Karamel Kokulu Öykü Okulu Kitap Sınavı


Karamel Kokulu Öykü Okulu Kitap Sınavı

 1. Hangisi eserin  hem giriş hem de son cümlesi olabilir?


A) Bir daha hiçbir yerde görüşemediler.
B) Bu olaydan sonra hayatını karamsar olarak devam etti.
C) Artık mutlu olmaya hakkı olduğunu düşünüyordu.
D) Bundan sonra kararlarını kalbiyle vermeyecekmiş.

2. Kaç tane ilham çeşidi vardır?

A) 2
B) 1
C) 3
D) 4

3. Öğretmen: Okurlar nelerden sıkılır ve kitabı okumaktan vazgeçer?
Aliye: Giriş cümlesinde ve kurguda hata olursa.
Kerimcan: Öykünün hem giriş hem de son cümlesi aynı olmadığında.
Orkun: Zaman geçişleri ve gereksiz ayrıntılar olursa.
Egemen: Öykünün giriş cümlesi sıkıcı olursa, zaman geçişleri olursa, aynı kelimeler tekrarlanırsa, kurguda hata olursa ve gereksiz ayrıntılar olursa.

Öğretmenin sorusuna doğru  cevabı kim vermiştir?


A) Aliye
B) Kerimcan
C) Orkun
D) Egemen

4. Öyküyü kaç tür kişinin ağzından yazabiliriz?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

Karamel Kokulu Öykü Okulu kitap soruları,Karamel Kokulu Öykü Okulu yazılı soruları,Karamel Kokulu Öykü Okulu sınav soruları,KİTAP SORULARI,

5. Olayı gözlemleyen kişinin ağzından yazılması türüne ne isim verilir?

A) Yorum yapmayan anlatıcı
B) Karakterlerden birini seç
C) Yaramaz anlatıcı
D) İki ya da daha çok karakter seç

6. Okurlar aşağıdakilerden hangisini sevmez?

A) Sırlar, gizemler
B) Aralara serpiştirilmiş gülmeceler
C) Boğucu ayrıntılar
D) Öykü veya kitaplarda salıncak kuralı

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük yoktur?

A) Bunu nasıl söyleyeceği nedense hiç aklına gelmemişti.
B) Mutlaka bir öyküde bunu kullanmalısın.
C) Mutfaktaki koku bütün eve dağıldı.
D) İş için uygun olmadığını düşünmeliydim.

8. Ilgın proje ödevi için öykü yazarken dikkat etmesi gerekenleri yazacaktır.
Ilgın fikrinin doğru olup olmadığına emin olamadığı için arkadaşı Amine’den yardım almıştır.
Ilgın’ın fikri: Her zaman karakterler tanışırken önce kavga etmelidirler.
Amine’nin fikri: Karakterler tanışırken önce iyi arkadaş olmalıdırlar.

Ilgın farklı yanıt alınca öğretmenine sormuştur. Öğretmenin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Ilgın’ın cevabı doğru
B) Amine’nin cevabı doğru
C) İkinizinki de doğru
D) İkinizinki de yanlış

9. Öğretmen öğrencilerim Karamel Kokulu Öykü Okulu’nu okuduklarından emin olmak için soru sormuştur.
Emirhan’ın cevabı: Çünkü kurguda hata olabilir.
Öğretmenin sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Neden karakterin kişiliğine uygun isim seçmeliyiz?
B) Öykünün başlığını ne zaman koymalıyız?
C) Neden kitabı ya da öyküyü bitirdiksen sonra en az iki kere okumalıyız?
D) Neden konuyu iyi seçmeliyiz?

10. Kitabın yazarının adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Christy Brown
B) Sevim Ak
C) Hanzade Servi
D) Gülten Dayıoğlu

Cevap Anahtarı :

1-C      2-A      3-D      4-B      5-A
6-C      7-D      8-D      9-B     10-C
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.