Ağaç Diken Adam Kitap Soru ve Cevapları


Ağaç Diken Adam Kitap Soru ve Cevapları

 

1) Yazarın bulunduğu mevkiye yakın köylerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) İnsanlar çok bencil ve dünyayla hiçbir ilgileri yok.
B) Burada intihar bir salgına dönüşmüştür.
C) Köylerde odun kömürü üreten oduncular yaşıyordu.
D) Köyler birbirine çok yakındı.

2) Çobanın dağda yaşama sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Tek oğlunu ve eşini kaybetmesidir.
B) Çiftliğini kaybettiği için kalacak yeri olmamasındandır.
C) Bölgenin ağaçsızlıktan ölmesinden dolayı oralara ağaç dikmek istemesidir.
D) İnsanlardan uzak, sakin bir yaşam istemesidir.

3) Çobanın diktiği yüz bin ağaçtan bir bölümü kurumuş veya kemirgenler tarafından yenmiştir.
Geriye kalan ağaçlardan ne kadarı büyümüştür? 


A) 10 bin
B) 40 bin
C) 60 bin
D) 80 bin

4) Çoban,    diktiği ağaç türünden başka hangi ağaç türünü yetiştirme çalışması yapmıştır? 

A)Ladin
B) Nar
C) Kayın
D) Sarmaşık

5) Yazar, oradan ayrıldıktan sonra aradan kaç yıl geçtiğinde yine oraya gelmiştir? 

A) 5 
B) 10  
C) 14  
D) 18  

6) Bouffier, neden çobanlığı bırakmıştır? 

A) Çobanlık çok yorucuymuş.
B) Fidanları için kuzular tehlike olmuştur.
C) Kışları kente inip orada yaşarmış.
D) Sürüsünü kurtlar yemiş.

7) Bouffier’in  fidanları  ağaç olmaya başladı.
Aşağıdakilerden hangisi yetişen bu ağaçlar arasında değildir?


A) Meşe
B) Kayın
C) Huş
D) Zakkum
Ağaç Diken Adam Kitap Soru ve Cevapları,Ağaç Diken Adam yazılı soruları,Ağaç Diken Adam  testi ve cevapları,Ağaç Diken Adam sınavı,KİTAP SORULARI,


8) Orman alanının genişlemesi ile aşağıdakilerden hangisi olmamıştır ? 

A) Derelerden su akmaya başlamıştır.
B) Söğütler, sazlıklar, çayırlar, bahçeler, çiçekler ortaya çıkmıştır.
C) Yazarımız, bu bölgeye ev yaptırmıştır.
D) Rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan tohumlar yeşermiştir.

9) Bouffier’in diktiği  on binin üzerindeki ağaç kurumuştur.
Bu ağacın türü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Akçaağaç
B) Elma
C) Ayva
D) Çam

10) 1913 senesinde  çöl halindeki bu yer 1935’te bir ormana dönüşmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu aşamadan sonra yaşananlardan değildir? 


A) Orman devlet korumasına alındı.
B) Buradan odun kömürü çıkarılması yasaklandı.
C) Bu bölge kayak turizmine açıldı.
D) Bölgeye 3 orman koruma memuru atandı.

11) 1945’ten sonra ormanın büyüyüp genişlemesi ile bölgede bazı değişiklikler oldu.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi değildir? 


A) Duranca Vadisi ve dağ arasında otobüs seferi başladı.
B) Devlet, oraya yerleşenlere para verdi.
C) Vadiler yeşerdi, insanlar artık huzurluydu.
D) Bu bölgelere yeni köyler kuruldu.

12) Bu eser ………………………… tarafından yazılmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Jean Sartre
B) Jean Paul
C) Jean Reno
D) Jean Gion

Ağaç Diken Adam Cevap Anahtarı :

1-D      2-B      3-A      4-C      5-A
6-B      7-D      8-C      9-A      10-C
11-B    12-D
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.