uçan sınıf kitabının yazılı soruları test soruları


  UÇAN SINIF KİTABININ YAZILI SORULARI TEST SORULARI

1- Uçan Sınıf adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Reşat Nuri Güntekin
B)    Hasan Nail Canat
C)     Erich Kastner
D)    Ernest Hemingway

2- Yazar, kitabın ön sözünde,  2  yıldır yazmayı ertelediği Noel öyküsünü yazmaya nihayet karar verdiğini ifade etmiştir. Bu kararı vermesini çabuklaştıran sebep  aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Emekli olmayı düşünmesi
B)    Annesinin uyarısı
C)     Noel’in yaklaşması
D)    Uzun bir yolculuğa çıkacak olması

3-  Noel öyküsünü yazmak için hangi mevsimde, hangi araçla yola çıkmıştır?

A) İlkbahar-tren                                                                  B)Yaz-uçak
C) Sonbahar-gemi                                                               D)Yaz-tren

4-Yazar, Uçan Sınıf adlı kitabı nerede yazmıştır?
A) Bir dağın eteklerinde
B) Evinde
C) Kütüphanede
D) Sınıfta

5-Kitabın ön sözünden yola çıkarak eserin yazarı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çocuklara kitap yazar iken gerçekçi olunması gerektiğine inanıyor.
B) Bizlerden çocukluğumuzu unutmamızı istiyor.
C) Zekâ olmadan cesaretin kötü  olduğuna inanıyor.
D) Hayatın zorlukları karşısında sağlam durulması gerektiğine inanıyor.

6-Noel kutlamaları için sergilenecek “Uçan Sınıf” adlı oyun kaç perdeden oluşmaktadır?
A) 2                                        B) 3                                        C) 4                                        D)5

 7- Martin, “Sigara İçmez” adlı  dostu için yaptığı resme hangi adı vermiştir?
A)Yalnız Adam             B) Sigara İçmez         C) Okuyan Adam                D) Noel Ağacı

8-Johann Sigismund Lisesi öğrencileriyle rakip okul, aralarındaki uyuşmazlığı  çözmek için aşağıdaki hangi yöntemi kullanmışlardır?
A) Liseler arası münazara
B) Kısa kibrit çöpünü çekmek
C) Özür mektubu yazmak
D) Düelloya tutuşmak

9- Johann Sigismund Lisesi öğrencileriyle rakip okul arasındaki anlaşmazlığın nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rakip okulun Johann Sigismund Lisesi öğrencilerinden birini esir alıp güzel yazı defterlerini çalması
B) Johann Sigismund Lisesi öğrencilerinin rakip okuldan bir öğrenciyi esir alıp güzel yazı defterlerini çalması
C) Rakip okulun yapılan güzel yazı yarışmasında hile yaptığını kabul etmemesi
D) Johann Sigismund Lisesi öğrencilerinin yapılan güzel yazı yarışmasında hileye başvurduğunu kabul etmemesi

10-Sınıf Öğretmeni Doktor Bökh’ün öğrencilerine anlattığı yaşanmış öyküde , izini kaybettiği için uzun zamandır görüşemediği arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Profesör Kreuzkamm                                                    B) Sigara İçmez
C) Sebastian Frank                                                              D) Jonathan Trotz

11- Johann Sigismund Lisesi öğrencilerinin ortak bir amaca  ulaşmak için bir araya geldiklerinde güç aldıkları ve birbirlerini coşturmak için söyledikleri laf  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çelik Bilek             B) Çelik Yumruk       C)Çelik Birlik             D)Çelik Güç

12-İmla Öğretmeni Profesör Kreuzkamm aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir?
A) Güler yüzlüdür.
B) Hazır cevaptır.
C) Donanımlı bir öğretmendir.
D) Tuhaf biridir.

13- Sınıf birincisi Martin, anne ve babasına Noel armağanı olarak yaptığı resme aşağıdaki adlardan hangisini vermiştir?
A) 10  Önce
B) Noel ve Ailem
C) On Yıl içinde
D) Annem ve Babam


 14-Birkaç gündüzlü öğrencinin çöp sepetine oturtup sepetle beraber  duvara astıkları çocuk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Martin                       B)Uli                         C) Rudi                         D) Güzel Theodor

15- Martin Noel tatili için eve gidemeyeceğini düşünmektedir. Bunun nedeni  aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ailesinin tatil için başka   yere gitmesi
B) Rolünü ezberleyemediğinden ceza alması
C) Uli’ye onu okulda tek  bırakmayacağına dair söz vermesi
D) Parasının olmaması

16- Uli’nin oynayacakları piyesin provasına gelirken yanında bir şemsiye getirmesinin nedeni  aşağıdakilerin hangisidir?
A) Şemsiyeyi dekor olarak kullanmak
B) O günün yağmurlu olması
C) Şemsiyeyi paraşüt niyetine kullanmak
D) Bir gün önce arkadaşından ödünç almış olması

17- “Sigara İçmez” takma adlı Robert Uthofft’ın asıl mesleği nedir?
A) Öğretmenlik            B)Doktorluk         C) Bahçıvanlık               D) Avukatlık


18- Martin’in eve gidebilmesini sağlayan aşağıdakilerin hangisidir?
A) Doktor Bökh        B) Sigara İçmez         C)Bay Kreuzkamm               D)Okul Müdürü

19-Martin Noel gecesi gökyüzüne bakarken içinden ne istedi ?
A) Piyangodan para çıkmasını
B) Annesinin mutlu olmasını
C) Ünlü bir ressam olup İtalya’ya gitmeyi
D) Bütün sevdiklerinin mutlu olmasını

20-Yazarın kitabın ön ve son sözünde “Gottfried”  ismini  verdiği ve hikâyesini yazarken onu zaman zaman ziyarete gelen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buzağı                          B)Kelebek                        C)İnek                        D) Arı

21-Uçan Sınıf adlı kitabın yazarı, kitabındaki hangi kahramanla gerçek hayatında yolda karşılaşıyor?
A) Johnny Trotz                  B)Uli                     C)Martin                  D)Sebastian

 UÇAN SINIF CEVAP ANAHTARI 

1-C
2-B
3-D
4-A
5-B
6-D
7-A
8-D
9-A
10-B
11-C
12-A
13-C
14-B
15-D
16-C
17-B
18-A
19-D
20-B
21-A                                                                                                           
                                                                                                         Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.