peter pan kitabının yazılı test değerlendirme soruları


PETER PAN KİTABININ YAZILI SORULARI TEST SORULARI DEĞERLENDİRME SORULARI KİTAP SORULARI

1.  Aşağıdakilerin hangisi Darlinglerin çocuklarına   görevli köpektir?
A)  Liza
B)   Jonh
C)   Vendi
D)  Nana

2.  Bütün hayatı çocuklalarla geçen Peter, Bayan Darling görünce ne yaptı?
A)  Sevinçten boynuna sarıldı.
B)   Yüzü kızardı.
C)   Yüzünü buruşturdu
D)  Gözlerini kapattı


3.  Bay Darling, çocuklarına bakmakla görevli olan köpeğin tabağına süt renginde ilaç koyunca köpek hangisini  yaptı?
A)  İlacı içince öldü
B)   Bir yudum aldı, sessiz bir şekilde yuvasına çekildi
C)   Kızarak Bay Darlingle havladı
D)  Çocukları ısırdı

4.  Peter Pan’ın  kaldığı  “İnanmazsan İnanma Adası” neresidir?
A)  Kayıp çocukların barındığı masal ülkesi
B)   Perilerin su içtiği yer
C)   Amerika’da küçük bir ada
D)  Etrafı sularla çevrili yerler


  1. Peter, Vendilerine neden  geliyordu?
A)  Bayan Darling’in masallarını ve tekerlemelerini dinlemek için
B)   Şeker yemek için
C)   Araba kullanmak için
D)  Isınmak için

6.   Aşağıdakilerden hangisi Peter Pan ve çocukların gördüğü Haken’in özelliklerinden   değildir?
A)  İnsanlar tarafından çok sevilen iyi insan
B)   Kabasakalın varisi
C)   Annelerin öcü dediği kişi
D)  Çocukların korktuğu kişi

7.  Korsanların, Gıldır Gıldır’ın ışığının görünmemesi amacı ile  çocuklar ne yapıyor?
A)  John cebine koyuyor.
B)   Vendi şapkasının içine koyuyor
C)   Peter Pan ışığını söndürüyor
D)  Gıldır Gıldırı gömüyorlar     ………… isteyenin duası kabul edilir.

8.  Eserde  geçen yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangi-siyle tamamlanır?

A)  Diliyle
B)   Çok
C)   Kalpten
D)  Samimi

9.  Korsan Haken’in kolunu koparıp timsahlara yem yapan kim ?
A)  Nana
B)   Klert
C)   Smee
D)  Peter Pan


10.  Hiçbir şeyden korkmayan Hakenin en çok korktuğu   nedir?
A)  Peter Pan
B)   Timsah
C)   Periler
D)  Kaplumbağa


11.  Peter Pan,   karşılaşmalarında Vendiye hediye ettiği şey Vendi’nin hayatını kurtarmıştı. Vendinin hayatını kurtaran şey neydi?
A)  Yüksük
B)   Şemsiye
C)   Elbise
D)  Çelik yelek
12. Vendi’nin ölmediği için kahrolan kimdir?
A)  Gıldır Gıldır
B)   Haken
C)   Bay kabahat
D)  PeterÖyle bir evim olsun isterim:
Sevimli, küçük mini minnacık.
Al renkli çiçeklerle bezeli,
Tavanı yeşil, manzarası açık.

13.  Vendi baygın halde söylediği yukarıdaki şarkıda evinin hangi özelliğini söylenmemiştir?
A)  Sevimli
B)   Al renkli
C)   Tavanı yeşil
D)  Manzarası açık14.  Vendi’ye yapılan evde Michael’i ayrıcalıklı kılan durum  neydi?
A)  En sevimli kişi olması
B)   Büyük güçlerinin olması
C)   Evin en küçüğü olması
D)  Peter’in yakın arkadaşı olması15. Peter Pan, deniz içerisinde boğulurken onu kurtarmaya çalışan Hayal Kuşu’nu harekete geçiren şey  neydi?
A)  Peter’in büyüklüğü
B)   Petere karşı vefası
C)   Yumurtalarının kırılması
D)  Annelik duygusu16.  Zinadn Kayalığı savaşının en güzel meyvesi ne olmuştu?
A)  Peter’in Oturan Boğa kabilesinin dostluğunu kazanması
B)   Vendinin iyi insan olması
C)   Armudun dalda olgunlaşması
D)  Yanar dağın lav püskürtmesi

17. Vendinin en hassas olduğu şey nedir?
A)  Peter’in horlaması
B)   Uçmanın inceliği
C)   Çocukların uyku saati
D)  Elmanın ekşisi
18.  Haken ve arkadaşları Dağ Lalesini esir almışlardı. Dağ Lalesi hangi suçundan dolayı esir alınmıştı?
A)  Peter’e yardım etmesinden
B)   Bıçağıyla Haken’in kayığına gizlice çıkmasından
C)   Balıkları öldürmesinden
D)  Vendi’nin evini yıkmaktan
19.  Korsan geleneklerine göre gemilerde uğursuzluk getiren şey nedir?
A)  Kız
B)   Kara kedi
C)   Timsah Sesi
D)  Hayal kuşu
CEVAP ANAHTARI
1.D
2.C
3.B
4.A
5.A
6.A
7.B
8.C
9.D
10.B
11.A
12.A
13.B
14.C
15.D
16.A
17.C
18.B
19.A

Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.