5.sınıf eş anlam ,zıt anlam ,eş sesli test soruları


   5.SINIF KELİMEDE ANLAM TEST SORULARI


1.  “Dil” kelimesi  aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir manada kullanılmıştır?
A) Yemeği  yerken dilimi ısırdım.
B) Dilimde  yara  çıkmış.
C) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
D) Tat   organımız dildir.2.Kişi  ile toplum arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki kelime  çiftlerinin hangisinde vardır?
  A)Dünya -Yıldız                 B)Hece-Kelime 
 C) Dil-Ağız                        D) Heyecan-Korku  3.  “ Yeni ” sözcüğü hangi seçenekte soyut bir varlığı nitelemektedir?
A)Bu kitaptan yeni düşünceler  edindim. 
B) Yeni  kıyafetimi  çok beğendiler.
C) Okulumuz, yeni yerine  taşındı.
D) Evimize yeni biblo  aldık.4.  Aşağıdaki  sözcüklerden  hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) özgür                   
 B) hür
 C) bağımsız              
 D)tutsak


5.  “Bal dök yala” deyiminin manası  aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Tatlı                      
 B) Sevimli 
C) Tertemiz                

D) Çok değerli


6.  “ Bu sözüme hemen alındı.” Tümcesinde  altı çizili sözcüğü hangisiyle değiştirirsek anlam değişmez?
      A) gücendi               B) karşılık verdi
     C)  sevindi                 D) atladı7.  Aşağıdaki zamirlerden hangisi aynı anda sesteş bir kelimedir?
A)O                                  
B) Sen                         
C) Siz                                
D)Ben    


8.  Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eşanlamlı (anlamdaş) değildir?

 A) kıymetli-değerli   

B) zor-güç
C)güven-hırs          

D) imkân-olanak


9.  “Uyumak”  sözcüğü  hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Bizim durum  hala uyuyor.
B) Uyanıklar  beni uyuttular.
C)Hasta uyuyunca ameliyata alınacak.
D) Millet kazanırken sen uyudun.
10.  Aşağıdaki sözcük  çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?

A)  ak-beyaz                 

B) güçlü-kuvvetli  
 

C) küçük-büyük           
D) yalan-yanlış

11.  Aşağıdaki sözcüklerin  hangisi, sözlükte en son sırada yer alır?

A)Hamsi              

B) Halı             
C) Hamarat                    
D) Hamile 12.  “Kendi”  kelimesi , hangi  tümcede  deyim içinde yer almamıştır?
A) Bu olaya kendini iyi  alıştırmalısın.
B) Ali , kendi halinde bir çocuktu.
C) O hep kendini ağır satar.
D)Kendine geldiğinde  bir şey hatırlamıyordu.13.  “ Bulmak ”  kelimesi  hangi cümlede “Hatırlamak” anlamında kullanılmıştır?
A)Bu şarkının ismin bir türlü bulamadım. 
B) Bu hareketi akıllıca buldum.
C) Çantanı  sen buldun mu?
D) Başına belayı buldun.14.  Hangi  tümcede  “tavan” sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?
A)Odanın tabanını iyice temizledik.
B) Yurdumuzdaki en yüksek dağ Ağrı Dağı’dır.
C) Köydeki evin damını onardık.
D) Kitabı okumak üç  saatimi aldı.15.  Aşağıdaki  tümcelerden  hangisinde terim olan sözcük diğerlerinden farklı bir alanla ilgilidir?
A) Türkünün  nakarat kısmını biz söyleyeceğiz.
B) Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.
C) Akdeniz İkliminde maki bitki örtüsü hâkimdir
D) Kıyı Ege’de dağlar denize dik uzanır.16.  “Yaramazken çok uslanmış duruma gelmek” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Gözü dönmüş.    
B) Mum gibi olmak.   
C) Renk vermemek 
D) Göze gelmek17.  Altı çizili  kelimelerden  hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Amcamlar bizi çok sıcak karşıladı.
B) Sıcaklar arttıkça   çekilmez olur.
C) Çorba çok çok  sıcak.
D) Sıcak havalarda yürüyüşe çıkar hep.CEVAP ANAHTARI

1.c
2.b
3.a
4.d
5.c
6.a
7.d
8.c
9.c
10.c
11.a
12.a
13.a
14.A
15.A
16.B
17.A
 
                                                                                                                                             

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.