5.sınıf öznel ve nesnel cümle testi


5.SINIF ÖZNEL VE NESNEL CÜMLELERLE İLGİLİ TEST SORULARI
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur?
A) Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür.
B)  “Yaban”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir eseridir.
C)  “Eylül” , psikolojik roman türüne girer.
D) “9. Hariciye Koğuşu”, Peyami Safa’nın en güzel eseridir.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin duygusu da söz konusudur?
A)  Küçük ressamlar, eserleriyle gurur duyuyorlardı.
B)  O güzelim bağlar, bahçeler sararıp solmuş.
C)  Sıcaklığın aniden artması, insanları olumsuz etkiledi.
D) Bahçeye diktiğimiz çiçekler tutmuş.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisi söyleyenin “kişisel” düşüncesini
belirtmektedir?
A)  Sıcaklar birden bire bastırdı.
B)  Dikkatli dinleyin, öğretmeniniz çok güzel anlatıyor.
C)  Karıncalar çalışkanlıklarıyla anılır.
D) Hava kirlenmesi olduğu için yakıtlar değişti.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel” (kişisel görüş) bir yargı  değildir?
A) Cahit Külebi’nin şiirlerini okumaya doyamıyorum.
B) Külebi Anadolu’yu en iyi dile getiren şairdir.
C) “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” adlı eser Külebi’nindir.
D) Bu eser Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı bir şaheserdir.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin duygusu da
söz konusudur?
A) Canım topraklar susuzluktan kavruluyordu.
B) Bütün seyirciler onu ayakta alkışladılar.
C) Çocuğa dönüp “zavallı” diye seslendi
D) Deniz uzaktan uzağa uğulduyordu.

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir değerlendirme söz konusudur?
A) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.
B) Öyküdeki kişilerin dördü kadın üçü erkektir.
C) Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor.
D) Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel” bir yargıdır?
A) Yol üzerindeki kentler, insanlar gerçekten de büyülü bir masal gibiydi.
B) Yedigöller, Marmara Bölgesi’ndedir.
C) Kayın, meşe ve kestane ağacının yaprakları geniş olur
D) Büyük kentlerin sorunlarından biri, çevre  kirliliğidir.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir değerlendirme söz konusu değildir?
A) Şairin son şiirleri daha akıcı ve duygusal.
B) Son eserinde babasının hayatını anlatmış.
C) Yaşamı olduğu gibi anlatan sanatçılar daha çok beğeniliyor.
D) Hiçbir şey insan hayatından değerli olamaz.

9.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “nesnel” bir yargı söz konusudur?
A) Köyün çamurlu yollarında dolaştı.
B) Çamurlu yollar köye güzellik katıyordu.
C) Kurban olayım köyün çamurlu yollarına.
D) Çamurlu yoldan yürümek bir başka oluyor canım.

(1) İzmir’in ilçelerinden biridir Dikili. (2) Bergama’nın limanıdır.
(3) Midilli’nin karşısında, Ayvalık’a 40 km. (4) Uzun kumsalları, masmavi göğü, pırıl pırıl deniziyle şirin bir ilçedir Dikili.
10.Paragrafın, numaralanmış cümlelerinin hangisinde “öznellik” söz
konusudur?
A) 1                                     B) 2                               C) 3                               D) 4

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznellik” söz konusudur?
A) Ömer Seyfettin, hikayeleriyle tanınmıştır.
B) Beyaz bulutlar, masmavi gökyüzünde kuş gibiydi.
C) Erzurum, Doğu Anadolu’da yer alır.
D) Arkadaşım Mehmet, iki roman yazdı.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznellik” söz konusudur?

A) Bir bardak demli çay keyif getirir.
B) Bu ağaç mayısta çiçek açar.
C) Doğu Anadolu bölgesi kışın soğuktur.
D) Sınav tarihleri dün açıklandı.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin “yorum”u yer almıştır?
A) Tatilini Marmaris’te geçirdi.                       
B) Kitap reyonlarını bir bir gezdi.
C) Arkadaşını görünce yanına gitti.
D) Göz alıcı bir takım kurmayı başardı.

14.Aşağıdakilerin hangisi “nesnel” bir yargıdır?
A) Su, katı haldeyken daha güzeldir.                          
B) Su, 100 derecede kaynar.
C) Su, insanoğlu için en gerekli unsurdur. 
D) Su, havadan daha önemlidir.


               (1) Beş Hececiler, halk şiirinden esinlenmişlerdir. (2) Onlar gibi hece  ölçüsü, dörtlük birimi ve uyak kullanmışlardır. (3) Bu nedenle sanatsal değerleri yoktur. (4) Bu şairlerden bazıları aruz ölçüsü de kullanmıştır.

15.Bu paragraftaki cümlelerden hangisinde bir “yorum” vardır?
A) 1                                     B) 2                               C) 3                               D) 4


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.