Küçük Şehzade Cahit Zarifoğlu Kitap Soruları

 Küçük Şehzade Cahit Zarifoğlu Kitap Soruları

1. Küçük Şehzade'nin ismi  nedir?


A) Ahmet
B) Mehmet
C) Süleyman
D) İbrahim

2. Küçük Şehzade "Şehzade Yazı Yazıyor"  isimli masalda hangi sanat dalını icra etmiştir?
A) Musiki
B) Hat
C) Çini
D) Ebru

3. "Şehzade Yazıyor" adlı eserde  Küçük Şehzade'nin çok uğraşmasına rağmen adını güzel yazamamasının nedeni nedir?
A) İlk yazdığı eserin altına imza atması
B) Mürekkebin kurumasını beklememesi
C) Güzel yazdığı kalemin ucunun kırılması
D) İlk yazdığı kağıttan bulamaması

4. "Kırk Bin Kapılı Hazine" masalında olaylar nasıl başlamaktadır?
A) Küçük Şehzade'nin hazine odasına girmesiyle
B) Küçük Şehzade'nin bir rüya görmesiyle
C) Küçük Şehzade'nin sarayda kaybolmasıyla
D) Saray nöbetçisinin Küçük Şehzade'nin yanına gelmesiyle

5. "Kırk Bin Kapılı Hazine" masalına göre hazine nereye harcanırmış?
A) Sarayın masrafları karşılanırmış.
B) Köprü, han, hamam yapımına harcanırmış.
C) Başka ülkelere haraç olarak verilirmiş.
D) Halkın ihtiyaçları için harcanırmış.

6. "Nöbetçi" adlı masalda Küçük Şehzade padişah babasının yanına giderken koridorlarda dikkatini ne çekiyor?
A) Koridorların dar olması
B) Sarayın çok büyük olması
C) Birçok nöbetçinin olması
D) Koridorların çok kalabalık olması

7. "Padişah ile Bir Veli" adlı masalda Şeytan, padişahı nasıl kandırmış?
A) Yakasını bırakıp gideceğini söyleyerek
B) Padişahın aklına çeşitli fitneler getirerek
C) Padişahın namaz kılmasını engelleyerek
D) Tahtında birinin gözü olduğunu söyleyerek

8. "Padişah ile Bir Veli" isimli masalda Şeyh Abdülkadir padişahın getirdiği hediyeleri ne yapmış?

A) Kendi masrafları için harcamış.
B) Kendine büyük bir köşk yaptırmış.
C) Bir tekke yaptırmış.
D) Fakirlere dağıtmış.

9. "Fitnecinin Çabuk Gelir Kötü Sonu" isimli masalda padişahın düşmanları Sultan Ahmed'in ülkesini nasıl yıkmayı planlıyorlar?

A) Hep birlikte saldırarak
B) Ülkede fitne çıkararak
C) Küçük Şehzade'yi kaçırarak
D) Ülkeyi kuşatıp onları aç ve susuz bırakarak

10. "Fitnecinin Çabuk gelir Kötü Sonu" isimli masala göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Şeyh Abdülkadir'in padişahın tahtında gözü olması
B) Yahudi Izak'ın Müslüman olması
C) Padişahın Yahudi Izak'ı Müslüman bir alim sanması
D) Şeyh Abdülkadir'in nimete küfrettiğinden öldürülmesi


Küçük Şehzade yazılı soruları,Küçük Şehzade sınav soruları,Küçük Şehzade testi ve cevap anahtarı,Küçük Şehzade değerlendirme soruları,KİTAP SORULARI,


Cevap Anahtarı :

1-C     2-B     3-A     4-B     5-D
6-C     7-A     8-C     9-D     10-C
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.