6.sınıf sıfatlar test soruları

4.sınıf sıfat testi çöz,sıfatla ilgili zor sorular,sıfat ve cevapları,6.sınıf sıfatlar test soruları,sıfat testi çöz,


SIFATLAR  TEST SORULARI

(1) Sinemanın mucizesi insan yüzünün yakın planıdır. (2) Geniş açıya yönelik bu akım, kısmen sinemanın geçirdiği dönüm noktası olan teknolojik değişimlerle açıklanabilir. (3) Bu yüzden sinemanın şimdilerde yakın planlardan kaçması şaşırtıcı. (4) Bu sebebi anlamakta zorlanıyorum.
1.Yukarıda numaralarla belirtilmiş cümlelerden hangisinde sıfat yoktur?
                 A) 1           B) 2         C) 3          D) 4
Kırmızı renk, her yere farklı anlamlar yükler. Manavda domates, Adana’da kan kırmızı karpuz, Ereğli’de mis kokulu bu çilek… Hastanede ameliyathaneye son anda yetiştirilen kan…
2.Bu parça aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a.niteleme sıfatı
b.belirsizlik sıfatı
c.işaret sıfatı
d.sayı sıfatıKucak açarsın herkese
Bu dost, şu düşman demeden
İyilik yaparsın herkese
Bir karşılık beklemeden
3.Yukarıdaki dizelerin hangisinde işaret sıfatı kullanılmıştır?
a.1
b.2
c.3
d.4
Zaman zaman düşeriz kaygı çukuruna, içimiz yanar, yüreğimiz burkulur, rahatımız kaçar, huzurumuz uçar gider. Ama çukura çakılıp kalmayız. Çukurun devamlı sakinlerinden olmayız. Çukur bir tünele dönüşür…
4.Yukarıdaki paragrafın son cümlesinde hangi sıfat kullanılmıştır?
a.belirsizlik sıfatı
b.niteleme sıfatı
c.sayı sıfatı
d.işaret sıfatı
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) Röportaj posta ya da mektup yoluyla da gerçekleştirilebilir.
B) Bu tür görsel unsurlar sıkça kullanılır.
C) Röportaj temelde soru cevap yöntemiyle kurgulanan bir yazı türüdür.
D) Muhabirlerin de sıkça başvurduğu bir yöntemdir.
Bu  insanlar, edebiyatın gerçeklerle uğraşmadığını söyleyecek kadar işi ileri götürürler. Edebiyatı boş, yararsız, kuru sözlerden oluşan bir sanat dalı kabul ederler.
6.Bu parça aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a.belirsizlik sıfatı
b.niteleme sıfatı
c.işaret sıfatı
d.sayı sıfatı


I.                   O, kasabadaki bir tiyatro binasının sahibiydi.
II. Elbette biz de payımızı alırdık.
III. Tiyatro sanatının heyecanını ilk olarak dedemin bir arkadaşına borçluyum.
IV. Gezginci tiyatro kumpanyaları kente uğrayıp oyun vermeye başlayınca, ona da biraz bilet verirler; o da bunları dostlarına dağıtırdı.
7.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
a.1
b.2
c.3
d.4
Kimseye bağımlı olmayan, tutsak olmayan kişi özgür kişidir. Bu kişi kendi kendisinin kölesi,  bazı tutkularının kölesi ya da tutsağı da değildir.
8.Yukarıdaki parçada hangi sıfat türüne örnek yoktur?
a.niteleme sıfatı
b.işaret sıfatı
c.soru sıfatı
d.belirsizlik sıfatı
Akşam üzeri otele geri döndüm. Resepsiyondaki görevli öğlen arandığımı söyledi. Eşim telefon etmiş. Hemen telefona koştum. Bana mutlu haberi neşe içinde verdi.

9.Yukarıdaki parçada hangi sıfat kullanılmıştır?
a.işaret sıfatı
b.belirsizlik sıfatı
c.niteleme sıfatı
d.soru sıfatı
cevap anahtarı
1.a
2.d
3.b
4.a
5.a
6.d
7.b
8.c
9.cShare:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.