yapım ve çekim eki test soruları
5.sınıf yapım ve çekim eki test soruları,6.sınıf yapım ve çekim eki test soruları,4.sınıf yapım ve çekim eki test soruları,6.sınıf türkçe testleri,


TEST SORULARI1.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi  yapım eki almamıştır?

a.     Televizyonda
b.     Sağlık
c.      Okul
d.     Yazı2.Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almıştır?
   
     A)Kişilik            B)Simitlerin    C) Gelmişti        D)Defterde3.Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?

A)Kışlık
B)Gelinliğe
C)Arabalardan
D)Bilginlik

4.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yapım eki almış sözcük vardır?
a)     Akşam yine sokağa çıktı.
b)    Kanını donduracak olaylar yaşadı.
c)     Her gün oraya gidiyor.
d)    Son günlerde iyice kötü.


5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük vardır?

       A)Her şeyi bir kerede yapıyor.
       B)Hayatımda beni üzen herhangi bir olay olmadı.
       C)Birkaç gün sonra söyledi.
       D)Hiçbir konuda yalan söylemedim sana.


6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yapım eki almıştır?

a)nlerdir  hiçbir şey yemedi.
b)Dondurma yiyelim, diye tutturdu.
c)Rüyalarımda sürekli seni görüyorum.
d)Gözüm yollarda, seni bekliyorum.


7.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki ve çekim eki   vardır?
        a) Sargılı                                                                         b) Vatandaşlık
        c)Evleri nden                                                                 d)Pazarcılar


8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır?

    A) Türkü geleneksel edebiyatımızın ürünüdür.
    B) Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmaya gayret ediyor.
    C) Son şiir kitabı çok güzeldi.
    D) Kitapta karamanlar yöresel ağızlarıyla konuşturulmuş.

9.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış sözcük vardır?

A)  Hani buraya gelmeyecektin Özgür.
B)   O, bu soruyu çözebileceğini zannetti.
C)   İyi bir doktor olacağına inanıyorum.
D)  Burada her şey bir başka güzel.
10.Aşağıdaki kelimelerden hangisine gelen ek farklıdır?
a)Kitaplarınki  
b)Geldim
  c)Simitçi
d)Ofiste


11.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yapım eki yoktur??

A) Atı, atın yanına bağlama,ya huyundan ya suyundan.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Dost dostun ayıbını örter.
D) Körle yatan şaşı kalkar.
12.Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?

A) Elbisenin         B) Seslendim       C) Başarılı  D) Sınıf                 “Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,
                Sanatkârdın, deniz kadar engin,
                Kimsenin görmediğini görürdü,
                Sevgiyle bakan gözlerin”

13.Yukarıda dizelerin hangisinde en fazla sayıda yapım eki almış kelime vardır?
a.1
b.2
c.3
d.4

14.Aşağıdaki kelimelerden hangisi  yapım eki almamıştır?
     A) Yapıt
     B) Okul
     C) Balık
     D) Yaşlı


15- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır?

A.   Üşengeç
B.   Evlerde
C.   Ayıpladı
D.   VericiCevap anahtarı
1.a
2.a
3.b
4.b
5.b
6.c
7.d
8.c
9.b
10.c
11.c
12.a
13.a
14.c

15.c
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.