Deyim mi Demeyim mi Kitap Sınavı ve Cevapları

Deyim mi Demeyim mi Kitap Sınavı ve Cevapları


Soruların cevapları kırmızı ile gösterilmiştir

 1.   Eskiden beş kuruş değerindeki gümüş akçeye ne deniyormuş?

A)   Dirhem                  B) Metre

C)  Akçe                      D) Para

 

 

 

 

2.   Etekleri zil çalmak” deyimi hangi hallerde kullanılır?

A)   Üzülme                  B) Sevinme

C)  Acıma                    D) Kızma

 

 

 

 

 

3.   Birinin durumuna beli etmeden gülme” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Gözlerinin içi gülmek

B)   Gizlice gülmek

C)  Bıyık altından gülmek

D)  Çenesini bıçak açmamak

 

 

 

 

 

 

4.   Ununu elemiş eleğini asmış” deyimi aşağıdaki hangi hallerde kullanılır?

A)   Geri kalan ömründe yapacak işi kalmayan

B)   Birine yardım etmek isteyen

C)  Yoksul durumda olan

D)  Birini seven

 

 

 

5.   Birini bir işi hemen yapması için çok sıkıştırmak” manasına gelen deyim aşağıdakilerin hangisidir?

A)   Körle yatan şaşı kalkar

B)   Aklı bir karış havada

C)  Canı sıkılmak

       D)İki ayağını bir pabuca sokmak

6.   Önemsiz bir işi büyüten birine aşağıdaki deyimlerden hangisini söylemek uygun olur?

A)   Deveyi hendek atlattın

B)   Pireyi deve yaptın

C)  Ağzın açık kaldı

D)  Gözünün yaşına bak

 

 

 

7.  “Çorbada …………. bulunmak”  deyiminde noktalı yer aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?

A)   Biberi                    B) Salçası

C)  Tuzu                      D) Şekeri

 

 

 

 

8.   Bir sabah uyandınız dışarıya baktınız, bisikletiniz bıraktığınız yerde yok. Bu durumda söylenmesi uygun olan deyim  hangisidir?

A)   Yerinde yeller esiyor

B)   Gözlerim karardı.

C)  Atı alan Üsküdar’ı geçti

D)  Sakınan göze çöp batar

 

 

 

 

9  Bir işi yaparken işin sınırı kaçırmak” anlamında kullanılan deyim  hangisidir?

A)   İpin ucunu kaçırmak

B)   İpe un sermek

C)  Sınırda durmak

D)  Yarasını kaçımak

 

 

 

 

10       Eskiden matematik dersine hangisini derlerdi?

A)   Cafer                     B) Cebir

C)  Astronomi              D) Monopoli
11.   Kendinden üstün biri çıkmasıyla gözden düşen birine hangisini derler?

A)   Pabuç kadar dilin var

B)   Kıymetini bilemediler

C)  Ne yaparsan kendine

D)  Pabucun dama atıldı

 

 

 

 

12.  ..I….. ararken …II… bulmak

Yukarıdaki deyimde I ve II numaralı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

A)   Masada – yerde

B)   Gökte – yerde

C)  Gökte – denizde

D)  Yukarıda – derinde

 

 

 

 

 

13.   Çocuğuna çok değer veren ve onu çok seven bir anneye  deyimlerden hangisini kullanmak doğru olur?

A)   Elini eteğini çektin

B)   Eteklerin zil çalıyor

C)  El sürmüyorsun

D)  El üstünde tutuyorsun

 

 

 

 

 

14.   Hayatın acı, tatlı günlerini görmüş geçirmiş, olgunlaşmış, deneyim kazanmış kişilere  deyimlerden hangisi kullanılır?

A)   Feleğin şaşırmış

B)   Feleğin çemberinden geçmiş

C)  İşi bitmiş

D)  Vadesi yetmiş


Deyim mi Demeyim mi kitap soruları,Deyim mi Demeyim mi soruları ve cevap anahtarı,Deyim mi Demeyim mi kitabının testi ve cevapları,KİTAP SORULARI,


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.