yer altında bir şehir kitabının sınav soruları


YER ALTINDA BİR ŞEHİR KİTABININ YAZILI SORULARI
1.Kitapta anlatılanlara göre yola ilk  çıktıklarında Osman Baba ve yanındakilerin toplam kaç kişi oldukları anlaşılmaktadır?
A) 7                                   B) 5
C) 8                                   D) 9

2. Yer altı şehrindeki şahısların, ad  ve meslekleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kaya-Doktor
B) Demir-Mühendis
C) Osman Baba-Din dersi öğretmenliği
D) Nazlı-Hemşire

3. Yer altı şehrinden kaçıp  Türkiye'ye gitmeye karar veren Osman Baba'nın yanındakiler   hangisinde verilmiştir?
A) Ali, Nazlı, Celal, Sadık
B) Demir, Kaya, Nazlı, Ali
C) Selim Dede, Kaya, Nazlı, Ali
D) Celal, Ali, Nazlı, Demir

4. Aşağıdakilerden hangisi kitabın sonunda meydana gelen olaylardan biri değildir?
A) Günün ilk ışıklarıyla beraber karakol komutanı Teğmen Remzi düdük seslerine koşmuştu.
B) Nöbetçi, Komutanına askerlerin arasında hıçkırarak ağlayan, perişan kıyafetli, yüzleri gözleri kan içinde, yarı donmuş beş kişiyi gösterdi.
C) Beş kişi, yerleri eşip, karları altında
çıkardıkları ıslak toprağı yüzlerine yapıştırarak öpüyorlardı.
D) Osman Baba ile yanındakiler kıbleye dönerek şükür namazı kılıyorlardı.
5. “Yer Altında Bir Şehir” adlı kitapta  olayın kahramanları niçin yanardağa çıktılar?

A) Saklanmak için
B) Su bulmak için
C) Yanardağı görmek için
D) Altın aramak için

6. Osman Baba düşman uçağını nasıl düşürmüştür?
A) Kaya parçası ile camını kırarak
B) Uçağı vurarak
C) Pilotu yaralayarak
D) Hiçbiri

7. Osman Baba ve arkadaşlarının yer altı şehrine girdiğinde niçin dışarı çıkmalarına izin verilmemiştir?
A) Çalışılacak işçiye ihtiyaç olduğu için
B) Çıkış yolu olmadığı için
C) Düşmana karşı asker yetiştirmek için
D) Osman Baba ve arkadaşlarının düşmana yelerini söyleyebileceklerini düşündükleri için

8. Yer Altı Şehri’nde Osman Baba’yı en fazla sinirlendiren olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kayanın torunu Nazlı’yı kendisinden istemesi
B)Şehri su basması olayı
C)Şehrin düşman saldırısına uğraması
D)Şehrin çıkışını karların kapatması

9. Osman Baba ve yanındakiler ilk   aşağıdakilerden hangisinin saldırısına uğramıştır?

A) Kurt                      B) Köpek
C) Ayı                        D) Kartal
10. “Bu yolun sonunda durdular. Kayaların yer yer çatlamış olduğunu gördüler. Sadık dinlenmek için duvara yaslandı.”
Bu ifadenin devamında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir?

A) Kaya birden geri gitti ve mağaranın kapısı açılarak içeri girdiler.
B) Duvarı delmek için uğraştılar.
C) Herkes sırayla duvarın dibinde dinlendi.
D) Kapıyı açamayacaklarını anlayınca oradan ayrıldılar.

11. Yer altındaki şehre gelenleri 15  gün karantinada bekletmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehri daha iyi tanımaları için
B) Dinlenip kendilerine gelmeleri için
C) Şehrin kültürünü öğrenmeleri için
D) Dışarıdan gelen bir hastalığın şehirdeki insanlara bulaşmaması için

12. “Yer Altında Bir Şehir” romanında  anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Altın para kullanırlar.
B) Yer altı şehrinin çocukları okula gitmez.
C) Çeşitli ticari faaliyetler düzenlenir.
D) Rutubetten insanların dişleri çürümektedir


13. Yer altı şehrinin sakinlerinden Selim Dede’nin oğlu Kaya, Osman Baba’nın torunu Nazlı’yı isteyince Osman Baba Kaya’ya hangi tepkiyi vermiştir?
A) Hemen düğün hazırlıklarına başlanmasını istemiştir.
B) Kararı Nazlı’ya bırakmıştır.
C) Kaya’ya çok sert cevap vermiş, onu odadan atmıştır.
D) Büyükleriyle gelmesini söylemiştir.

14. Osman Baba’nın ve yer altında yaşayan insanların burada en çok şikâyet ettikleri şey  nedir?

A) Karanlık
B) Soğuk
C) Fareler, kertenkeleler
D) Rutubet


15. “Yer Altında Bir Şehir” eserinde kurulan yer altı şehrinin kuruluş sebebi  nedir?

A) Yeni yerler keşfetmek
B) Düşmanın eziyetinden kaçmak
C) Daha geniş yaşam alanları elde etmek
D) Düşmana savaş açmak için zaman kazanmak

16.Osman Baba’nın yaşı hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?
A) Altmış                      
B) Seksen Beş
C) Yetmiş beş                
D) Yetmiş

17.Aşağıdakilerden hangisi kitabın içeriği ile ilgili yanlış   bilgidir?
A) Sadık bir bacağını kaybetmiştir.
B) Ali ile Nazlı kardeştir.
C) Amaçları Türkiye’ye ulaşmaktır.
D) Para kazanmak amacıyla yola çıkmışlardır.

18. Osman Baba ve arkadaşları Yer Altı Şehri’ne girdiklerinde on beş gün süreyle karantina altında tutulmuşlardır.Bu zaman zarfında onların hizmetine verilen kişi hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?
A) Mahmut                        B) Abdullah
C) Hasan                           D) Mahir
19.Aşağıdakilerden hangisi Yer Altı Şehri’nde Osman Baba’nın öncülük ederek yaptırdığı çalışmalardan biri değildir?
A) Fırın kurdurarak ekmek pişirilmesini sağladı
B) Su baskınını önleyici çalışmalar yaptı
C) Balık avlamaya çıktı ve aynı zamanda şehre de balıklar getirdi.
D) Yeni bir hastane inşa ettirdi.

20. Osman Dede Yer Altı Şehri’nde torunu Ali’yi hangi şekilde bulmuştur?
A) Bir işte çalışırken
B) Camide namaz kılarken
C) Yatakta eli ve ayağı bağlı vaziyette
D) Yer Altı Şehri meydanında
CEVAP ANAHTARI

1.B
2. D
3. A
4. D
5. A
6. C
7. D
8. A
9. A
10. A
11. D
12. B
13. C
14. D
15. B
16.C
17D
18B
19D
20C


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.