4.sınıf eş anlam zıt anlam ve eş sesli kelime testi

4.SINIF EŞ ANLAM , EŞ SESLİ VE ZIT ANLAMLI KELİMELER TEST SORULARI


4.sınıf öznellik ve nesnellik testi,4.sınıf türkçe testleri,4.sınıf öznel ve nesnel yargı test soruları,4.sınıf öznel ve nesnel yargı testi indir,

1.  “Ahmet ile çok güzel anılarımız var” cümlesindeki “anı” sözcüğünün  eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir          
a) geçmiş
b) duygu
c) hatıra       
d) gelenek 

2.Aşağıdaki  sözcüklerden hangisinin eş seslisi   yoktur?
a) yüz 
b) kız        
c) gül      
d) toz


3.Aşağıdakilerden hangisi “vatan”  kelimesi  yerine yazılabilir?
a) Yurt    
b) Millet   
c)Ulus    
d) Toprak


4.Aşağıdakilerden hangileri  anlamdaş ı değildir?

a) vatan-yurt                  
b) dinlenmek-istirahat etmek
c) kutlamak-tebrik etmek  
d) azarlamak-övmek

5..Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) eksik-noksan         
b) siyah-beyaz
c) geniş-dar             
d) acı-tatlı


6. Aşağıdaki tümcelerin  hangisindeki “şık” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?
A) Üstüne şık bir ceket  giymişti. 
B)Şık bir elbise  verdi.
C) Her daim  şık birisiydi.
D) Sorunu çözmek için üç  şık vardı.7. Hangi seçenekte farklı bir eşleştirme yapılmıştır?

A) siyah – kara              
B) yaşlı-genç
C) aşağı – yukarı                   
D) var – yok


8. “Derslik” kelimesinin anlamdaşı  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dershane                    
 B) Sınıf
C) Kitaplık                   
D) Okul


9. "kaygı" kelimesinin anlamdaşı hangi­sidir?

A. endişe          
B. Güçlük 
C. tavsiye   
D. şüphe


10. "yaşlı-ihtiyar" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdaki­lerin hangisinde yoktur?
a.birey – fert                         
b. duygu - his
c.tavsiye - öneri                   

d. üzülmek – sıkılmak
11. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?

A. sağ            
B. kaz           
C. yıl          
D. Kol

12. Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle öbürlerinden  farklıdır?
A.genç - ihtiyar
B. nefret - sevgi
C. esaret - bağımsızlık
D.hürriyet – istiklal
13. Aşağıdaki sözcük  çiftleri eş anlamlılık dikkate alınarak değerlendirildiğinde hangisi yanlıştır?
A.tedbir - tesir            
B. ama- fakat
C.  tabiat - doğa            
D. karşın – rağmen


14. Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle   farklıdır?
A.İdare etmek-kanaat etmek
B. gözden düşmek-pabucu dama atılmak
C. tahmin etmek-kestirmek
D.kulak kabartmak-kulak arkası etmek15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli kelimedir?

A. Siz         
B. bey          
C. bel             
D. boş16.)Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?

a)yaz             
b)sene             
c)yaş               
d)yüz


17.)Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?
a)kıymetli -değerli               
b)deneme-sınama         
c)okul-mektep                     
d)çaresiz-kızgın


cevap anahtarı
1.c
2.d
3.a
4.d
5.a
6.d
7.a
8.b
9.a
10.d
11.d
12.b
13.a
14.d
15.c
16.b
17.d


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.