Perili Köşk Kitabı 15 Soru ve Cevapları

 Perili Köşk Kitabı 15 Soru ve Cevapları

1. Kitapta Köşkü kiralayan kişinin adı nedir?


A) Hacı Niyazi efendi
B) Sermet Bey
C) Saffet Bey
D) Bekçi Ali efendi

2) 
Kitapta  Sermet Bey köşkü kiralamak istediğinde bekçi bu evi niçin önermemiştir?

A) Köşk çok eskiymiş
B) Kirası çok pahalıymış
C) Köşk çok küçükmüş
D) Köşkte peri varmış

3) 
Kitapta  Sermet Bey’in toplam kaç kişilik bir ailesi vardır?

A) 5
B) 8
C) 12
D) 15

4) Aşağıdakilerden hangisi köşkün özelliklerinden değildir?

A) Pembe renklidir.
B) Bahçesi bakımsızdır.
C) Geniş balkonları vardır.
D) Küçük bir ormanının önündedir.

5) 
Kitapta  Sermet Bey aşağıdakilerden hangisiyle algıladıklarına gerçekten inanırmış?

A) Gözüyle gördüklerine
B)Kulağıyla duyduklarına
C) Mantığıyla kavradıklarına
D) Eliyle dokunduklarına

6) Aşağıdakilerden hangisi perinin yaptıklarından birisi  değildir?

A) Köşk halkına görünmek
B) Korkutucu sesler çıkarmak
C) Köşke doğru büyük taşlar atmak
D) Köşkün camlarını kırmak

7) Aşağıdakilerden hangisi Niyazi Bey’in kendi oyurduğu köşkün özelliklerinden birisi  değildir?

A) Bakımsız bir köşktür.
B) Kırmızı renklidir.
C) Yeşil bir kapısı vardır.
D) Bahçesinde badem ağaçları vardır.

8) Niyazi Efendi vakıflar memurluğunu bıraktıktan sonra nasıl geçinmeye başlamıştır?

A) Emekli maaşı alarak
B) Çiftçilik yaparak
C) Ev alıp satarak
D) İmamlık yaparak

9) 
Kitapta aşağıdakilerden hangisi Sermet Bey’in ailesinin özelliklerinden değildir?

A) Eğlenceye düşkündürler
B) Sürekli akrabalarından misafirleri bulunur
C) Kalabalık  ailedir
D) Akşam olmadan erkenden ailece yemeklerini yerler

10) 
Kitapta  Sermet Bey’in karısı ne iş yapmaktadır?

A) Dans dersi verir.
B) Piyano dersi verir.
C) Matematik dersi verir.
D) Bir şirkette sekreterlik yapar.

Perili Köşk yazılı soruları,Perili Köşk sınav soruları,Perili Köşk kitabıyla ilgili test ve cevap anahtarı,Perili Köşk Ömer Seyfettin soruları,KİTAP SORULARI,


11) Bahçede bir peri gezindiğini ilk önce hangisini gördü?

A) Evin hizmetçisi
B) Sermet Bey
C) Sermet Bey’in karısı
D) Sermet Bey’in annesi

12) Sermet Bey periye dokunabilmek için nereye saklandı?


A) Bahçedeki ahıra
B) Bahçedeki bir çukurun içine
C) Bahçe duvarının dibine
D) Korudaki bir ağacın dalına

13) 
Kitapta  Sermet Bey arkasında yetişip periye dokununca aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Peri kaybolmuştur
B) Peri arkasına dönüp Sermet Bey’i kovalamaya başlamıştır
C) Peri, Sermet Bey’den  kaçmaya başlamıştır
D) Peri bir kuşa dönüşüp uçup gitmiştir

14) 
Kitapta  Sermet Bey köşkteki hayalin peri olmadığını nasıl anlamış?

A) Sermet bey akıllı bir adammış.
B) Peri çok hızlı kaçıyormuş.
C) Sermet bey hayale dokununca kaybolmamış.
D) Hayalin üzerinde beyaz bir elbise varmış.

15) 
Kitapta  Hacı Niyazi Efendi niçin peri gibi görünüp köşktekileri korkutuyormuş?

A) İnsanları korkutmak hoşuna gidiyormuş.
B) Evin kirasını 3 yıllık peşin aldığı için
C) Köşkünü kimseyle paylaşmak istemiyormuş.
D) Peri kılığına girmek en büyük zevkiymiş.

Cevap Anahtarı :

1-B       2-D      3-C      4-A      5-D
6-B       7-A      8-C      9-D      10-B
11-A    12-D    13-C    14-C     15-B
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.