (s.150)
a.)Hayvan sesleri   b.)İnsan sesleri     c.)Gök gürültüsü sesi   d.)Çıngırak ve zil sesi


137-)Duman adamların başkanı Momo’nun yakalanması için harcadıkları zamanın ne kadar olduğunu söylemiştir? (s.152)
a.)Altı saat otuz dakika sekiz saniye                 b.)Altı saat otuz bir dakika sekiz saniye
c.)Altı saat otuz üç dakika sekiz saniye                d.)Altı saat otuz dört dakika dokuz saniye

138-)Duman adamlar, Momo’nun bu dünyadan nereye geçtiğini söylerler? (s.154)
a.)Sonsuzluğa        b.)Başka bir dünyaya      c.)Zamanın ötesin     d.)Duman adamların ülkesine

139-)Duman adamlara göre zaman ötesine geçme ihtimali ne kadardır? (s.154)
a.)Kırk iki milyonda bir           b.)Kırk üç milyonda bir
c.)Kırk dört milyonda bir          d.)Kırk altı milyonda bir

140-)Momo’nun zamanın ötesine geçmesine yardımcı olan kişinin kim olduğu söylenir? (s.154)
a.)Moro Usta                  b.)Hora Usta                 c.)Secundus           d.)Minudus

141-)Duman adamlar toplantısında yedinci konuşmacının Momo’yu durdurma konusunda önerisi nedir? (s.155)
a.)Momo’yu öldürmek                                    b.)Momo’ya yalan söylemek
c.)Momo’yu kendi saflarına çekmek           d.)Momo’ya çok para teklif etmek

142-)Duman adamlar toplantısında onuncu konuşmacının Momo’yu durdurma konusunda önerisi nedir? (s.159)
a.)Arkadaşlarından ayırmak                       b.)Momo’ya yalan söylemek
c.)Momo’yu kendi saflarına çekmek                        d.)Momo’ya çok para teklif etmek

143-)Duman adamların yönetim kurulu toplantısında kaç kişi söz aldı? (s.159)
a.)Yedi                  b.)Sekiz      c.)Dokuz               d.)On

144-)Momo’nun geçtiği zamanın ötesinde kaplumbağanın üzerine eğilmiş adamın fiziksel portresinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (s.163)
a.)Üstünde sırma işlemeli uzun bir ceket vardır.
b.)Dize kadar gelen ipekten mavi bir pantolonu vardır.
c.)Üstleri kocaman altın tokalı ayakkabıları vardır.
d.)Gümüş çerçeveli büyük gözlükleri vardır.

145-)Hora Usta’nın kaplumbağasının adı nedir? (s.168)
a.)Kassiopeia               b.)Bassiopeia                  c.)Rassiopeia                  d.)Zassiopeia

146-)Hora Usta’nın Momo’ya gösterdiği saat hangi zamanı göstermektedir? (s.164)
a.)Uzay zamanı      b.)Yıldız zamanı   c.)Dünya zamanı     d.)Ölüler zamanı

147-)Kaplumbağa Kassiopeia zamanı ne kadar önceden bilmektedir? (s.168)
a.)Yarım saat                b.)Bir saat            c.)Bir buçuk saat   d.)İki saat

148-)Hora Usta nerede yaşamaktadır? (s.169)
a)Her Yerde Evinde        b.)Hiçbir Yerde Evinde  c.)Bütün Yerler Evinde      d.)Bu Evde

149-)Hora Usta’nın her şeyi gören aygıtı nedir? (s.170)
a.)Dürbün              b.)Büyücü fanusu    c.)Gözlük            d.)Büyüteç  

150-)Hora Usta duman adamların renklerinin kül rengi olmasını nasıl açıklıyor? (s.171)
a.)Varlıklarını diğer insanların ömürlerini tüketerek sürdürmeleriyle
b.)Aslında ölü olduklarıyla
c.)Kül renginin onların en sevdiği renk olmasıyla
d.)Hiçbiri

151-)Hora Usta’nın, Momo’ya sorduğu bilmecenin cevabında aşağıdaki zamanlardan hangisi yoktur? (s.176)
a.)Geçmiş zaman             b.)Gelecek zaman  c.)Şimdiki zaman   d.)Geniş zaman

152-)Hora Usta’nın,Momo’ya sorduğu bilmecede zamanların oturduğu ev nerededir? (s.177)
a.)Dünya               b.)Hiçbir Yerde Evi                  c.)Ölüler yurdu      d.)Yasak Ev

153-)Hora Usta’nın,Momo’ya verdiği sır aşağıdakilerden hangisidir? (s.178)
a.)İnsanlara zamanın nereden dağıtıldığı             b.)İnsanların ölümünün nasıl gerçekleştiği
c.)İnsanların doğumunun nasıl gerçekleştiği            d.)Zamanın sırrı

154-)Hora Usta’nın, Momo’ya söylediği zaman dağıtımı nereden yapılıyor? (s.178)
a.)Her Yer Sokağındaki Hiçbir           b.)Hiçbir ZamanSokağında Hiçbir Yer Evi
c.)Bütün Zamanlar Sokağında An Evi   d.)Her Zaman Sokağındaki Her Yer Evi

155-)Hora Usta’nın zaman konusundaki sorumluluğu nedir? (s.178)
a.)Zamanı tutmak                               b.)Zamanı ölçmek
c.)Zamanı yönetmek                                   d.)Zamanı kısmak

156-)Hora Usta hangi zamanın boşa gidip kaybolduğunu söyler? (s.179)
a.)Yürekle algılanmayan zaman                   b.)Eğlenceye ayrılan zaman
c.)Arkadaşlarla geçirilmeyen zaman              d.)Hiçbiri
157-)Hora Usta, Momo’yu zamanın kaynağına götürmeyi hangi şartla götürmeyi kabul ediyor? (s.180)
a.)Duman adamları öldürme konusunda Hora Usta’ya yardım etmesi
b.)Geri dönmeyip Hora Usta ile sonsuza dek yaşaması
c.)Hora Usta’ya bir şey sormaması ve hiç konuşmaması
d.)Hepsi

158-)Hora Usta ve Momo’nun gittikleri kaynaktaki kubbe neden imal edilmiştir? (s.181)
a.)İnciden    b.)Som altından    c.)Elmastan           d.)Yakuttan

159-)Hora Usta, Momo’ya gördüklerini arkadaşlarına anlatabilmesi için ne yapması gerektiğini söylüyor? (s.185)
a.)Kaplumbağanın  da onunla giderse anlatabileceğini
b.)Beklemesini
c.)Kendisinin de onunla giderse anlatabileceğini
d.)İçinin neşeyle dolmasını

160-)Momo, Hora Usta onu uyuttuktan sonra gözlerini açınca kendini nerede buluyor? (s.189)
a.)Hora Usta’nın yanında                     b.)Duman adamların yanında
c.)Yıkık tiyatronun taş merdivenlerinde     d.)Beppo’nun yanında

161-)Momo, gözlerini açıp da evine döndüğünde hava nasıldı? (s.189)
a.)Kar yağışlı                  b.)Sıcak                c.)Ilık          d.)Soğuk

162-)Momo, gözlerini açıp da evine döndüğünde zaman nasıldı? (s.189)
a.)Şafak sökmek üzeredir.               b.)Akşam olmaktadır.
c.)Öğledir                                d.)Gecedir, herkes uykudadır.

163-)Momo, evine döndükten sonra Hiçbir Yerde Evinde gördüklerini hatırlamak için gözlerini kapatıyordu. Gözlerini kapadığında neyin imgesi gözünün önüne geliyordu? (s.190)
a.)Ballı ekmak                 b.)Sıcak çikolata   c.)Saat çiçekleri            d.)Altın kubbe

164-)Momo, evine döndüğünde Gigi’de nasıl bir değişiklik olmuştur? (s.193)
a.)Gigi ölmüştür.                    b.)Gigi duman adamlar şirketinde çalışmaya başlamıştır.
c.)Gigi çok zengin olmuştur.      d.)Hiçbiri

165-)Gigi’ye gelen telefon ondan ne istiyordu? (s.196)
a.)Momo hakkındaki hikayeyi durdurmasını yoksa ona verilenlerin geri alınacağını
b.)Hikayelerinin çok beğenildiğini bu yüzden yeni bir sözleşme imzalamak istediklerini
c.)Televizyon programındaki söyleşiye katılıp katılmayacağını
d.)Hikayelerini bir antolojide toplamak istediklerini

166-)Gigi’ye gelen telefondaki kişinin isteğine karşılık Gigi ne yaptı? (s.197)
a.)Öyküyü yazdı fakat yayımlamadı.
b.)Öyküyü yazmaktan vazgeçerek telefondaki kişinin isteğini yaptı.
c.)Telefondaki kişiyi polislere şikayet etti.
d.)Öyküyü yazdı ve televizyonda okuttu.

167-)Momo ile öyküden vazgeçmesi için Gigi’yi arayan kimdir? (s.197)
a.)Polisler              b.)Duman adamlar          c.)Beppo                d.)Momo

168-)Çöpçü Beppo, Momo kaybolduktan sonra ne yapmayı kararlaştırıyor? (s.200)
a.)Kendi başına Momo’yu bulmaya karar veriyor.
b.)Duman adamlarla işbirliği yaparak Momo’yu bulmaya karar veriyor.
c.)Televizyona çıkarak ilan vermeyi düşünüyor.
d.)Polislere haber vermeyi kararlaştırıyor.

169-)Beppo’nunMomo’nun durumunu bildirmek için gittiği karakollarda aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır? (s.202)
a.)Beppo’yu dövüyorlar.           b.)Ona inanmayıp evine yolluyorlar.
c.)Ona inanmayıp dışarı atıyorlar.       d)İnanmasalar da nezaketle yatıştırıcı şeyler diyorlar.

170-)Beppo’nunMomo’nun durumuyla ilgili bildirimde bulunmak için gittiği son karakoldaki yüksek rütbeli memur ne yapıyor? (s.202)
a.)Beppo’yu dövdürüyor.           
b.)Beppo’yuhapise attırıyor.
c.)Beppo’nun topluma zararlı olup olmadığını inceletip akıl hastahanesine gönderiyor.
d.)Hiçbiri

171-)Akıl hastahanesinde  bulunanBeppo’nun yanına gelen duman adamlardan biri o neredeyken bu  ziyareti gerçekleştiriyor? (s.203)
a.)Yemekhanede              b.)Yatakhanede    c.)Muayene odasında                 d.)Salonda

172-)Duman adamlar, Beppo’yu akıl hastahanesinden çıkarmaları karşılığında ondan ne istiyorlar? (s.204)
a.)Gigi’ye giderek onu öldürmesini               
b.)Polislere verdiği ifadeden vazgeçmesini
c.)Momo’yla ilgili bir şey anlatmamasını ve zaman tasarrufu yapmasını
d.)Kendilerinin bir adamı olmasını

173-)Duman adamların kendi planları doğrultusunda yönlendirmekte zorlandıkları kimdir? (s.207)
a.)Gigi                   b.)Beppo               c.)Çocuklar           d.)Nino

174-)Duman adamlar, sokaklarda oynayan çocukların gelecekleri konusunda hükümeti ne yapmada ikna ettiler? (s.208)
a.)Çocuk depoları kurmaları konusunda                b.)Çocuk parkları kurma konusunda
c.)Büyük okullar kurmaları konusunda            d.)Çiftlik kurmaları konusunda

175-)Momo, zamanın ötesinde ne kadar uyumuştur (s.209)
a.)Bir yıl bir gün  b.)Bir yıl iki gün              c.)Bir yıl                d.)Üç yıl

176-)Momo, Gigi’nin mektubunu nereye koymuştur?
a.)Ceketinin cebine                         b.)Çantasına
c.)Evde bırakmıştır.                           D.)Elinde tutuyor.

177-)Momo, geri döndükten sonra Nino’nun meyhanesinin etrafında olan değişikliklerden hangisine aşağıdaki şıklarda yer verilmemiştir?
a.)Yol asfaltlanmıştır.              
b.)Meyhanenin karşısına büyük bir okul yapılmıştır.
c.)Büyük bir benzin istasyonu yapılmıştır.
d.)Meyhane önüne bir sürü araç park etmiştir.

178-)Nino’nun meyhanesinin Momo döndükten sonraki yeni adı nedir?
a.)Nino’nun Mutlu Yeri              b.)Nino’nun Ekspres Restaurantı
c.)Nino’nun Ekspres Yeri           d.)Nino’nun Ekspres Lokantası


179-)Nino’nun meyhanesindeki masalar neye benzetilmiştir?
a.)Çiçeğe               b.)Gazoz kapağına c.)Küreye              d.)Mantarlara

180-)Nino’nun meyhanesindeki insanların Momo’ya kızma nedenleri nedir?
a.)Sıraya geçmemesi    (?)
b.)Hırsızlık yapmaya çalışması
c.)Nino’yu konuşarak meşgul edip onların paralarını ödemelerini engellemesi
d.)Boş kalan son masaya oturması

181-)Momogeri döndükten sonraki zamanda Gigi nerede oturmaktadır?
a.)Mavi Tepe                  b.)Yeşil Tepe                 c.)Artı Tepe         d.)Büyük Tepe

182-)Momo, turist rehberi Gigi’nin evini ararken bahçeye göz atınca bahçede aşağıdakilerden hangisini görmedi?
a.)İki cins köpeğin çimenler üstünde oynadığını
b.)Bir döner fıskiyeden suların fışkırdığını
c.)Ağacın üst dallarında bir çift tavus kuşunun tünediğini
d.)Çocukların havuz kenarında oynadıklarını

183-)Gigi, Momo’ya hayatta en tehlikeli şeyin ne olduğunu söylüyor?
a.)Gerçekleşmiş hayaller                  b.)İnsanın  çok kötü bir kişi olmasını
c.)Hayallerin gerçekleşmemesini         d.)Hayalle gerçeğin karıştırılmasını

184-)Gigi, havaalanına geldiğinde Momo’ya ne teklif etti?
a.)Momo’nun da onunla birlikte yurt dışına gelmesini
b.)Momo’nuntv ekranlarına onunla çıkmasını
c.)Onun evinde kendisiyle yaşamasını
d.)Momo’nun onu görmeye gelmesini istemediğini

185-)Momo’nun döndükten sonra gezinirken karşılaştığı eski oyun arkadaşı çocuklardan hangisi yoktur?
a.)Paolo                 b.)Franco     c.)Maria       d.)Mele

186-)Duman adamlar, Momo döndükten sonra onunla ilk karşılaşmalarında ondan ne istediler?
a.)Hora Usta ile yakından tanışmak istediklerini ve  bu yüzden onunla tanıştırmasını
b.)Momo’nun kendilerini katılmasını
c.)Momo’nun arkadaşlarını rahat bırakmasını
d.)Momo’nun bu şehirden çekip gitmesini

187-)Duman adamların isteği nedir?
a.)Dünyaya hükmetmek           b.)Şehri ele geçirmek
c.)Dakika ve saniyeleri toplamak         d.)Kışı getirmek

188-)Hora Usta Hiçbir Zaman Sokağının özelliği hakkında ne diyor?
a.)Hiçbir Zaman Sokağında insanlar yaşlanırlar.
b.)Hiçbir Zaman Sokağında insanlar gençleşirler.
c.)Hiçbir Zaman Sokağında zaman durur.
d.)Hiçbir Zaman Sokağı felaket getirir.


189-)Kassiopeia isimli kamlumbağaya, Hora Usta; “Duman adamların sizi izleyeceklerini düşünmedin mi?” diye sorduğunda kaplumbağanın cevabı ne olmuştur?
a.)Yalnız geleceği bilirim, düşünemem
b.)Ne yapayım, düşünemedim.
c.)Olması gereken buydu.
d.)Heyecanlıydım.

190-)Momo, ikinci kez Hora Usta’nın yanına geldiğinde Hora Usta’nın ceketinin cebinden çıkan mendilin rengi neydi?
a.)Beyaz      b.)Yeşil                 c.)Mavi                 d.)Kırmızı

191-)Duman adamların yapısını ne oluşturmaktadır?
a.)İnsanların paraları                         b.)Hora Usta’nın zekası
c.)Karanlık güçler                   d.)Çalınmış zamanlar

192-)Duman adamlar, Hiçbir Zaman Sokağına girdiklerinde yok olmalarına neden olan şey nedir?
a.)Zaman Emici                       b.)Zaman Durdurucu
c.)Zaman Alıcı                          d.)Zaman Koruyucu

193-)Hora Usta, duman adamların kendisini neyle zorlayabileceklerini söylüyor?
a.)İnsanlara zarar verip zamanı zehirleyerek
b.)Zamana durdurarak
c.)Zamana el koyarak
d.)Zamanı kuşatarak

194-)Duman adamlar, zamanı nasıl zehirliyorlar?
a.)Renkleriyle                 b.)Sigaralarıyla  c.)Melon şapkalarıyla         d.)Hora’nın formülüyle

195-)Duman adamlar tarafından zamanları çalınan insanların yakalandıkları hastalığın adı nedir?
a.)Ölümcül Can Sıkıntısı          b.)Yaralayıcı Can Sıkıntısı
c.)Kuşatıcı Can Sıkıntısı           d.)Duman Adam Darbesi

196-)Hora Usta zamanın ne zamanın ne zaman duracağını söyler?
a.)Momo ölürse                b.)Hora Usta uyursa
c.)Hora Usta ölürse                  d.)Momo uyursa

197-)Hora Usta’nın uyuduktan sonra uyanması ve dünyanın hareketsizliğinin sona ermesi neye bağlıdır?
a.)Duman adamların gücüne                          
b.)Hora Usta’nın büyüsüne
c.)Çalınan zamanların insanlara geri dönmesine
d.)İnsanların gaflet uykusundan uyanmasına

198-)Hora Usta uyuduktan sonra Hora Usta’yı uyandırmak ve çalınan zamanları geri almak için ne kadar zamanı vardır?
a.)Bir saat           b.)İki saat         c.)Üç saat                 d.)Dört saat

199-)Momo, temel çukurundan aşağı inerken eski arkadaşlarından kiminle karşılaştı?
a.)Beppo                b.)Nicola               c.)Nino        d.)Gigi

200-)Duman adamların yazı tura atması sonucu yok olacak duman adamlar kimlerdir?
a.)Tek sayanlar    b.)Çift sayanlar     c.)Hem tek hem çift sayanlar             d.)Hiçbiri


201-)Momo, saat çiçeklerinin durduğu deponun kapısını nasıl kapattı?
a.)Duman adamlardan yardım alarak
b.)Kassiopeia’dan yardım alarak
c.)Eliyle iterek
d.)Elindeki saat çiçeğiyle dokunarak

202-)Momo’yu yakalamak için koşan duman adamlardan kaç tane kalmıştır?
a.)Bir           b.)İki                c.)Üç           d.)DörtShare:

14 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.