atasözleriyle ilgili test soruları

TEST SORULARI

1. “Bir şeyin öneminin olup olmadığı,yeri geldiğinde anlaşılır. Mühim olan neyin nerede, ne işe yarayacağını bilmektir.” Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Damlaya damlaya göl olur.
b)    Açık yaraya tuz ekilmez.
c)     Abanın kadri, yağmurda bilinir.
d)    Abdalın dostluğu köy görünceye kadar.2. “insanın neşeli ve mutlu günlerinde çok arkadaşı  olur. Fakat sıkıntılı  günlerde dost bulmak, üzüntüleri paylaşmak fedakarlık  gerektirir. İşte bu fedakarlığı  gösterenler gerçek dostlardır.” Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Güvenme varlığa düşersin darlığa.
b)    Dost kara günde belli olur
c)     Dost acı söyler
d)    Dost başa düşman ayağa bakar.


3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “sıkıntı ” duygusu hakimdir?

a)     Açılan solar, ağlayan güler.
b)    Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
c)     Açık yaraya tuz ekilmez.
d)    Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

4. “Sürüden ayrılanı kurt kapar.” Atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Verimli olma
b)    birlik ve beraberlik
c)     dürüstlük
d)    işbirliği5.“Büyük  hedefler peşinde koşan ve kendini ona layık gören kimseler, küçük, önemsiz, değersiz şeylerin ardına düşüp vakit kaybetmezler .” Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Azıcık aşım kaygısız başım
b)    Çok arpa atı çatlatır
c)     Kurt dumanlı havayı sever
d)    Şahin sinek avlamaz

6. Aşağıda atasözleri karışık olarak verilmiştir. Atasözlerinin düzeltilmiş şekli hangi seçenektedir?

“kaz-komşuya-tavuğu-görünür-komşuna”

a)     Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
b)    Komşuya kaz görünür komşunun tavuğu
c)     Komşunun tavuğu görünür komşuya kaz
d)    Komşuya görünür kaz komşunun tavuğu


7. “Bu günün işini………… bırakma.” Atasözünde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)     İkindiye
b)    Sabaha
c)     Yarına
d)    Yatsıya
8. “İnsana  çok iyi bildiği bir konuda bilgiçlik taslanmaz. Böyle bir işe kalkışan ya da çalışan kendini komik duruma düşürür.” Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a)     Rüzgar eken fırtına biçer.
b)    Balık baştan avlanır
c)     Tereciye tere satılmaz
d)    Kılıç kınını kesmez9. “Bir insan amaç edindiği işte ve ya amaçta  tuttuğu yolda çeşitli engellerle karşılaşır. İstenmeyen kötü şeylerle uğraşanların başına da istemedikleri gelir. Başına türlü kazalar gelir.” Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork
b)    Su küçüğün söz(sofra) büyüğün
c)     Su uyur düşman uyumaz
d)    Su testisi su yolunda kırılır.
10.Aşağıda atasözleri karışık olarak verilmiştir. Atasözlerinin düzeltilmiş şekli hangi seçenektedir?

“tepecik-açık-dağ-sanır-kendini- yerde”

a)     Açık yerde tepecik kendini dağ sanır
b)    Açık yerde dağ kendini tepecik sanır
c)     Açık yerde tepecik dağ sanır kendini
d)    Tepecik dağ sanır kendini açık yerde


7.sınıf türkçe testleri,6.sınıf atasözü testi çöz,atasözleriyle ilgili test soruları,5.sınıf atasözü testi,atasözü test çöz,8.sınıf atasözü soruları,

Cevap anahtarı

1.c
2.b
3.b
4.b
5.d
6.a
7.c
8.c
9.d
10.a


Share:

1 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.