8.sınıf geçişli ve geçişsiz fiille ilgili test

8.SINIF  GEÇİŞLİ VE GEÇİŞSİZ FİİL TEST SORULARI

8.sınıf nesnesine göre fiiller test,8.sınıf geçişli ve geçişsiz fiille ilgili test,8.sınıf türkçe test soruları,geçişli ve geçişsiz fiil 20 soruluk test,


1.Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
A. Korkuyla evlerine kaçıştılar.
B.Hiçbir şeyle  ölçemezsin  vatan sevgisini.
C.Sonunda o da bizimle   barıştı.
D.Uzun yıllar birbirleriyle yazıştılar.
2.Onu  hemen  yakaladılar.
Cümle için  çatısı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.etken-geçişli                       
 b.etken-geçişsiz
c.dönüşlü-geçişsiz                 
d. edilgen-geçişsiz
3. “Okulun duvarları   dün  boyandı.” tümcesinin çatısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Etken-geçişli           
B)  Dönüşlü-geçişsiz
C)  Edilgen geçişsiz                
D)  İşteş-geçişli  


4. “Yiyip içtiklerim  beni  iyi hatırlasın.”  Cümlesindeki i fiilin çatısı için hangisi söylenebilir?

A) Etken- Geçişli
B) Edilgen- Geçişli
C) Dönüşlü- Geçişsiz
D) Etken- Geçişsiz.


5.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde işteş çatılı bir fiil yoktur?
A) Her  yıl  gittikçe  fakirleşiyoruz.
B) Dallarda   kuşlar ötüşüyor..
 C) Yarın köyden çıkarken haberleşelim.
D) Bir tek Sibel ‘ e güvenmiştim.


6.'' Bu kasabaya   yollardan gidiliyormuş.'' tümcesinin yüklemi çatısına göre aşağıdakilerden hangisidir?
A)Edilgen --- geçişli
B)Etken ----geçişsiz
C)Edilgen ----- oldurgan
D)Edilgen ---- geçişsiz


7)Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde geçişsiz fiil vardır?
a)Bahattin   durmadan bağırıyordu.         
b)Onun için bugün para  topluyorlar
c)Size kesinlikle   haber vereceğiz.            
d)Bizim gibi birinden  ne isterler?


8.Aşağıdakilerden hangisi geçişli bir eylemdir?

A) Dinlenmek               
B) Uyumak         
C) Yazmak         
D) Oturmak


9.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde geçişli olduğu halde nesne almamış bir fiil kullanılmıştır?
A)Bardakları  oraya  yerleştirdim.
B)Şimdi gelirim, beni kesin bekleyin.
C)Bana bu fotoğrafları gösterdi.
D)Bütün gün onları bekledim.


10. Aşağıdaki  tümcelerin  hangisi geçişlidir?
a.Bu soruların çözümünü  sınıfa  anlattı.
b.Kardeşim bütün gün orada  uyudu.
c.Arkadaşlarımla akşamları burada koşuyoruz.
d.Karşıdan gelen otobüs   durdu.


11.   Aşağıdaki ctümcelerden hangisi geçişlidir?
a) Selim  odasından hiç çıkmıyordu.
b) Dört  katlı pembe  evin balkonunda kuşlar hiç eksik olmazdı.
c) Babamdan  kalan saati hiç yanımdan ayırmıyorum.
d) Kardeşim dün eve  giderken düşmüş.


12.  Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde yüklem  geçişlidir?
a.Gittiğiniz her yere dikkat edin.
b.Doğrusu çok  acımasız  davrandınız.               

c.Buradan siz hemen çıkınız.

d.Oraya gitmeyi hiç  istiyorsun.13.Aşağıdaki  tümcelerin hangisinde fiil geçişli değildir?
A) Adam  çocuğun elinden hemen tuttu.
B) Kurslar tatil için bugün tatil edildi.
C) Bahçede  pembe  güller açıvermiş.
D) Kız çok güzel   yaptı.        


14.  Aşağıdaki yüklemlerin hangisinde eylem  geçişlidir?
A-Öğretmenimizi   çok seviyoruz.    
B-O sırada çok kaba davrandın.
C-Kardeşinin  ayrılmasına  hep  üzülüyor. 
D-Sınavı geçeceğime  hiç inanmıyorum.


15.   Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yüklemi geçişsizdir?
A) Yoğun yağmurdan   görmüyor.            
B)Geçmek  için  çalışmalısın.
C) Yeni bir teyp   almışlar.                      
D) Dereden balıkları  yakalamışlar.


16.Tümcelerin  hangisinde yüklem işteş çatılıdır? 
A) Öğretmen parçayı  yeniden yazdırdı.
B) Eldeki  kağıtlar  birer birer  görüldü.
C) İlaç içmeyen  çocuğa   hemen içirtti.
D) Serçeler neşeyle uçuşuyordu.


17.     Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde fiil geçişlidir?
A) Hep  durmadan çok  çalışır    
B) Bir hatıra  defteri tuttum
C) Bu his  hepimize fazlasıyla yeter             
D) Dün güzel  şeyler de oldu.


18.    Aşağıdaki  cümlelerden  hangisinde çatı özelliği aranmaz?
A-Gecemize Adem  ‘ i de bekliyoruz. 
B-Yıl sonunda Kangal  ‘ a gidiyoruz.
C-Okumak alışkanlıkların  en soylusudur.
D-Dilediğiniz kadar fazla  alabilirsiniz.


19.   Aşağıdaki tümcelerde  geçen  fiillerden hangisi  geçişsizdir ?
 A-) Tüm soruları hemencecik   çözüverdi        
B-) Arkadaşının ardından onu   getirtti.
 C-) Annem  bahçeyi  bana temizletti     
 D-) Kardeşim  nihayet sonunda gelebildi .

20.   Aşağıdakilerin hangisinde  geçişli fiil  kullanılmıştır?
A-Cumartesi   bize gelecekler.                
B-Otobüsü  akşama kalkıyor.
C-Her gün   markete gider.
D-Babam günlük gazetesini okuyor.
CEVAP ANAHTARI

1.b
2.a
3.c
4.a
5.d
6.d
7.a
8.c
9.d
10.a
11.c
12.d
13.b
14.a
15.b
16.d
17.b
18.c
19.d

20.d
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.