kara ok kitabının yazılı soruları ve cevapları

KARA OK KİTABININ YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

1.Hikayede anlatılan olayların geçtiği köyün adı nedir?

a.Marlburn

b.Schandak

c.Karinas

d.Tunstall

 

2.Kitapta hangi iki hanedanlık savaş halindedir?

a.York-Lancester

b.Satine-Krostav

c.York-Tarilav

d.Lncester-Klabotov

 

3.Hikayenin sonunda hangi ikisi evlenmiştir?

a.Dick-Jean

b.Reno-Jean

c.Mary-Fred

d.Christian-Andyal

 

4.Kara ok kitabın başında kimi vurmuştur?

a.Prensi

b.Dükü

c.İhtiyar köylüyü

d.Bir çocuğu

 CEVAP ANAHTARI

1.D

2.A

3.A

4.C

KARA OK KİTABININ ÖZETİ

Olaylar 1463 yılında ilkbahar mevsiminde Tunstall adlı bir köyde geçmektedir. Bu köy İngiltere’de bulunan küçük bir dağ köyüdür. Bu köy Sir Daniel himayesi altında Lancaster hanedanlığına bağlıydı. Halkın geliri topraklardandır. Bu gelirin çoğu Sir Daniel’e teslim edilirdi.
Derebeylik, kilisenin etkisi ağır basmaktaydı. Toprak kavgaları devam etmekteydi. İngiltere’de uzun yıllardan beri tahtı ele geçirmek isteyen York ve Lancaster hanedanları savaş durumundaydı. York hanedanının bayrağında bulunan beyaz gül ve Lancaster hanedanlığının bayrağındaki kırmızı gül onların simgesi olarak kullanılmaktaydı.
Derebeyi (Sir Daniel) diğer derebeyleri ile toplantı için şatodan ayrılmıştı. O gün şatonun idaresini yaşlı komutanı Bennet ve kahyasına bırakmıştı. Şatonun çanları hiç alışkın olmadık şekilde çalındığında köylüler tedirginlik içinde toplandılar. Şatoya gelen haberci herkesin silahlanmasını istemiş savaşa katılan herkese para verileceğini iletmişti. Birliğin yönetimi yaşlı komutana bırakılmıştı.
Ertesi gün yola çıkılmıştı. Ormanlık bölgeden geçilirken gelen bir ok yaşlı köylüyü yere yıktı. Bu ok siyah bir oktu. Papaz Oliver ve adamları köylüyü alıp evine götürdüler. Çeşitli hilelerle topraklarını paylaştılar. Köyde bu tarz olaylar sürekli olmaktadır. Ertesi gün kilisenin kapısında birisinin bir şey koyduğu görüldü. Koyan kişi kaçarken şövalyeler onu vurdular. Vurulan kişinin üzerindeki notta “dört kara okun var; başıma gelen dört belanın karşılığı bu oklar dört alçak için : Birincisi hedefi buldu. İkincisi Bennet (ihtiyar komutan), üçüncüsü papaz, dördüncüsü Sir’dür”. Bu not onlar üzerinde büyük bir korku endişe yaratmıştır.
Bu arada köyde olaylar, Sir ve adamlarının baskısı, papazın etkisi köylüye zulüm sürüp gitmektedir. Bu durum karşısında halktan birtakım kişiler birleşerek çete oluşturmaya başlamış; giden toprakları geri almaya, yapılan bu kanunsuz işlere son vermek için yemin etmişlerdi.
Sir Daniel bu durumlar karşısında eski bir dostundan yardım ister ve ona karşılık olarak toprak para vs. teklif eder.
Dick korucusunun sürekli olarak papazla olan yakın ilişkisinden şüphe duymaktadır. Çünkü babasının öldürülmüş olmasından papazın sorumlu olduğunu düşünmektedir. O gece Dick’in odası değiştirilir, hiç kullanılmayan bir odaya yerleştirilir. (Bu oda halkça hayaletli oda diye anılmaktadır.) Dick gece yatmaya hazırlanırken odaya bir kız gelir. (Jean) Öldürüleceğini söyler. Dick bu kıza ilk görüşte aşık olmuştur. O anda odaya düşmanları gelir ve Dick kaçmak zorunda kalır. Kaçarken yaralanmıştır. Onu yaralı olarak babasının eski arkadaşları bulur ve düşmana karşı beraber savaşırlarsa onları yeneceklerini söyler. Dick’in sevdiği kız şatoda esir kalmıştır. Başka bir hanedanla evlendirilecektir. Bunu duyan Dick onu kurtarmak için planlar yapar, tesadüfen papazın konuşmalarından babasını Sir Daniel’in öldürüldüğünü öğrenir. Böylece ona karşı bir düşmanlık başlamıştır. En sevdiği güvenilir adamı kanunsuz kendisini “Kara Ok” çetesinin lideri olduğunu “Kara Ok”uda yaptıkları eylemlerde bir imza gibi kullandıklarını söyler.
Dick ve adamı kanunsuz bir keşiş kıyafeti ile nişanlısının pek yakında evlendirileceği şatoya doğru yola koyulurlar. Şatoya vardıklarında buldukları bir mektup çok önemli bulgular içermektedir. Bu mektupta hainler ele veriliyor. Olaylar açıkça anlatılıyordu. Nişanlısı o gün evlenecekti. Dick telaş içinde kiliseye yöneldi. Papaz Oliver onu görünce hemen adamlarına işaretle Dick’i yakalatır ve yapmış olduğu birçok olayın sorumlusunun kendisinin olduğu, ve daha bir çok suçu ona yükler. Bu karmaşalık sırasında orada bulunmakta olan bir Lord bu olaylara şahit olur. Böylece cezasının verilmesini emreder. O zaman Dick üzerindeki mektubu Lord’a iletir. Bu mektup onun kurtuluşudur.
Sir Daniel’e karşı savaş açılmış ve kazanılmıştı. Sonuçta Dick sevdiği kız olan Jean’la yaşamlarını birleştirdiler.


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.