Fareler ve İnsanlar 20 Test Sorusu ve Cevapları

 FARELER VE İNSANLAR KİTABIYLA İLGİLİ 20 TEST SORUSU VE CEVAP ANAHTARI


“Curley Lennie’ye vurunca Lennie ………………………………… karşılık vermemiştir.”

1. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Lennie Curley’den korktuğundan
B) Kavga etmek istemediğinden
C) Parasız kalmaktan korktuğundan
D) İşten atılmak istemediğinden
E) George’un başını belaya sokmak istemediğinden

2. George ile Lennie arkadaşların  amaçları nedir?

A) Kalıcı bir işe sahip olmak
B) hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak
C) Bir çiftliğe sahip olmak
D) Zengin olmak
E) Bir arabaya sahip olmak


3. “Fareler ve İnsanlar” eserindeki "Crooks" kimdir?
A) Çiftliğin arabacısı
B) Çiftliğin seyisi
C) Çiftlik sahibinin yardımcısı
D) George’un yakın arkadaşı
E) Çiftliğin sahibi

4. “Fareler ve İnsanlar” eserinde George ile Leinne niçin bir çiftlikle çalışmak istemektedirler?
A) Ailelerine bakmak için
B) Hayatlarını sürdürmek için
C) Zengin olmak için 
D) Kendilerine ait bir arazilerinin olması için 
E) Vakit geçirmek için5. “Fareler ve İnsanlar” eserinde George ile Leinne'nin ideallerinin gerçekleşmemesine sebep olan nedir?
A) İşten atılmaları
B) Para biriktirememeleri
C) Leinne'nin Curley'ın karısını öldürmesi
D) Paralarını kumarda kaybetmeleri
E) Amaçlarından vazgeçmeleri6. “Fareler ve İnsanlar” romanının ana kişisi kimdir?
A) Andy
B) İhtiyar Candy
C) Slim
D) George 
E) Carlson

7. “Fareler ve İnsanlar” eserinin kahramanı Leinne'nin hayatına kim son verir?
A) Crooks
B) Curley
C) Slim
D) George 
E) Candy


8. Lennie’nin başının belaya girmesini istememesi aşağıdakilerden hangisindendir?

A) Yumuşak bir şey okşayamayacağından
B) Hapse girmekten korktuğundan
C) Parasız kalmaktan korktuğundan
D) İşten atılmak istemediğinden
E) George’un kızıp onu bırakacağından

9. George ile Lennie’nin planlarına sonradan giren , aşağıdakilerden hangisidir?
A) Candy
B) Curley
C) Slim
D) George 
E) Crooks

10. Slim’in köpeği kaç tane yavru doğurmuştur?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 
E) 9 

Lennie tavşanları çok severdi.11. George’un, Lennie’nin patronun yanında konuşmasını istememesinin sebebi  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha az paraya çalıştırılmalarından korktuğu için
B) Patronun onlara iş vermeyebileceği için 
C) Lennie konuşmasısnı bilmediği için
D) Lennie peltek konuştuğu için
E) Araları bozuk olduğu için

George ile Lennie ilk olarak ………… kasabasında bir çiftlikte çalışmışlardır. 
12. Yukarıdaki boşluğa  hangisi gelmelidir?

A) Lenwey
B) Parick
C) Wesed
D) Counury
E) Weed

13. Curley’in Lennie’ye sataşmasının sebebi kitaba göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lennie’yi hiç sevmediği için
B) Lennie’nin ona güldüğünü zannettiği için
C) Slim’e kızdığı için
D) Lennie sevmediği hareketler yaptığı için
E) Curley bela aradığı için


………… zenci olduğu için diğer işçiler tarafından dışlanmaktadır. 
14. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Candy
B) Curley
C) Slim
D) George 
E) Crooks

15. Steinbeck “Fareler ve İnsanlar” romanında aşağıdakilerden hangisinden bahsetmektedir?

A) Amerika iç savaşından
B) Tarım işçilerinin dramından
C) Zenci –beyaz çatışmasından
D) Meksikalı işçilerin zararalarından
E) İşçiler arası mücadeleden


Yeni çiftlikte patron George’a, “ Onun haftalığını da mı sen alıyorsun.” diye sormuştur.

16. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) George sevmediği için
B) George’un Lennie’nin sırtından geçindiğini düşündüğü için
C) Curley söylediği için
D) George yumuşak huylu ve yardımsever olduğu için
E) George ne Lennie patron üzerinde iyi bir izlenim bırakmadıkları için17. George Lennie’ye başı derde girdiğinde aşağıdaki yerlerden hangisine saklanmasını söylemiştir?

A) Fundalıkların arasına
B) Yatakhaneye
C) Samanların arasına
D) Kayaların arsına
E) Eski bir kulubeye


18. “Fareler ve İnsanlar” romanının başkahramanlarının mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arpacılık
B) Irgatlık
C) Hayvan Yetiştiriciliği
D) Memurluk
E) Yol İşçiliği19. Lennie’nin George’a bu kadar bağlı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) George çocukluk arkadaşı olduğu için
B) George Lennie’yi koruduğu ve bırakmadığı için
C) Lennie’in teyzesi istediği için
D) George yumuşak yüzlü olduğu için
E) George komik olduğu için20. George’un Lennie’den ayrılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lennie’in teyzesini üzmemek için
B) Lennie’in gücünden yararlanmak için
C) Parasız kalmaktan korktuğu için
D) Lennie’in teyzesine söz verdiği için
E) Lennie’in yardımıyla çalışabildiği için


Fareler ve İnsanlar 20 Test Sorusu ve Cevapları,fareler ve insanlar yazılı soruları,fareler ve insanlar sınavı,fareler ve insanlar kitap testi,KİTAP SORULARI,


Share:

3 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.