4.sınıf ismin hal ekleri test soruları




4.sınıf ismin halleri test çöz,4.sınıf türkçe testleri,4.sınıf ismin hal ekleri test soruları,6.sınıf ismin hal ekleri test soruları,5.sınıf ismin hal ekleri test soruları,



4.SINIF İSMİN HAL EKLERİ TEST SORULARI

1. “Soğuk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal eki almıştır?
A) Soğuğu çok iyi bilirim.
B) Denizin suyu çok soğuktu.
C) Cemşit'in hareketleri bana çok soğuk geldi.
D) Kuzeyden soğuk bir rüzgâr esti.




2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki yoktur?
A) Sen en değerli varlığım oldun.
B) Askerler törene renk kattılar.
C) Senden bu sözleri beklemiyordum.
D) Atatürk’ü saygıyla andık.


3.. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “hal eki vardır?
A) Olayın                               B)Bilgisayarım
C) Uçağın                              D) Havayı



4.“Bu yapıt benim kendi eserimdir, kuşkusuz sahip çıkacağım buna.” cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi hal eki almıştır?

        A) buna                            B) yaptığım   
        C) kendi                           D) kuşkusuz


5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki yoktur?

a)Yüzüm gülerken içim kan ağlıyordu.
b)Yazmak, okumak insanı yüceltir.
c)Sağlık ve sıhhat insan için en önemli şeydir.
d)Bere bir başlık çeşididir.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki vardır?

a)Tavuk, kümesine girdi ve geri çıktı.
b)Elma, armut kış meyvesidir.
c)Annem, iyi yemek yapar.
d)Televizyon, her zaman yararlı değildir.


7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki yoktur?

A)  Ofiste huzur duyuyorum.
B)  Arkadaki araçtan iri bir kadın  indi.
C) Belki, sınav ertelenebilir.
D) Eskiden sokak satıcıları vardı.



8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme hal eki yoktur?

A)  Ailem ve sizinkileri çok iyi gördüm.
B)  Üçümüz de baloya  gittik.
C) Yanımıza hiç sebze almadık.
D) Bu dağa tırmanmak çok zordur. 


 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme hal eki yoktur?
A)  Pencereden  koca dolap geçemedi.
B)  Salona kadar dolabı sürükledik.
C) Babam dolabı kırmayı önerdi.
D) Annem ve babam dolabı kırdık.




      


           Yarın     annesiyle    birlikte    bize   geleceğini
            I                                II          III
        arkadaşlarına  söylemiş.
                     IV

10.Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış söz-cüklerden hangisinde hal eki yoktur?

        A) I.      B) II.     C) III.    D) IV.




Cevap anahtarı
1.a
2.a
3.d
4.a
5.b
6.a
7.c
8.a
9.a

10.a
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.