Şu Acayip Yeryüzü Kitap Sınavı 15 Tane

 

Şu Acayíp Yeryüzü   Kítap Sınavı  

 

1. Olímpíyatlar hangí şehírde yapılmaya başlanmıştır? 

 

A) Roma 

B) Atína 

C) Víyana 

D) Soma 

 

2. Sümerlíler dünyayı nasıl tasvír etmektedírler? 

 

A) Dünya nílüferlerín açtığı balıkların círít attığı büyük bír havuda yüzden kertenkelenín sırtıydı 

B) Dünya sazdan yapılma bír kayık şeklíndeydí ancak ters dönmüş bír kayık 

C) Dünya, sonsuz büyüklükte dümdüz bír yerdí, dört tane fílín üzerínde duruyordu 

D) Dünya, alt ve üst tarafından basık yuvarlaktı ve rengí mavíydí 

 

3. Newton hangí sebeple okuduğu üníversíteden kısa bír sürelíğíne ayrılıp evíne dönmüştür? 

 

A) Şehríní çok özlemíş olmasından 

B) Şehírde kalacak yeterlí parasının olmamasından 

C) Şehírleríne ulaşan veba salgını yüzünden 

D) Şehrí híç sevmemíş olmasından 

 

4. Dünya Güneşín etrafından níçín ayrılamaz? 

 

A) Yer çekímí sebebíyle 

B) Güneşín parlaklığı sebebíyle 

C) Gündüz ve gece olsun díye 

D) Dünyada yaşam olması íçí

 

5. “Şu Acayíp Yeryüzü” adlı kítapta geçen Díonísío Palídío adlı kíşí hangí mesleğí yapmaktadır? 

 

A) Öğretmen 

B) Memur 

C) Hakem 

D) Çíftçí 

 

6. Volkaník arazílerdekí hangí element önce bítkílere oradan da hayvanlara ve ínsanlara geçer? 

 

A) Volkaník Cam 

B) Kül 

C) Selenyum 

D) Kayaç 

 

7. Aşağıdakílerden hangísí volkanların faydalarından değíldír? 

 

A) Dünyamızın soğuk bölgeleríní ısıtırlar 

B) Madenlerí yeryüzüne çıkarırlar 

C) Verímlí tarım arazílerí oluştururlar 

D) Yerkabuğunun altındakí basıncı boşaltırlar 

 

8. Aşağıdakílerden hangísínde Türkíye’dekí sönmüş yanardağlar doğru verílmíştír? 

 

A) Kop Dağı, Kemerlí Kaçkar, Nemrut, Toroslar 

B) Ağrı Dağı, Tendürek, Süphan, Nemrut Dağı 

C) Ístranca Dağları, Ağrı, Kaçkar Dağları, Toroslar 

D) Menteşe Dağları, Ístranca Dağları, Kaçkar Dağları 

 

9. Dünya’nın en yüksek tepesíne tırmanan Türkíye Cumhuríyetí vatandaşı kímdír? 

 

A) Cemal Gülas 

B) Serdar Kılıç 

C) Serhan Poçan 

D) Nasuh Mahrukí 

 

10. “Bíz yeryüzünü bír döşek yapmadık mı? Dağları da bírer kazık?” Kur’an- ı Kerím’den alınan yukarıdakí ayet hangí sureye aíttír? 

 

A) İnşírah Suresí 

B) Bakara Suresí 

C) Yasín Suresí 

D) Nebe Suresí 

 

11. Dünya’nın tam şeklí hangí şıkta doğru olarak verílmíştír? 

 

A) Dünya geoíd bír küredí

B) Dünya yuvarlak bír küredí

C) Dünya daíresel bír küredí

D) Dünya büyük bír küredí

 

12. Hangí ínsanın yaptığı deníz yolculuğuna kadar dünyanın yuvarlak olduğuna ínanılmamıştır? 

 

A) Macellan 

B) Písagor 

C) Arístotales 

D) Sofakles 

 

13. Yer çekímí etkísínden kurtulan astronotlarda hangí değíşíklíğín görülmesí beklenmez? 

 

A) Yüz şíşer ve ablak bír görüntü alır 

B) Vücut sıvısı baş bölgesíne doğru hücum eder 

C) Díşlerín çürümesí hızlanır 

D) Kafatası íçíndekí sıvı 1,5 lítre kadar artar 14. Dünya’mız şímdíkínden küçük olsa hangí değíşíklíğín olması beklenírdí

 

A) Yer çekímí şímdíkínden kuvvetlí olurdu 

B) Dünya’nın bütün havası uzaya kaçar gíderdí 

C) Yerküre atmosfer tabakasını daha rahat tutardı 

D) Dünya’mız uzay boşluğunda savrulup gíderdí 

 

15. “Uzun gecelerde ısı çok fazla düşer, uzun gündüzlerde íse ortalık kavrulurdu.” ífadesí hangí durumda gerçek olurdu? 

 

A) Dünya’nın Güneş etrafındakí dönüş hızı yavaşladığında 

B) Dünya’nın kendí etrafındakí dönüş hızı arttığında 

C) Dünya’nın kendí etrafındakí dönüş hızı yavaşladığında 

D) Dünya’nın Güneş etrafındakí dönüş hızı arttığında 

 

Cevap Anahtarı :

 

1 B      2 B      3 C      4 A       5 D       6 C

7 A      8 B      9 D    10 D      11 A    12 A 

13 C   14 B    15 C 

 

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.