Derviş ve Ölüm 10 Test ve Cevapları

Derviş ve Ölüm 10 Test ve Cevapları


 1. Kitapta  Ahmet Nurettin, Kadı Ayni Efendi ile kardeşi için görüştüğünde hangi kitabın bölümleriyle konuştular? 


A) Tevrat
B) Mesnevi
C) Kuran-ı Kerim
D) Divan-ı Hikmet
E) İncil

2.
Kitapta   Ahmet Nurettin, kardeşini kurtarmak için Ayni Efendi'nin karısıyla görüştüğünde, kadının Ahmet Nurettin'den beklentisi nedir? 

A) Ayni Efendi'yi tekkeye kabul etmesi
B) İstanbul'a iyi haberler yollaması
C) Miras ve yaşamı konusunda Hasan'ı ikna etmesi
D) Arazi işini halletmesini
E) Hasan'ın derviş olmasını sağlaması

3. 
Kitapta   Molla Yusuf'un Kadı Ayni Efendi'nin evinin etrafında sıkça görülmesinin, bu eve gitmesinin nedeni nedir?

A) Molla Yusuf, Kadı Ayni Efendi'nin karısına aşıktı
B) Mola Yusuf , Ahmet Nurettin için bilgi topluyordu
C) Evin güvenliğini sağlıyordu
D) Evde hat dersleri veriyordu
E) Molla Yusuf, Kadı Ayni Efendi'nin casusuydu

4. 
Kitapta    Ahmet Nurettin, Molla Yusuf'u sırlarına vakıf olunca Molla Yusuf ne yaptı? 

A) Ahmet Nurettin'i ele verdi
B) İntihara teşebbüs etti
C) Kenti terk etti
D) Her şeyi Ahmet Nurettin'e itiraf etti
E) Tekkeden kaçtı

5. 
Kitapta   Harun için Müftü ile görüşen Ahmet Nurettin, ne cevap aldı?

A) Kardeşi serbest bırakıldı.
B) Kardeşi İstanbul'a yollandı.
C) Kaymakama gitmesi söylendi.
D) Kardeşi sürgüne gönderildi.
E) Ertesi gün yine gelmesi istendi.

6. 
Kitapta  Ahmet Nurettin, kardeşinin serbest bırakılması için bu kişilerden hangileriyle görüştü?
I-Kaymakam
II-Kadı
III-Müftü
IV-Vali


A) I, III, II
B) IV,I, II
C) II, III
D) IV,II,III
E) I,II,III,IV

7. 
Kitapta   Kardeşini cenazesi sonrası Ahmet Nurettin, neden kaleye hapsedildi?
A) Vergi borçları yüzünden
B) Adaletle ilgili camide yaptığı konuşma yüzünden
C) Kadıya saygısızlık ettiği için
D) Cinayet işlediği için
E) Tekke'yi terk ettiği için

8. 
Kitapta  Kentte halk isyanını tetikleyen hadise nedir?

A) Hacı Sinaneddin'in tutuklanması
B) Hasan'ın Dubrovnikli'ye yardım etmesi
C) Vali'nin sert politikaları
D) Miralay Osman Bey'in kente gelmesi
E) Ahmet Nurettin'in kadı olması

9. 
Kitapta  Ahmet Nurettin, neden köyünden ayrılmış ve tekkeye gelmiştir?
A) Şeyhi onu yanına çağırmıştır.
B) Eğitim almak istemiştir.
C) Ticarete atılmak istemiştir.
D) Savaşta öldüğünü sanan nişanlısı başkasıyla evlenmiştir.
E) Babasıyla kavgalıdır.

10. 
Kitapta  Ahmet Nurettin'in ölüm fermanını hazırlayan tezkereyi Ahmet Nurettin'in sahte imzasıyla kim hazırlamıştır?

A) Kara Zaim
B) Molla Yusuf
C) Piri Voyvoda
D) Derviş Muhammed
E) Hacı Sinaneddin

Cevap Anahtarı :

1.C      2.C      3.E       4.B      5.E
6.A      7.B      8.A      9.D      10.B
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.