Ülkemin Efsaneleri Kitabının Yazılı Soruları

Ülkemin Efsaneleri Kitabının Yazılı Soruları

Okunması gereken çok güzel bir kitap.

Aşağıda kitaba ait sorular ve cevaplarına yer verilmiştir.
Ülkemin Efsaneleri sınavı,Ülkemin Efsaneleri kitap yazılısı,Ülkemin Efsaneleri yazılı sınav test ve cevapları,KİTAP SORULARI,
1. Allı Gelin Efsanesi nerede geçmektedir?


A- Yeşilırmak
B- Kızılırmak
C- Seyhan Irmağı
D- Ceyhan Irmağı

CEVAP:C


2- Bursa’nın güzelliğine hayran olan peygamber kimdir?

A- İsmail
B- Nuh
C- Muhammed
D- Süleyman

CEVAP: D

3- Sarıkız’ı ailesi neden dağa bırakır?

A- Çok yaramazdır.
B- Başkasının çocuğudur.
C- Çocuk dağda yaşamak ister.
D- Masalda öyle geçer.

CEVAP:A

4- Aspendos efsanesinde Kral’ın kızını verme şartı nedir?

A- En çok parayı getirene
B- Şartlarını yerine getirene
C- Güzel bir eser ortaya koyana
D- Kızı kimi isterse.

CEVAP:C

5- Kızılırmak efsanesinde nehirden geçerken ne olur?


A-Karşılarına aksakallı bir dede çıkar.
B- Tam üstündeyken sel gelir.
C- Karşıdan gelen grupla kavga ederler.
D- Gelin evlenmekten vazgeçer.

CEVAP:C

6- Kral Midas’ın kızının yaralarını kim iyileştirir?

A- Gazlı Göl
B- Sarayın şifacısı
C- Köyün kadınları
D- Yediği meyveler

CEVAP: A


7. Aşağıdakilerden hangisi efsaneyle masalın ortak özelliğidir?

A- Olağan üstü olaylara yer verilmesi
B- Mutlu sonla bitmesi
C- Gerçekte olmuş olarak kabul edilmesi
D- Tekerlemelerle başlaması

CEVAP:A

8. Ağrı Dağı Efsanesi’nde hangi peygamberin adı geçmektedir?

A- Hz. Lut
B- Hz. İsa
C- Hz. Nuh
D- Hz. Muhammed (SAV)

CEVAP:C


9. Kitapta yer alan efsanelerin ortak özelliği nedir?

A- Akdeniz söylenceleri olması
B- Yer adlarının Türkçedeki çağrışımlarından yola çıkılarak yazılmış olmaları
C- Kahramanlarının genellikle tanrı ve tanrıçalardan oluşması
D- Sanat sanat içindir anlayışıyla yazılmış olması

CEVAP:B


10. Lokman hekim ölümsüzlük ilacını nerede bulmuştur?

A- Gazlı Göl
B- Misi köy
C- Misis
D- Kozan

CEVAP:C


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.