8.sınıf etken edilgen işteş dönüşlü fiil testi

8.SINIF İÇİN  ETKEN , EDİLGEN , İŞTEŞ VE DÖNÜŞLÜ FİİL TEST SORULARI

8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf etken edilgen işteş dönüşlü fiil testi,8.sınıf özne yüklem ilişkisine göre çatılar testi,


1.     Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre farklıdır? 
A) Hiçbir vakit  babamın parasıyla  okumadım.
B) Halim ,  başka bir şeye başvurmuyor.
C) Doğru cevabı hemen   işaretleyelim.
D) Uydular   kurularak araştırmalara başlanmış.


2.     Aşağıdakilerin  hangisinde bir işi karşılıklı yapma  vardır? 
A)  Adam, ağır ağır yanıma  yanaştı.
B) Korkan  kuşlar  sağa sola kaçıştı.
C) Sonunda ofis  müdürü ile de görüştü.
D) İleri geri  konuşunca  yüzü buruştu. 


3.     "Tiyatro " sözcüğü aşağıdaki tümcelerin  hangisinde "sözde özne" olarak kullanılmıştır? 
A) Tiyatro  , çoğu insan tarafından  sevilir.
B) Sanatların en güzelidir, tiyatro.
C) Boş derste, defterine  tiyatro metni yazdı.
D) Hiçbir zaman tiyatro  yazamaz.4.     Aşağıdakilerin  hangisinde fiilin çatısı 
"Caminin  etrafı taş döşendi." cümlesindekinden farklıdır?
A) Dağın oradan  bir ses  işitiliyor.
B) Ne kadar söylesek de duyulmuyor.
C) Bu ıssız yerde  kaybolmuşuz.
D) Kasabanın  önemli  yerleri gezildi. 5.     Aşağıdakilerin  hangisinin yüklemi, çatı bakımından diğerlerinden farklıdır? 
A) Vahap   için de yapmalıydım bunu.
B) Bu aralar çok elma  aldı.
C) Sonra, ilk defa kapıya   bakabildim.
D) Küçük çocukların   çığlıkları duyuluyor uzaklardan.6. Aşağıdakilerin  hangisi işteş çatılı değildir?
A) Üç  gün  sonra dedikleri vakit  geldiler.
B) Bütün konuyu    görüştüler.
C) Sabaha kadar  bir şeyi  tartıştılar.
D) Tramvaya   yetişmek için koşuştular.
7.Aşağıdakilerin hangisinde edilgen fiil vardır?
A) Sanatçı  , bizi bir kış   hayalinin içine atıveriyor.
B) Ne yapacağını bilemiyor adam.
C) Cıvıl cıvıl bir ses  getirir evlere.
D) Evler  arasında   türkü  söyleniyor.


8.Aşağıdakilerden  hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Güzel  çocuk, ağlayınca sakinleşti.
B) Hafta sonu bütün sınıf   pikniğe gitti.
C) Bütün herkes , olanlara  gülüştü. 
D) Köylüler  bunların  üzerine geldi.


9.Aşağıdakilerin  hangisinde edilgen çatılı eylem yoktur?
A) Yanlış  olunca  yarışma tekrarlandı.
B) Muğla  ‘ dan  iki kişilik rezerve yaptı.
C) Bu soruyu cevaplayana  tablet  verilecek.
D) Son kez, salı  okula gidilecekti.


10.Aşağıdakilerin  hangisinin fiili  dö­nüşlü bir eylem değildir?
A)   Oya   da onlara katıldı.
B) Börekler   kısa sürede hazırlandı.
C)  Necati   Bey, sözlerime alındı.
D) Abisi , evden çıkmadan önce süslendi.


11.Hangi cümlenin fiili  dönüşlüdür?
A)   Kadın  ona  vuruldu.
B)    Bunlar  sınıfa  duyurulacak.
C)   Yıl  sonunda deneme  yapılacak.
 D) Bunlar   direklere  çekildi.


12.Aşağıdakilerden  hangisinde fiil , işteş ça­tılı değildir?
A)   Hemen her gün sabah  telefonlaşıyorlar.
B)Yarışmacılar   sırayla eşleştiler.
C)Bu  kadın gelir gelmez bulaşığa  girişir.
D) Çocuklar dağıtılan yemişleri   kapıştılar.


13. hHangisindeki fiil , birden çok özne tarafından karşılıklı yapılmakta­dır?
A)   Adamlar   birbirleriyle eğleniyor.
B)   Gün  yaklaştıkça çok   heyecanlandı  öğ­renciler.
C)    İnsanlar bazen buradan    uzakla­şıyor.
D)   Yazarlarla  çocuklar   bu­luştular.

14.Aşağıdakilerin hangisinin fiili  çatısı bakımından farklıdır?
A)   Buralarda  herkes   geziniyordu.
B)    Anne , yavruları  için üzülüyordu.
C)   Sınavdan yüksek  aldığından  övünüyordu.
D)    Onun  öyküleri   her yerde okunuyordu.


15.Aşağıdakilerden hangisinin eylemi  işteş çatılı eylem değildir?
A)  Beş  yıldır haberleşiyoruz.
B) Onunla hep caddede   karşılaşıyoruz.
C) Hepimiz bu güzel ulus   için yetişiyoruz.
D) Sabahları  apartmanın   önünde selamlaşıyoruz.


16.Aşağıdakilerin  hangisi, özne- yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A)   Sınıfta konuşulacak konular tespit edildi mi?
B)   Saklambaçta   çocuklar  ev ev arandı.
C)   Bir   tane tarama testi ödev olarak verilecek.
D)   Gözleri yakmıyor diye  yıkanmış.
Yanıt  ANAHTARI
1.D
2.C
3.A
4.C
5.D
6.A
7.D
8.C
9.b
10.b
11.a
12.c
13.d
14.d
15.c

16.d
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.